Snoek Puur Groen uit Grou werkt mee aan project museum Princessehof.

Hoveniersbedrijf uit Grou werkt samen met kunstenaar en meesterhovenier

Het Grouster hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen levert een belangrijke bijdrage aan een nieuw kunstwerk in het Keramiekmuseum. Vanaf 10 oktober is de tentoonstelling Human After All te zien. Topstuk van de expositie is de installatie van Klara Kristalova. Het kunstwerk wordt mede mogelijk gemaakt door het hoveniersbedrijf uit Grou.

Sprookjesbos

Meer dan tien kunstenaars uit de hele wereld presenteren grote installaties, indrukwekkende beelden en intrigerende animatiefilms. In de laatste zaal staan drie eilanden met levend groen. Wie goed kijkt ontdekt tussen het mos, varens en andere planten Kristalova’s dier- en mensbeelden, die het sprookjesbos bewaken. De keuze van de planten is geïnspireerd op de flora in het bos bij Kristalova’s atelier in Zweden. De groene kunstinstallatie van Zweedse Klara Kristalova is ontworpen en onderhouden met behulp van de beroemde Franse bloemist Thierry Boutemy en het Friese hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen.

Snoek Puur Groen uit Grou werkt mee aan project museum Princessehof.

Snoek Puur Groen uit Grou werkt mee aan project museum Princessehof. Foto: Clair Dorn

Samenwerking

Het hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen is gespecialiseerd in inspirerend groen zowel binnen als buiten. De samenwerking tussen Snoek Puur Groen en het Princessehof zorgt ervoor dat de planten gedurende de looptijd van de expositie, 10 maanden, worden onderhouden. De duurzame en circulaire werkwijze komt duidelijk naar voren in de samenwerking met het Princessehof. “Wij vinden het zelf ontzettend fijn dat we met deze tentoonstelling met internationale namen ook werken aan de Global Goals: De 17 ambitieuze werelddoelen voor duurzame ontwikkelingen om te werken aan een betere toekomst voor iedereen”, aldus Jean Berkhout van Snoek Puur Groen.

Bron: LeoMiddelsé

Werkzaamheden aan noodbrug Meersweg Grou. Foto: Press4All

Volop werkzaamheden langs waterwegen Grou

Grou – Vanaf begin september zijn er diverse werkzaamheden aan de infrastructuur van Grou begonnen. De vervanging van de riolering aan de Meersweg kan na aanleg van de noodbrug beginnen. Verder is de aanleg van het nieuwe voetpad aan het Prinses Margrietkanaal van start gegaan.

Plaatsen van noodbrug Grou bij Meersweg. Foto: Press4All

Plaatsen van noodbrug Grou bij Meersweg. Foto: Press4All

Noodbrug

De mannen van Loon- en Aannemersbedrijf Atsma waren vandaag druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een noodbrug. De werkzaamheden aan deze tijdelijke brug nabij de Meersweg / Oostergoostraat zullen naar verwachting twee weken duren. Wanneer de noodbrug gereed is start infraspecialist Jansen uit Drachten de rioleringswerkzaamheden.

 

Vernieuwing voetpad Margrietkanaal Grou.

Vernieuwing voetpad Margrietkanaal Grou. Foto: Press4All

Nieuw Voetpad

Het tweede project waar vanaf 31 augustus volop aan gewerkt wordt is het voetpad langs het Prinses Magrietkanaal. Daarvan is oude toplaag inmiddels verwijderd. Het gehele traject tussen de A32 en Prinses Beatrixstraat wordt geheel vernieuwd. Het in de volksmond bekende ‘kanaalsdykje’ was in slechte staat. De werkzaamheden aan het veel belopen pad zullen in ieder geval tot 13 november van dit jaar duren.

Dumping afval haven Grou

Meer controle op dumping afval rondom haven Grou

Grou – In diverse facebookgroepen in Grou is afgelopen maanden geklaagd over afvaldumping in het watersportdorp. Hierin wordt gesuggereerd dat overstromende vuilnisbakken niet vaak genoeg worden geleegd. Handhaving Leeuwarden constateert dat er tevens afvaldumpingen bij de havens in Grou plaatsvinden.

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou. Foto: Gemeente Leeuwarden

Dumping

Volgens handhaving Leeuwarden is er een toename van afvaldumpingen in het havengebied van Grou. Afval wordt ook naast de betreffende punten gezet en bijvoorbeeld niet bij de milieustraat van Omrin gebracht. Het gaat met name om bijzet naast containers en diverse locaties waar dumpingen plaatsvinden. De komende periode houdt handhaving Leeuwarden opvallend en onopvallend extra toezicht.