Leeuwarden sluit zich aan bij Convenant Lokale Overheid om schulden inwoners te beheersen.

Gemeente Leeuwarden helpt inwoners sneller en beter bij schulden

Leeuwarden sluit zich als eerste Friese gemeente per 1 maart 2023 aan bij het Convenant Lokale Overheid. Dat betekent dat de organisatie actief samenwerkt aan schuldenrust en sneller zaken regelt bij vragen over schulden.

Verantwoordelijkheid nemen als schuldeiser

Als inwoners schulden hebben, heeft een gemeente soms een dubbelrol: aan de ene kant die van schuldhulpverlener en aan de andere kant die van schuldeiser. Wethouder Hein Kuiken geeft aan dat de gemeente Leeuwarden inwoners beter en sneller wil helpen bij schulden: ‘Problematische schulden zijn meestal een enorme last op iemands schouders. We hebben als schuldhulpverlener al een belangrijke rol om inwoners hierbij te helpen. Maar in de rol van schuldeiser kunnen we ook een grote bijdrage leveren. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we graag.’

Convenant Lokale Overheid

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) sluit convenanten af met schuldeisers. In het Convenant Lokale Overheid zijn afspraken opgenomen over schuldregelen. En over de intakefase en de stabilisatiefase van het schuldhulpverleningsproces.

Orkest foar Elkenien Grou

(video) Doe mee met Orkest foar Elkenien Grou

Grou / Video – Heb je altijd al eens een instrument willen leren bespelen? Dat kan in het Orkest foar elkenien! Trompet, saxofoon, drums, trombone, keyboard, gitaar, fluit: het kan zo gek niet of we hebben het voor je. Je eigen instrument meenemen of zingen kan ook. Muzikale ervaring is niet nodig en noten lezen leren we je binnen de kortste keren. Word jij muzikant in het Orkest foar elkenien?

Bekijk de video van Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel. Video: Actief Media

Je maakt met dit orkest deel uit van een samengesteld dorpsorkest. Bewoners uit Grou en omgeving komen hier samen. In 2023 werken we toe naar een wijkproductie. De verschillende wijkorkesten uit de gemeente Leeuwarden treden daar samen op. Repetities wekelijks op vrijdagmiddag tussen 13-15 uur, vanaf vrijdag 13 januari. Jong en oud kunnen meedoen vanaf 14 jaar.

Extra repetities en voorstellingen:

– op zaterdag 20 mei 10:00-13:00 uur ben je beschikbaar voor de doorloop van de wijkproductie. – op dinsdagavond 30 mei vindt de generale repetitie plaats. – de voorstellingen zijn op woensdag 31 mei t/m zaterdag 3 juni (avonden) en op zondag 4 juni (middag). – op 22 en 25 juni kun je ook nog meedoen aan voorstellingen (festival de Gaastmar en CityProms)!

Doe je mee in dit avontuur? Het is zeker de moeite waard!!

Locatie: de Muldyk 1, Grou Nadat je je hebt opgegeven neemt een van de orkestleiders (Annewiep Bloem of Guus Pieksma) contact met je op en stuurt jou het repetitieschema.

Geef je op voor het project via dit formulier. Wil je eerst een proefles doen dan kun je mailen via: info@generatiehuis.nl

Deze productie is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

Afvaltarieven gemeente Leeuwarden 2023

Wat zijn in Grou de kosten van de grijze container in 2023?

Grou – Vanaf 1 januari 2023 gaan alle inwoners in gemeente Leeuwarden op een andere manier betalen voor het aanbieden van restafval. Het vaste tarief is lager dan in 2022. Inwoners die goed scheiden zullen komend jaar voordeliger uit zijn. Hiermee stimuleert de gemeente dat inwoners hun afval beter scheiden. De te verbranden afvalberg wordt kleiner en het is beter voor het milieu. Daarbij wordt er bespaard op de kosten voor het verbranden van afval. Woensdag 21 december heeft de gemeenteraad de definitieve tarieven vastgesteld.

Wat betekent dit voor huishoudens?

Vanaf 2023 wordt de afvalstoffenheffing opgesplitst in twee delen: een vast bedrag en een variabel tarief voor restafval. De hoogte van het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak iemand de Sortibak (grijze container) aan de weg zet en het gewicht van hun afval. Wie gebruik maakt van een ondergrondse container betaalt per klepbeweging. Voor de gescheiden inzameling van groen- fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas hoeft niet te worden betaald. Dit zijn grondstoffen die door bronscheiding goed kunnen worden hergebruikt.

Vaste tarieven

  • Eenpersoonshuishouden: 191,22 euro per jaar.
  • Meerpersoonshuishouden: 286,83 euro per jaar.

Variabel deel voor restafval

  • Bedrag per kilogram in de grijze Sortibak bij huis laten legen: €0,09 per kilo.
  • De grijze Sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer.
  • Zak in de ondergrondse restafvalcontainer:  €0,73 per klepbeweging.

Wanneer betaalt een inwoner?

  • De rekening voor alleen het vaste tarief van de afvalstoffenheffing krijgen inwoners in februari 2023.
  • In februari 2024 ontvangen inwoners de afrekening van het variabele tarief van 2023 en de rekening voor het vaste bedrag van 2024.

De hoeveelheid restafval die inwoners hebben, is te bekijken via de Omrin afvalapp. Hiervoor moeten inwoners een account aanmaken. Binnenkort is het ook mogelijk via belastingbalie.leeuwarden.nl de hoeveelheid aangeboden restafval te bekijken.

Grip op eigen afvaltarief

Gemeente Leeuwarden wil met een tarief op restafval inwoners aanmoedigen afval beter te scheiden, zodat minder afval hoeft te worden verbrand en meer grondstoffen behouden blijven. Wethouder Evert Stellingwerf: “Goed Terecht in Leeuwarden leidt tot een eerlijker, effectiever en duurzamer afvalbeleid. Het is eerlijker, omdat je als inwoner van de gemeente nu zelf grip krijgt op je eigen afvaltarief door afval beter te scheiden. Nu betalen huishoudens die goed scheiden mee aan huishoudens die daar geen moeite voor doen. Bij de 170 gemeentes die dit afvalbeleid al hebben ingevoerd blijkt ook dat het heel effectief is, want er gaat meer gft in de groene bak, meer glas in de glasbak, papier in de papierbak en textiel in de textielbak. Het resultaat is minder restafval en dat is veel beter voor het milieu,”.

Tegemoetkomingen en regelingen

Om inwoners te helpen, is er een aantal tegemoetkomingen en regelingen. Bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen of veel afval vanwege een medische aandoening. Ook zijn er regelingen voor grofvuil en zwerfafval. Op de website www.goedterechtinleeuwarden.nl staat alle informatie over deze nieuwe aanpak.