Gas winning Vermillion Grou

Akkoord hervatting gaswinning onder Grou

Grou – Vermilion mag weer gas halen uit een gasveld bij Grou. Daarvoor heeft het rijk toestemming gegeven. Tot 2030 wil Vermillion nog 150 miljoen kuub extra gas winnen.

Uit het velden bij Grou en Rauwerd wordt al sinds 1982 gas gehaald. Tot nu toe is er circa 1.2 miljard kuub aardgas onder de locaties naar boven gehaald. De winning is in 2012 tijdelijk stilgelegd. Nu wil Vermilion tot mogelijk 2030 doorgaan met de productie. De vergunde gasvelden liggen in de driehoek Raerd-Grou-Reduzum. Een deel ervan ligt onder het Grouster bedrijventerrein Frisia.

Gas winning Vermillion Grou

Vermilion productielocatie gas Hoflân Grou voor winning onder bedrijventerrein Frisia. Foto: Press4All

Geen Gaswinning

De gemeente Leeuwarden maakte zich er eerder hard voor dat de gaswinning bij Grou niet zou doorgaan.  Mede vanwege onduidelijkheden in het plan, zoals de hoeveelheid gas die er in de grond zit.

Waarschuwing

Daarom stuurde de gemeente een waarschuwing naar het ministerie. Vermilion zou een ‘carte blanche’ krijgen, als het ministerie besluit om een vergunning af te geven voor de komende dertig jaar. “Hiermee verliest de overheid sturing en grip op het gasbeleid.”

Bodemdaling
Door eerdere gaswinning is de bodem bij onder meer Grou tot vier centimeter gedaald. Nu de gaswinning langer doorgaat, is de verwachting dat de bodem maximaal twee centimeter verder zakt.

Kleinere gasvelden
Het beleid van de regering is om het gebruik van aardgas af te bouwen, maar dat gaat nog niet snel genoeg om te stoppen met gaswinning. Daarom wil het kabinet zolang het nodig is nog gas winnen uit kleinere gasvelden. Veel hiervan liggen in Fryslân en dus ook bij Grou. Tegen het verleende instemmingsbesluit kan nog tot 17 augustus bezwaar worden ingediend.

Bron: LeoMiddelsé Foto: Press4All

Panorama-Grou-2021-dronefotografie-Friesland-Press4All

Havenmeester Sjoerdtsje heet gasten welkom in Grou

Grou / Video – De magische aantrekkingskracht van Grou en de prachtige haven aan het Pikmeer blijkt keer op keer. Onlangs bracht Omrop Max een bezoek aan het idyllische watersportdorp. Ook ging het videoteam van de Gemeente Leeuwarden recent langs bij de haven in Grou. Die interviewde havenmeester Sjoerdtsje.

De videomaker van de gemeente nam een kijkje in Grou. Volgens de gemeente kan je ‘volop genieten van het historische centrum en vooral van de watersport’. Het mag duidelijk zijn dat de havens in Grou elke zomer vol liggen met bootjes uit alle windstreken. Dat levert elke keer weer een prachtig schouwspel op.

Havenmeester

De betreffende mojo spreekt in de videoreportage met havenmeester Sjoerdtsje. Ze vertelt alles over haar werk in deze unieke omgeving. Tevens spreekt hij een paar vast varensgasten van de Pikmeerhaven.

Waterdrone Universal Aquatic Drone

Waterdrone gaat kwaliteit water bij Grou monitoren (video)

Grou – In Fryslân leven we met/op het water. Goede waterkwaliteit in open water, kanalen en grachten is dan ook van belang voor recreatie, scheep- en pleziervaart. Afgelopen dinsdag werd de autonoom varende waterdrone in Grou te water gelaten.

De ontwikkeling van de ‘Universal Aquatic Drone’ maakt het monitoren van de waterkwaliteit een stuk eenvoudiger. Afgelopen dinsdag presenteerde de start-up @Van Dijk Aquatic Technologies tezamen met INDYMO het tweede prototype van de waterdrone. Dit gebeurde in aanwezigheid aan wethouder Friso Douwstra en Annet Van der Hoek, bestuurder van Wetterskip Fryslân.

onderwater drone

Presentatie waterdrone op starteiland Grou. V.l.n.r. Rui Lima , Ronald van Dijk, Annet van der Hoek, Friso Douwstra, Evelien Walstra

Autonoom

Het gaat om een autonoom varende drone die ingezet kan worden voor het monitoren van waterkwaliteit. De drone vaart op een vooraf geprogrammeerde route en kan op plekken komen die vanaf de wal of een boot moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien is de tussenkomst van een operator niet nodig. Zo kan de drone de hele dag (of nacht) blijven monitoren en bijvoorbeeld vuilwaterlozingen registreren.

Waterkwaliteit

In de gemeente Leeuwarden kan de drone helpen bij het waarborgen van de waterkwaliteit bij overstorten, het open water in Grou, de Grote Wielen of moeilijk bevaarbare plekken in de binnenstad. De Universal Aquatic Drone is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het innovatiefonds van gemeente Leeuwarden en het innovatieprogramma van Wetterskip Fryslân.