Greppelpomp Fugelwacht Grou

Greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels

Family Obstacle Run Grou 2023 Sportjuf Luci

(video) Family Obstacle Run Grou sportief succes

Grou / Video – Op Eerste Pinksterdag was er volop drukte bij het strandje in Grou. Naast veel pleziervaartuigen, waren ook de schouwen op het water te vinden. Er was niet alleen genoeg wind maar ook de zon maakte het tot een perfecte sportieve dag voor de door Sportjuf Luci georganiseerde Family Obstacle Run.

Gezinnen, vaders en zonen, moeders en dochters streden om de eer en om de mooie bekers. Het viel op dat een aantal kinderen een stuk sneller waren dan hun ouders. Dat mocht de pret niet drukken. Want als de één niet over een hoge hindernis kwam, werd die door de ander geholpen. Al met al was deze Family Obstacle Run een groot sportief succes.

Excursie fugelwacht grou

Fûgelwacht Grou organiseert excursie Kraanlannen  De Veenhoop

Grou – Op zondag 21 mei organiseert Fûgelwacht Grou een excursie in de Kraanlannen. Dit is een moerassig natuurgebied aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen. Deze excursie staat onder leiding van Age Kleinhuis die het gebied op zijn duimpje kent. 

In de Kraanlannen komen meer dan zestig soorten broedvogels voor. Zangvogels als rietzanger, snor, kleine karekiet, braamsluiper, tuinfluiter, tjiftjaf, baardmannetje en blauwborst. De petgaten en de plassen zijn het domicilie van watervogels als fuut, geoorde fuut, kuifeend, slobeend, dodaars, waterral en zomer- en wintertaling. Ook bruine kiekendief en roerdomp zijn vaste bewoners. 

De excursie begint om 9.00 uur. We verzamelen op het parkeerterrein van KV Altijd Kwiek aan de Kraenslânswei 16 in De Veenhoop. De route is circa 5 km en duurt ongeveer 2 uur. 

De kosten zijn € 2,50 voor leden, € 5,- per persoon voor niet-leden, jeugd tot 18 jaar gratis. Wilt u mee dan graag uiterlijk vrijdag 19 mei opgeven via excursie@fugelwachtgrou.nl onder vermelding van het aantal deelnemers.