Vergunning Grouster Merke 2020

Gemeente Leeuwarden geeft vergunning voor Grouster Merke

Grou – Het heeft de FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) heel wat tijd en energie gekost om een vergunning voor de Grouster Merke te krijgen. Met gepaste trots laten de organisatie vandaag weten dat de gemeente Leeuwarden de vergunning heeft verstrekt.

Grouster Merke 2019

Grouster Merke 2019. Foto: Press4All

De Grouster Merke van 2020 gaat dus door. Van 11 t/m 13 seprtember zal het centrum van Grou worden gevuld met een groot aanbod aan attracties. De rest van het programma zal binnenkort bekend zijn. Zoals eerder gemeld zullen alle activiteiten die normaal gesproken in de sporthal plaatsvinden niet doorgaan.

Tweede Woning Grou

Zorgen CDA over toename tweede woningen in Grou

Grou – De CDA-fractie in Leeuwarden constateert een toename van het aantal woningen dat als tweede woning wordt gebruikt en niet permanent bewoond wordt. Dit is, volgens de Christen Democraten, slecht voor de leefbaarheid, maar is ook in strijd met het bestemmingsplan uit 2010.

CDA stelt vragen over tweede huis in Grou

CDA stelt namens Aaltsje Meinderts, woordvoerder Wonen CDA,  vragen over tweede huis in Grou. Foto: LeoMiddelsé

Handhaving

De fractie vraagt aan het college of hierover overleg met het dorp is en of er ook gehandhaafd gaat worden. Tenslotte wil het CDA weten of deze problematiek ook in andere dorpen speelt en of het college hieromtrent beleid ontwikkelt.

Vermoeden

In Grou is er een vermoeden dat er de laatste jaren een aantal woningen is opgekocht die voor recreatiedoeleinden verhuurd zijn of gaan worden. Echter feitelijke cijfers of percentages hiervan zijn niet wetenschappelijk onderzocht.

Bron & Foto: Omroep LeoMiddelsé

Stremming verkeer Leechlân tussen Grou en Warten

Grou – In verband met de afronding van de asfalteringswerkzaamheden aan het fietspad tussen Warten en Grou zal er de komende twee dagen geen gemotoriseerd verkeer door het Leechlân mogelijk zijn. De stremming geldt voor gemotoriseerd verkeer.

Tussen woensdag 19 augustus 07.00 uur en donderdag 20 augustus 17.00 uur is de weg door het Leechlân tussen Grou en Warten gestremd. De stremming is noodzakelijk voor het aanleggen van asfaltplateaus bij de Great Kritewei en de Ald Skroetswei.

Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer tussen Grou en Warten is dan niet mogelijk. Het fietsverkeer kan door een aantal extra voorzieningen wel door het Leechlân. Ook is het niet mogelijk via Narderbuorren en Greate Kritewei in Wergea in het Leechlân te komen. Tot aan de werkzaamheden (stremmingen) kan bestemmingsverkeer aanrijden.

Stremming door asfaltering fietspad Leechlân Grou Warten.

Asfalteringswerkzaamheden voor het nieuwe  fietspad door het Leechlân tussen Grou en Warten. Foto: Press4All.

Hulpdiensten

Met hulpdiensten zoals ambulances, politie en brandweer zijn afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Zo zullen de hulpdiensten via de kortst mogelijke route om rijden.

Bron: Warten.nl Fotografie & Video: Press4All