Berichten

zwaluwwand

Zwaluwwand Trije Hûs weer gereed

Grou – Vorig week zaterdag 16 maart hebben de mensen van de Fûgelwacht Grou de gaten in de zwaluwwand nabij Trije Hûs dichtgestopt met zand. 

De oeverzwaluwen zijn namelijk weer vertrokken vanuit Afrika richting Nederland. Het werd de hoogste tijd om de wand bij Trije Hûs weer gereed te maken voor het komend broedseizoen. Vorige week zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers hiermee aan de slag gegaan.

Trije Hûs

De 30 meter lange kunstwand voor oeverzwaluwen was onderdeel van de herinrichting van het eiland Trije Hûs. Het werk werd in april 2016 is opgeleverd en in het eerste jaar waren er in totaal al 78 broedgevallen.

Zwaluwwand dichtmaken

De wand van beton heeft gaten met een diameter van zo’n 12 cm. Oeverzwaluwen graven een diepe nestgang in het zand achter de gaten, om daar hun eieren te leggen. Na het broedseizoen moeten de gangen worden dichtgemaakt, zodat ze opnieuw worden gebruikt. Oeverzwaluwen nestelen niet in oude nestgangen. In opdracht van It Fryske Gea verzorgt Fûgelwacht Grou het onderhoud van de zwaluwenwand bij Trije Hûs.

Bron tekst & foto: Fûgelwacht Grou

Locatie Trije Hus bij Grou

Provinsje Fryslân doet aankoop perceel bij eiland Trije Hûs Grou

Grou – Voorzitter Gerard Bouma van Grou Breed is onaangenaam verrast door provinciale aankoop van land rond eiland Trije Hûs. “Vooruitlopend op een beslissing over een vaarweg vanaf Drachten is de provincie Fryslân overgegaan tot aankoop van grond bij eiland Trije Hûs.” De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Uit kadastrale gegevens blijkt dat de Provinsje Fryslân vorig jaar juli Trije Hûs 2 voor een bedrag van ruim een half miljoen euro heeft aangekocht. “Daar de Provincie Fryslân inmiddels, ondanks dit proces en zonder politieke meerderheid in de Staten, Trye Hûs en het witte vakantiehuisje daartegenover heeft aangekocht om daarmee alvast mogelijke bezwaren tegen de beoogde route van de vaarweg te elimineren en ruimte te kopen voor de vaarweg, hebben we gemeend om nu een krachtig signaal af te geven”, laat Gerard Bouma als toelichting op het proces weten. Dit is gedaan in de vorm van een schrijven naar griffie van de provincie (zie onderaan dit verhaal).

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

Eigendom

Ruim twee jaar na de brand van restaurant Trije Hûs in april 2017 werd de grond van het afgebrande restaurant Trije Hûs aangekocht door Eric Kooistra van handelsonderneming Kooistra.com. Dit gedeelte staat volgens het kadaster nog steeds op naam van Kooistra. Hij wil er vakantiehuizen bouwen. Dit project zou volgens Gerard Bouma voorlopig stop zijn gezet. Vorig jaar juni waren op het eiland nog geen bouwwerkzaamheden waarneembaar.

Situatie Trije Hûs volgens Google Maps.

Co-creatie

Gerard Bouma: “Ik heb afgelopen jaar namens Grou Breed deelgenomen aan het zogenaamde co-creatieproces Hege Warren. Vorige week zijn daarvan de concept resultaten via de website https://toekomsthegewarren.frl/concept-resultaten/ bekend gemaakt. Wij (Grou, De Burd en watersportverenigingen) hebben steeds gepleit voor een optie zonder vaarweg en met behoud van de fietsroute! Daarnaast is kleinschalige watersport en behoud van een gevoelig natuurgebied voor weidevogels belangrijk voor het toerisme en de leefbaarheid nabij Grou.” 

Acties

“De Provincie heeft ons gevraagd om zonder voorwaarden vooraf deel te nemen aan het co-creatieproces, maar nu is ons vertrouwen beschaamd!” Daarom is het volgens de voorzitter van Grou Breed nu tijd voor acties en stevige(r) stellingname.

Brief naar de Provinciale staten:

Geachte leden van Provinciale Staten,

Tot ons oprecht ongenoegen, voelen we ons genoodzaakt om u nog voor het einde van het co-creatieproces Hege Warren, deelgenoot te maken van onze bevindingen. De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren is noodzakelijk en vergt weloverwogen keuzes voor de toekomst, daar doen en deden we graag aan mee.

Door de (bestuurlijke) opdracht om hierbij ook een groot kanaal (eufemistich spreekt men van een vaarweg) te plannen, was al reden om te twijfelen over deelname vanuit Grou aan het co-creatieproces. Wij vreesden dat we daardoor in een fuik zouden zwemmen, resulterend in plannen voor zowel gebiedsontwikkeling als de aanleg van een grote vaarweg dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur.

Nu blijkt dat Provinciaal gemeenschapsgeld is gebruikt om een groot kanaal daadwerkelijk te kunnen aanleggen, heeft ons zeer onaangenaam verrast. Door dit weinig transparante handelen bevestigt de Provincie ons vermoeden en zijn we daadwerkelijk in de fuik terecht gekomen.

Hoewel de Provincie enkele jaren geleden nog sprak van de ontwikkeling van een visie voor een vaarweg voor over 30 jaar en u steeds in meerderheid heeft aangegeven dat deze vaarweg niet reëel is, dreigt nu de gebiedsontwikkeling te worden misbruikt.

Wij uiten u nu reeds deze bevindingen en zullen later (wellicht dit najaar) u wederom benaderen, om er alles aan te doen om dit onzalige plan definitief niet door te laten gaan. Wij gaan er vanuit, dat dan tijdens de bestuurlijke afweging wél sprake zal zijn van het wegen van alle feiten. Daarbij zullen we niet nalaten om dan wel de relevante feiten tegen de investering voor een groot kanaal in te brengen en tevens aandacht te vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van publieke middelen.

Met vriendelijke groet, Gerard Bouma – Voorzitter Grou Breed

Eiland Trije Hûs Grou krijgt luxe vakantiewoningen

Grou – Ruim twee jaar na de grote brand van Restaurant Trije Hûs in Grou is er eindelijk een nieuwe en definitieve bestemming gevonden voor het eiland onder de rook van Grou. De bekende ondernemer Eric Kooistra uit Dokkum heeft het puntje van eiland Trije Hûs gekocht en wil er vijf vakantiehuizen laten bouwen.

Het voorjaar van 2017 was een dramatische tijd voor de horeca van Grou. Eerst brandde in februari het markante Theehuis af, waarna op vrijdag 7 april het vuur bij restaurant Trije Hûs om zich heen greep. Het eiland ligt tussen de Friese meren en vaarten grenst aan het natuurgebied de Alde Feanen. In eerste instantie had bouwbedrijf Dijkstra uit Grou voor Trije Hûs 5 t/m 13 een bouwvergunning voor vijf recreatiewoningen gekregen en deze ook in de verkoop gedaan. Naar nu blijkt heeft Eric Kooistra van handelsonderneming Kooistra.com een gedeelte van het eiland gekocht.

Brandweer in actie april 2017 bij restaurant Trije Hûs Grou. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

Er zullen geen standaard vakantiehuisjes gebouwd worden laat de Dokkumer ondernemer vandaag in het Friesch Dagblad weten. Het moet echt een bijzondere plek worden. Het gaat een zeer exclusieve locatie worden. De aanschafprijs van de luxe vakantiewoningen zal waarschijnlijk niet onder de half miljoen liggen. Inmiddels zijn er langdurige en vergaande gesprekken met de gemeente Leeuwarden gaande om een aanpassing aan het bestemmingsplan te realiseren.

Ook zijn er plannen voor Trije Hûs nr. 1 t/m 3. De plek waar het afgebrande restaurant stond. Hier moet een retraiteoord gebouwd gaan worden. Een andere partij wil nog graag een herberg met retraite bouwen op de horecalocatie, maar dat plan is nog niet rond. Inmiddels is hiervan wel een uitgebreide website in de lucht waarop onderstaande illustratie een beeld geeft van het mogelijke centrum.


Artist Impression van mogelijk te realiseren retraiteoord Trije Hûs nr. 1 t/m 3 nabij Grou. Voor iedereen te zien op de website van Puur Fryslan B.V. Dit plan is echter nog niet rond.

Google Maps – met het beeld van het afgebrande Trije Hûs.

Voor Trije Hûs 1 t/m 3, de plek van het afgebrande restaurant, is tot op heden geen nieuwe bouwvergunning afgegeven. Op de artist impression staat hier wel een boederij-achtig pand geschetst. Volgens voormalig gemeenteraadslid uit Leeuwarden Wyb Feddema die onlangs met zijn boot langs de locatie voer, is dat wel nodig. “Zelf voor kleine wijzigingen in bestaande bouw is een vergunning nodig”, zo laat hij desgewenst telefonisch weten.


Artist Impression locatie Trije Hûs 1 t/m 13. Illustratie: Architect André van Dijk.

Al eerder werd er door Architect André van Dijk een schets van de mogelijk te bouwen huisjes gemaakt. Deze zullen niet meer gerealiseerd worden omdat Eric Kooistra andere plannen heeft. Het is de bedoeling dat de Dokkumer ondernemer er met zijn gezin ook een vakantiewoning krijgt. Zo laat hij ook in het Friesch Dagblad weten.


Buiten een opslagcontainer is de locatie Trije Hûs tot nu toe onaangeroerd. Foto: Wyb Feddema.