zwerfaval

Zwerfafval beloningsprogramma Schoon Belonen Leeuwarden van start

Grou – De gemeente Leeuwarden is gestart met een nieuw beloningssysteem om zwerfafval tegen te gaan: ‘Schoon Belonen Leeuwarden’. Alle maatschappelijke organisaties in gemeente Leeuwarden mogen zich inschrijven. Iedere deelnemende partij gaat twee jaar lang zwerfafval opruimen in hun eigen schoongebied(en). Hiervoor krijgen ze een financiële beloning voor hun clubkas.

Het doel van Schoon Belonen Leeuwarden

De aanpak Schoon Belonen Leeuwarden is niet alleen bedoeld om zwerfafval te verminderen, maar ook om de participatie van bewoners uit de buurt te verhogen. Schoon Belonen Leeuwarden is onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027. Effectieve bestaande acties, maar ook veelbelovende nieuwe acties zijn onderdeel van het Uitvoeringsplan.

Vele handen maken licht werk

“Door opschoonacties te organiseren zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval in gemeente Leeuwarden en geven ze een sterk voorbeeld, want het adopteren van een eigen schoongebied roept verantwoordelijkheidsgevoel op” aldus wethouder Gijs Jacobse.

Hoe werkt het?

Maatschappelijke organisaties kunnen zich via de website van gemeente Leeuwarden inschrijven voor Schoon Belonen Leeuwarden. Hier kunnen ze een voorkeur opgeven voor één van de te adopteren ‘schoongebieden’. Tijdens de startavonden op 30 mei of 4 juni wordt de indeling bekend gemaakt. De organisaties gaan vervolgens twee jaar lang zwerfafval opruimen in hun eigen schoongebied.

De vergoeding bedraagt € 750,- per adoptiegebied per jaar. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo organiseert de school of vereniging minimaal één keer per maand een opruimactie. Ook moeten de activiteiten zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via sociale media.

Meer informatie

Alle informatie en voorwaarden van ‘Schoon Belonen Leeuwarden’ zijn te vinden op de website van gemeente Leeuwarden. www.leeuwarden.nl/schoonbelonen

75 jaar Navo

Bunker Grou extra open voor 75e verjaardag NAVO

Grou – In het weekend van 20 en 21 april vinden op diverse locaties in het hele land activiteiten plaats en extra openstellingen van schuilkelders, luchtwachttorens, forten, bunkers en vestinglinies. Dit in het kader van 75 jaar NAVO. De bunker van het Museum Bescherming Bevolking is dat weekend zowel op zaterdag als zondag extra open. Op 4 april 1949 vond in Washington de oprichting van de NAVO plaats. 

Belangrijkste afspraken in dit NAVO-verdrag betreffen wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de aangesloten landen, aanvankelijk ook als krachtenbundeling tegen samenwerkende communistische landen binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, ook bekend als het Oostblok. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in het Brusselse stadsdeel Haren.

Hoofdkwartier

In het NAVO-weekend is de bunker in Grou even het hoofdkwartier van Friesland hoewel er geen crisis is. Eén van de vrijwilligers die daar aanwezig is, is de sinds 1981 actieve zendamateur Mario Mees. Hij zoekt op die dag contact met andere zendamateurs uit heel de wereld. “We hebben bij de overheid een speciale zendernaam aangevraagd. Die is voor dat weekend PG75NAVO”, legt Mario uit. “We bemannen het station dan met vijf radiozendamateurs. Met onze apparatuur proberen wij die dag verbinding te maken met andere legale zendamateurs, waar ook ter wereld.” Bijzonder is dat er tijdens dit weekend in Zweden bij het kersverse Navo-lid, ook een groep zendamateurs met een eigen zendernaam is.

Zenden in Oorlogstijd

Tijdens de Koude Oorlog hadden zendamateurs slechts sporadisch contact met zenders in het voormalige Oostblok. “Tegenwoordig is er zowel contact met zendamateurs in Rusland als Oekraïne. Dan gaat het niet over de oorlog of de politieke situatie. In tijden van een calamiteit, waarbij gewone communicatie uitvalt, kunnen radiozendamateurs, met relatief eenvoudige apparatuur, de instanties bijstaan. In Nederland was bijvoorbeeld de watersnoodramp van 1953 zo’n gelegenheid”, doet Mario een historisch boekje open.

Mario van der Mee bij de nog aanwezige authentieke zender uit de tijd van de Koude Oorlog.

Inbreken

In de bunker van Grou is een speciale zender uit de tijd van de Koude Oorlog in ere hersteld, die helaas niet meer werkend is. “Hiermee had de commissaris van de koning in Friesland bij een calamiteit, rechtstreeks zonder voorafgaande toestemming, de mogelijkheid om op de toenmalige provinciale radiozender RONO in te breken en zijn boodschap uit te zenden.” 

Navo-weekend

Voorafgaand aan het NAVO-weekend wordt er via kabels een extra antenne op de bunker geplaatst, omdat het signaal anders niet door de dikke betonnen wanden gaat. Wil je ook de geschiedenis van de bunker in Grou leren kennen of kennis maken met Mario Mees of één van de andere vrijwilligers kom dan op zaterdag 20 april of zondag 21 april tussen 11:00 en 16:00 uur naar de Burstumerdyk 1 in Grou. Voor mee informatie kijk op  www.museumbeschermingbevolking.nl

Tekst & Fotografie: www.press4all.nl

grou bloeit

Zes Friese dorpen in teken van duurzaamheid tijdens Fryslân Bloeit

Grou – Zes Friese dorpen doen in 2024 mee aan Fryslân Bloeit. Elk dorp vormt een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Elk deelnemend dorp organiseert tijdens Fryslân Bloeit een eigen Bloeiweek met activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op het actief betrekken van de mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland.

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. Initiatiefnemer Bouwe de Boer van Freonen fan Fossylfrij Fryslân: ‘We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur en met elkaar. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.’

Pilot in Wergea vorig jaar

In 2023 was Wergea, met al haar verenigingen en activiteiten, pionier voor Fryslân Bloeit. Tijdens een succesvolle pilot vierde Wergea een week lang de kracht van het dorp en haar mienskip. Wergea organiseerde onder andere workshops, een streekontbijt, een weilanddiner, een duurzame markt en een huiskamerfestival. De deelauto, buitenzwemmen en meer op de fiets: Wergea legde de gezonde basis voor een grotere beweging, die zich nu verspreidt naar andere Friese dorpen.

Bloeiweken in 2024

Akkrum-Nes Bloeit 12 t/m 18 mei – Grou Bloeit 3 t/m 9 juni – Wergea Bloeit  17 t/m 23 juni – Eastermar Bloeit 24 t/m 30 augustus – Wâldsein Bloeit 9 t/m 15 september Berltsum Bloeit  23 t/m 28 september

Kijk voor meer informatie over Grou Bloeit op www.grou.bloeit.frl