Greppelpomp Fugelwacht Grou

Greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels

(video) Open dag bij Zorgboerderij De Meezinger

Grou / Video – Benieuwd naar het reilen en zeilen op een (zorg)boerderij? Zin in iets lekkers? Altijd al eens een koe willen knuffelen? Of op zoek naar gezelligheid en een leuk uitje? Kom dan op zaterdag 3 juni langs bij de familie Entzinger. Want samen met hun medewerkers, vrijwilligers en deelnemers zetten zij de staldeuren weer voor u open: zij laten u kennismaken met zorg op de boerderij!

Bekijk de video van de open dag in 2019. Video: Press4All

Speurtocht

Dit doen zij onder meer in de vorm van rondleidingen (bezichtiging van de zorgtak en het melkveebedrijf) en een leerzame speurtocht. De deelnemers van de zorgboerderij zullen vol trots hun unieke eigengemaakte producten verkopen. Ook zijn er diverse kraampjes met streekgebonden producten (o.a. Kaashuys Akkrum, Wol van Jet en verkoop van honing). De muzikale omlijsting wordt o.a. verzorgd door zanger Arnold Postma, u bent tenslotte op Zorgboerderij ‘de Meezinger’!

Voor de kinderen

De kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen, een graspoppetje knutselen en ze mogen zich gratis laten schminken! Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht: een heuse proeverij van diverse zuivelproducten, Slagerij Spijkerman bakt en braadt lekkere hapjes en bij de ijskar van ijsboerderij Boereiis kunt u terecht voor verkoeling! Kortom een gezellige dag voor jong en oud, ook als u niet op zoek bent naar een zorglocatie.

Jong & Oud

Zorgboerderij De Meezinger biedt al ruim 15 jaar zinvolle, kleinschalige dagbesteding aan volwassenen met een beperking (niet aangeboren hersenletsel, (jonge) mensen met dementie, verstandelijke/ lichamelijke beperking, ziekte van Huntington, mensen met een psychische hulpvraag en ouderen met een zorgbehoefte). ‘Momenteel is de jongste deelnemer 23 jaar en de oudste 96! Combineren van doelgroepen en leeftijden maakt het begeleiden soms tot een uitdaging, maar over het algemeen heeft het een grote meerwaarde voor de sfeer en de dynamiek binnen de groep!’.

Variatie activiteiten

Op een boerderij is de variatie in activiteiten en werkzaamheden enorm groot. ‘Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de vaardigheden en vermogens van de deelnemers en de daaraan gekoppelde doelen’. Op een boerderij kunnen veel activiteiten, zowel buiten als binnen, worden uitgevoerd, met verschillen in fysieke en mentale belasting. ‘Deelnemers op Zorgboerderij De Meezinger kunnen de ruimte en de sfeer beleven en weinig tot geen werkzaamheden verrichten tot zeer actief deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij’. Door afwisselende werkzaamheden, kan men zich op verschillende gebieden oriënteren en ontwikkelen.

Samen, buiten en gewoon

Het bijzondere van een zorgboerderij is samen te vatten in drie woorden: samen, buiten en gewoon! Het motto van Zorgboerderij de Meezinger is: ‘Voor de schermen ‘gewoon’ een boerderij, achter de schermen een specialistische en gekwalificeerde zorgaanbieder’. Deelnemers van Zorgboerderij de Meezinger kunnen dat allemaal beamen: ‘Vaak voelen zij zich vrijwilliger op het melkveebedrijf, in plaats van cliënt in een zorginstelling!’.

‘Wilt u de sfeer een keer proeven bij ons op de (zorg)boerderij? Kom dan zaterdag 3 juni 2023 tussen 10.00 – 16.00 uur gezellig bij ons langs op  Zorgboerderij De Meezinger Goatum 3 te Grou!’ Voor meer informatie kijk op de website van de Meezinger.

 

Laat weten hoe je denkt over de verkeerssituatie in Grou

Grou – De gemeente maakt dit jaar een nieuw beleidskader mobiliteit. In dit plan staat hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in onze gemeente, dus ook in Grou.

Want wat is de rol van de auto, het openbaar vervoer of deelvervoer in de toekomst? Hoeveel ruimte krijgen fietsers of voetgangers? Hoe belangrijk vinden we onderwerpen, zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van wegen? En wat betekenen keuzes voor het parkeren, het groen en spelen in de straat? Dit zijn allemaal onderwerpen waar ook inwoners van Grou dagelijks mee te maken hebben. Daarom heeft de gemeente een vragenlijst voor inwoners gemaakt. Alle inwoners van de gemeente kunnen de vragenlijst invullen via www.leeuwarden.nl/mobiliteit. Wat gaat er goed op het gebied van mobiliteit en waar kan het beter?

Thema’s beleidskader mobiliteit

Mobiliteit is aan het veranderen. We zien nieuwe typen voertuigen op de weg verschijnen, data speelt een steeds grotere rol en er liggen grote opgaven op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Bovendien is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan aan een update toe. Daarom herziet de gemeente het strategisch mobiliteitsbeleid in een nieuw beleidskader mobiliteit.

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn er veranderingen die gevolgen hebben voor het mobiliteitsbeleid van een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Green Deal met afspraken over de maximale milieu impact die mobiliteit mag hebben, de landelijke mobiliteitsvisie 2050 en het mobiliteitsprogramma van de provincie.

Bouw Halbertsma terrein

De gemeente zelf verandert ook. Er zijn verschillende woningbouwlocaties in de stad en de dorpen. In Leeuwarden worden bijvoorbeeld Middelsee en De Zuidlanden ontwikkeld en wordt het Spoordok omgevormd tot een aantrekkelijk binnenstedelijk woongebied. In Grou gaat bijvoorbeeld gebouwd worden op het Halbertsma terrein.

Betrekken inwoners

Wethouder Evert Stellingwerf: “Ik hoop dat veel inwoners en belangenorganisaties de vragenlijst invullen. Inwoners weten het beste wat er in hun omgeving gebeurt. Wij nemen deze ervaringen en ideeën graag mee in het maken van de plannen voor de toekomst. De uitkomsten van de vragenlijst presenteren wij aan inwoners tijdens een mobiliteitscafé waar we graag verder met hen van gedachten wisselen. Als gemeente zullen we de verschillende belangen afwegen en keuzes maken, zodat ons mobiliteitssysteem klaar is voor de toekomst.”

Het mobiliteitscafé is in juni 2023. De datum, locatie en het programma komen op de website www.leeuwarden.nl/mobiliteit te staan. Ook komt er in juni een bijeenkomst voor de gemeenteraad waar raadsleden het college inhoudelijke accenten mee kunnen geven als input voor de verdere uitwerking van het beleidskader.

Planning

Het is de bedoeling dat eind 2023 het beleidskader mobiliteit in concept klaar is. Begin 2024 kunnen inwoners en belangenorganisaties officieel hun mening geven tijdens een inspraakprocedure. In het voorjaar van 2024 legt het college het beleidskader voor aan de gemeenteraad. Zij stellen het uiteindelijk vast.