stemmen tellen

VIDEO: 300 ambtenaren druk met tellen: “Leeuwarders stemmen vaak op provinciegenoten”

Op het centraal stembureau in Leeuwarden zijn zo’n 300 ambtenaren druk met het tellen van de stemmen. Stond woensdag het aantal stemmen per partij centraal, donderdag gaat het erom welke kandidaten de meeste stemmen hebben gekregen. 

De tachtig stembureau’s in Leeuwarden hadden elk vijf kratten om de stembiljetten in te bewaren. In totaal stonden er vannacht dus 400 kratten klaar om geteld te worden. Wel onder toeziend oog van een beveiliger om te voorkomen dat er iets met de stembiljetten zou gebeuren.

Het tellen ging rond 09:00 uur van start, en duurt ongeveer tot het einde van de middag. De wens om op tijd klaar te zijn is groot, maar, zegt projectleider Anke Zwaga  “Het is geen wedstrijd. Het moet secuur en goed gebeuren dus wij hopen rond een uur of vijf klaar te zijn”, aldus Zwaga.

Bron tekst, foto en video: Omroep Leeuwarden

energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen opnieuw energietoeslag krijgen

Grou – Inwoners van gemeente Leeuwarden met een laag inkomen kunnen weer energietoeslag aanvragen. Het gaat om een eenmalige toeslag van € 800,-.  Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag van 2023 automatisch uitgekeerd. Zij krijgen hierover nog een brief thuis gestuurd. Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de toeslag zelf aanvragen via de website van de gemeente. Dit kan vanaf 1 december.

Hulp voor huishoudens die dit nodig hebben

Met de energietoeslag wil de gemeente Leeuwarden opnieuw huishoudens helpen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Wethouder Hein Kuiken: “Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een bijstandsuitkering. Ook werkenden met een lager inkomen dan 125% van de bijstandsnorm hebben recht op de toeslag. Verder kiest de gemeente er ook voor om jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar een toeslag te geven. Als zij aan de voorwaarden voldoen natuurlijk. Beide keuzes zijn ruimhartiger dan wat de Rijksoverheid voorstelt. Hiermee helpen we enkele honderden huishoudens extra.

Vorig jaar was de energietoeslag € 1300,-. Met het geld wat de gemeente van het rijk heeft ontvangen kan de gemeente dit jaar een toeslag van € 800,- geven. Ondanks dat het bedrag lager is, zien we het geven van de toeslag als een belangrijke stap in het ondersteunen van een financieel kwetsbare groep in onze gemeente”.

Eenvoudige check vanaf 1 december

Veel inwoners weten niet dat ze recht hebben op de toeslag. Bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben. Inwoners die willen weten of ze recht hebben op de energietoeslag, kunnen dit vanaf 1 december makkelijk controleren op www.leeuwarden.nl/check. Goed om te weten: de energietoeslag heeft geen invloed op toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag.

Studenten krijgen vergoeding via het DUO

In tegenstelling tot vorig jaar ontvangen studenten over het jaar 2023 geen energietoeslag van de gemeente Leeuwarden. Wel kunnen studenten een eenmalige tegemoetkoming van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming is voor studenten die studiefinanciering ontvangen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten.jsp

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag, de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

verkiezingen

In de gemeente Leeuwarden kan iedereen stemmen

Grou / Leeuwarden – Voor de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november maakt de gemeente Leeuwarden het mogelijk dat iedereen die dat wil, kan gaan stemmen. Er zijn extra voorzieningen voor kiezers met een beperking. Nieuw is de verkiezingstaxi die beschikbaar is voor vervoer naar het stembureau.

Gratis verkiezingstaxi

De verkiezingstaxi is een nieuwe, gratis, service voor mensen die moeilijk lopen of een andere beperking hebben. Inwoners die gebruik van de verkiezingstaxi willen maken worden van huis opgehaald en naar een goed bereikbaar stemlokaal bij hen in de buurt gebracht. Vanzelfsprekend wordt men na het stemmen weer thuisgebracht. Van deelnemers wordt gevraagd om vooraf een afspraak te maken met taxi Witteveen die het vervoer verzorgd. Een afspraak kan gemaakt worden tot dinsdag 21 november 12.00 uur.

Extra toegankelijk stembureau

Ieder stembureau in de gemeente Leeuwarden is toegankelijk voor rolstoelen van standaardformaat en rollators. Er is een extra toegankelijk stembureau ingericht in poppodium Neushoorn (Ruiterskwartier 41, Leeuwarden). Er zijn 2 invalidenparkeerplaatsen naast De Harmonie (schuin tegenover Neushoorn) Op verkiezingsdag 22 november worden er extra invalidenparkeerplaatsen bij Neushoorn ingericht. Buslijn 6 stopt 2 keer per uur bij het stembureau.

In stembureau Neushoorn kunnen mensen met een visuele beperking stemmen met een stemmal. In de ochtenduren is er een tolk Nederlandse gebarentaal in het stembureau aanwezig en er is een extra groot stemhokje voor scootmobielen en rolstoelen van afwijkend formaat.