Vogelgriep dood geliefde pauw Grou

Geliefde pauw Grou dood door vogelgriep

Grou – Er is vogelgriep geconstateerd in het Wilhelminapark. De getroffen eenden en geliefde pauw moesten helaas worden opgeruimd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Om verspreiding te voorkomen is het park afgesloten voor publiek.

De geliefde pauw uit Grou dood door vogelgriep

De geliefde pauw uit Grou dood door vogelgriep. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een bepaald soort influenzavirus. Dit virus kan af en toe ook mensen besmetten. De kans daar op is niet groot, mensen worden niet gemakkelijk aangestoken door de vogelgriep. De gemeente Leeuwarden ruimt dode vogels op in zichtbare plaatsen, zoals parken. En we ruimen de plekken op waar veel dode vogels zijn. Er zijn vooralsnog geen andere plaatsen en parken waar vogelgriep is vastgesteld.

Muskuseenden Grou dood door vogelgriep

Muskuseenden Grou dood door vogelgriep. Foto Henk Brinkman / Press4All

Muskuseenden

Voorkom besmetting en raak dode en of suffe vogels niet aan. Meld dode en zieke vogels. Verstoor grote groepen vogels niet, dit voorkomt verspreiding. Al eerder werden bij het Wilhelminapark afzetlinten gezet. Naast de pauw zijn ook de muskuseenden getroffen door het virus.

Melden

In Fryslân werken onder andere de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Wilt u meer weten over vogelgriep of hoe u zieke of dode vogels kunt melden? Kijk dan op www.veiligheidsregiofryslan.nl.

Afval ophalen sortibak Leeuwarden Grou

Betaalde klikokilo grijs afval in de gemeente Leeuwarden

Grou – Nieuw afvalbeleid is het onderwerp in een open podium van de gemeenteraad Leeuwarden op woensdag 18 november. Het is de bedoeling dat ook elk huishouden in Grou vanaf 2022 een vast bedrag aan afvalstoffenheffing betaalt en een variabel bedrag per kilo restafval.  

Per kilo

Indien het voorstel wordt aangenomen zullen inwoners van Grou (en hele gemeente Leeuwarden) gaan betalen per kilo ingeleverd afval voor de grijze sortibak. De vaste heffing die nu in rekening gebracht wordt zal variabel worden op basis van de gezinsgrootte. Daar bovenop komt dus de extra heffing per kilo die men in de grijze container deponeert. Als derde element zal een kleine heffing in rekening gebracht worden voor elke keer dat de sortibak aan de straat staat. De gemeente hoopt zo dat er minder halfvolle containers aan de weg komen te staan. 

Afval in de grijze container vanaf 2022 per kilo afrekenen.

De gemeente hoopt met deze nieuwe inzamelingswijze de kosten van het ophalen en verwerken terug te dringen. Het inzamelen van grijs afval wordt door de rijksoverheid namelijk elk jaar duurder gemaakt. Het gaat hierbij vooralsnog om een plan.

Meepraten

De raadsleden willen graag de mening van de inwoners van Grou weten! Wil jij meepraten? Stuur je opmerkingen dan naar de gemeente toe! Dat kan tot uiterlijk 16 november. Je kunt een gewone e-mail sturen, maar ook filmpjes zijn welkom! Stuur jouw bijdrage naar griffie@leeuwarden.nl.

Barteles Diner Grou voor bezorgen en afhalen

Bartele’s Diner Grou moet spandoek verwijderen

Grou – In opdracht van de gemeente Leeuwarden moest Bartele’s Diner vandaag het spandoek op het grasveldje voor het restaurant weghalen. 

“We zijn nog steeds open al is het spandoek voor de diner weggehaald in opdracht van de gemeente Leeuwarden. De handhavers kwamen eerder vandaag langs om te kijken of Bartele’s Diner zich wel aan de regels hield. Vanaf onze opening op 6 juli hebben we dit plichtmatig zo goed mogelijk gedaan. We zijn trots dat we in het midden van de corona crisis nog zoveel mensen aan het werk konden houden en dat we nu een nuttige service kunnen bieden door thuis te bezorgen”, laat eigenaar Bartele Santema weten.

Barteles Diner Grou voor bezorgen en afhalen

Het gewraakte spandoek is inmiddels verwijderd. Foto: Press4All

Spandoek

Bartele:  “De handhaving vindt echter niet dat we daar een spandoek voor nodig hebben. In hun opinie is dit storend voor de automobilist. Je blijft je maar afvragen elke keer hoe een Mac Donalds dat wel lukt. In ieder geval heeft Bartele’s Diner nu een extra prikkel om onze diner tot een succes te maken!”

Steun

“De steun van de dorpen in Midden Friesland was tot nu toe overweldigend. Dit soort kleine tegenslagjes zoals het niet mogen plaatsen van een spandoek, stimuleert ons alleen maar meer. En we laten Leeuwarden voorlopig nog maar even buiten de postcodes van ons bezorggebied.”

“Ast net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin”, laat Bartele tot slot weten.