grou bloeit

Zes Friese dorpen in teken van duurzaamheid tijdens Fryslân Bloeit

Grou – Zes Friese dorpen doen in 2024 mee aan Fryslân Bloeit. Elk dorp vormt een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Elk deelnemend dorp organiseert tijdens Fryslân Bloeit een eigen Bloeiweek met activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op het actief betrekken van de mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland.

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. Initiatiefnemer Bouwe de Boer van Freonen fan Fossylfrij Fryslân: ‘We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur en met elkaar. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.’

Pilot in Wergea vorig jaar

In 2023 was Wergea, met al haar verenigingen en activiteiten, pionier voor Fryslân Bloeit. Tijdens een succesvolle pilot vierde Wergea een week lang de kracht van het dorp en haar mienskip. Wergea organiseerde onder andere workshops, een streekontbijt, een weilanddiner, een duurzame markt en een huiskamerfestival. De deelauto, buitenzwemmen en meer op de fiets: Wergea legde de gezonde basis voor een grotere beweging, die zich nu verspreidt naar andere Friese dorpen.

Bloeiweken in 2024

Akkrum-Nes Bloeit 12 t/m 18 mei – Grou Bloeit 3 t/m 9 juni – Wergea Bloeit  17 t/m 23 juni – Eastermar Bloeit 24 t/m 30 augustus – Wâldsein Bloeit 9 t/m 15 september Berltsum Bloeit  23 t/m 28 september

Kijk voor meer informatie over Grou Bloeit op www.grou.bloeit.frl

grou bloeit

Grou krijgt eigen recreatieve poedelpleats

Grou – Het is nog steeds een grote wens in Grou om een eigen veilige zwemplek te hebben. De opties zijn daarvoor zeer beperkt. Bij het kleine strandje bij de jachthaven in het dorp is vervuild water in het verleden een probleem geweest. Toch blijft men dromen van zo’n plas waar oud en jong kan recreëren. Geheel onverwachts wordt die droom tijdens GrouBloeit waargemaakt. Want op zaterdag 8 juni staat de ijsbaan van Grou compleet onder water en worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Groulympics

Initiatiefnemer en bedenker van de tijdelijke recreatieplas is de sportparkmanager Marcel de Vries van de gemeente Leeuwarden.  Hij dacht dat het een geweldig initiatief zou zijn om inwoners van Grou sportieve waterpret te bezorgen. “Het is gelukt om alle partijen, waaronder de twee plaatselijke ijsclubs zover te krijgen om de ijsbaan compleet onder water te zetten.” Het plan komt voort uit zijn betrokkenheid in de organisatie van de bloeiweek die van 3 tot en met 9 juni inwoners van Grou in beweging moet brengen. Sinds januari van dit jaar is Marcel de Vries sportparkmanager van Meinga. “Op die zaterdag organiseren we onder de noemer Groulympics van 13:00 tot 15:00 uur ook een sportieve middag op het park, waarbij iedereen kennis kan maken met de sportverenigingen in Grou. Inmiddels heeft zeilvereniging KWV Frisia toegezegd met surfplanken aanwezig te zijn. “Een zandstrand zal er niet komen, maar het is toch prachtig dat alle sportverenigingen op de dag samenwerken.”

Sportpark Meinga
Rob Waldram op wakeboard tijdens de opening Sportpark Meinga september 2010. Foto: Press4All

Poedelpleats

Na een paar gesprekken met onder andere het bestuur van de ijsverenigingen, die ook bemiddelden met de boer die in de zomerperiode het gras maait, kwam er uiteindelijk groen licht voor het plan. Ruim twee weken duurt het om de baan compleet onder water te zetten. Dan varieert de diepte van 30 centimeter tot 1 meter 50. Het is echter niet de eerste keer dat de ijsbaan wordt omgetoverd tot een grote waterplas. Bij de opening van sportpark Meinga in op 4 september 2010 werd er gezeild met schouwtjes, kon je kitesurfen en was er de mogelijkheid om met een wakeboard over het water racen. Er zijn stemmen in Grou die het wel zien zitten om zo’n recreatieplas op de ijsbaan langer mogelijk te maken. Helaas laten de ‘ijsmeesters’ de poedelpleats na de Groulympics weer leeglopen. Een klusje wat zo’n vier weken zal duren.

kruiwagenmars

Kruiwagenmars van Jirnsum naar Grou op Wereld Aarde Dag

Grou / Jirnsum – De aarde heeft een ‘kruiwagen’ nodig. Door met kruiwagens vol aarde op pad te gaan, vragen we aandacht voor het belang van een gezonde aarde voor het verbouwen van ons voedsel. In 2022 en 2023 is met de Kruiwagenmars de politiek in Den Haag en Brussel aangesproken. In 2024 ligt de nadruk op zorgpreventie door gezonde voeding en beweging. Vandaar dat Yn’e Sinne Farm en Grou2030 dit jaar kinderen bij de mars betrekken om uiteindelijk met de kruiwagens vol levende grond het dorp te bereiken.

Wist je dat…

  • de bodem waarin alles groeit essentieel is voor gezonde voeding
  • we de aarde moeten voeden, vruchtbaar houden en niet uitputten
  • er in gezonde aarde zeer veel nuttige organismen leven
  • de wetenschap aantoont dat dit microbioom zich vanuit de bodem voortzet in ons eten en daarna ook in onze darmen

Kruiwagens voor Gezonde Kinderopvang.

In Grou wordt de Kruiwagenmars in twee etappes opgedeeld. Op maandag 22 april, Wereld Aarde dag, start de mars rond 13 uur bij tuinderij Yn ‘e Sinne Farm bij Jirnsum. Lokale groente liefhebbers brengen de kruiwagens vol met levende grond naar SKF Kinderopvang aan het schoolplein in Grou. De Kruiwagens worden daar om 14:30 uur ontvangen door de kinderen van de opvang. Joël van den Broek van Yn ‘e Sinne Farm vertelt hen hoe in de meegebrachte gezonde grond gezonde groenten en fleurige bloemen zullen gaan groeien. Zij mogen de komende weken op de ingezaaide Kruiwagens gaan passen. Dit project past goed bij het thema Gezonde Kinderopvang. Sjirkje Zijlstra van SKF: ‘als team gaan we hier de komende weken mee aan de slag en ook de kinderen gaan in deze lenteperiode bezig met gezonde groei en bloei. Behalve over gezond eten gaat dat ook over voldoende bewegen en sociale ontwikkeling.’

Kruiwagens op koers voor Grou Bloeit

De Kruiwagens worden door de kinderen van de Kinderopvang verzorgd tot de eerste week van juni. Want dan breekt de Grou Bloeit-week aan.  Van 3-9 juni komen vele Grousters in actie voor een groene, sociale en gezonde toekomst voor het dorp. Een gezonde leefstijl is ook belangrijk om de zorgkosten te beheersen. In deze week gaan we opnieuw met de Kruiwagens op pad, nu naar de Zorg. Hierbij zullen we aansluiten bij een andere beweegactiviteit in deze week. We wandelen naar het Wilhelminapark en stallen de Kruiwagens bij Friesmastate, Huisartsenpraktijk en Praktijkenpand. Zo maken we de verbinding van gezonde voeding met gezondheid tastbaar.