Leeuwarden sluit zich aan bij Convenant Lokale Overheid om schulden inwoners te beheersen.

Gemeente Leeuwarden helpt inwoners sneller en beter bij schulden

Leeuwarden sluit zich als eerste Friese gemeente per 1 maart 2023 aan bij het Convenant Lokale Overheid. Dat betekent dat de organisatie actief samenwerkt aan schuldenrust en sneller zaken regelt bij vragen over schulden.

Verantwoordelijkheid nemen als schuldeiser

Als inwoners schulden hebben, heeft een gemeente soms een dubbelrol: aan de ene kant die van schuldhulpverlener en aan de andere kant die van schuldeiser. Wethouder Hein Kuiken geeft aan dat de gemeente Leeuwarden inwoners beter en sneller wil helpen bij schulden: ‘Problematische schulden zijn meestal een enorme last op iemands schouders. We hebben als schuldhulpverlener al een belangrijke rol om inwoners hierbij te helpen. Maar in de rol van schuldeiser kunnen we ook een grote bijdrage leveren. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we graag.’

Convenant Lokale Overheid

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) sluit convenanten af met schuldeisers. In het Convenant Lokale Overheid zijn afspraken opgenomen over schuldregelen. En over de intakefase en de stabilisatiefase van het schuldhulpverleningsproces.

Geldfit Grou gemeente Leeuwarden budgetbeheer

Geldfit nu ook beschikbaar in Grou

Grou – Gemeente Leeuwarden gaat samenwerken met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven. Ook inwoners van Grou en de gemeente Leeuwarden kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies.

 Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen.

Hulp bij geldzaken

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwoners van gemeente Leeuwarden kunnen via de website geldfit.nl door praktische artikelen en korte tests inzicht krijgen in hun financiële situatie. Dit varieert van tips tot concrete organisaties die hen verder kunnen helpen, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, de wijkteams en energiecoaches.

Persoonlijk

Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen. 

Regelingen

Hein Kuiken, wethouder in Leeuwarden: “De energietarieven en de hoge prijzen in de supermarkt zorgen ervoor dat veel mensen niet of maar net kunnen rondkomen. We proberen als gemeente zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met vergoedingen voor de energiekosten. Daarnaast willen we mensen ook laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Je kunt hulp vragen, bijvoorbeeld om te kijken voor welke regelingen je in aanmerking komt. Of om samen met een budgetcoach te kijken naar besparingen. Geldfit helpt je dan goed op weg.”

 

Pakketten stamppot voor voedselbanken in Friesland

Verse pakketten stamppot voor voedselbank in Grou

Grou / Friesland – Rabobanken in Friesland hebben in samenwerking met De Verspillingsmarkt in Buitenpost op 16 januari 2023 verse stamppotpakketten uitgereikt aan de voedselbanken in Friesland. Rabobank wil op deze wijze steun bieden aan de voedselbanken die momenteel voor grote uitdagingen staan. Dinsdag worden de pakketten over heel Friesland waaronder Grou verdeeld. Zo hebben de klanten van de voedselbank deze week nog een lekkere verse stamppot op tafel.

“Door de huidige inflatie stijgt de behoefte aan voedselpakketten”, aldus Corry Vlasma, Business Development Manager van Rabobank. In Friesland maken op dit moment ruim 2000 huishoudens gebruik van de faciliteiten van de voedselbank. Doordat er meer mensen gebruik maken van de voedselbank is er met enige regelmaat een tekort aan verse producten.

Verspillingsmarkt

Rabobank heeft onlangs contact gelegd met De Verspillingsmarkt. Deze organisatie ontwikkelt zich als het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van voedselverspilling. Het tegengaan van verspilling wordt onder andere gedaan door producten in te zetten die om ‘cosmetische’ redenen niet aansluiten bij de wensen van de markt. “Deze producten zijn onder andere afkomstig uit akker- en tuinbouw en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie ingezet”, aldus Theo Jansma, aanjager bij de Verspillingsmarkt.

Het verstrekken van de verse voedselpakketten is een eerste aanzet tot ondersteuning van de voedselbanken in Friesland. Rabobank gaat in 2023 verder kijken in welke vorm ze de voedselbanken kan ondersteunen. “Wij zijn als coöperatie verankerd in de lokale samenleving”, zegt Corry Vlasma. “Wij willen die samenleving graag versterken met onze kennis, ons netwerk, financiële middelen en verbindingskracht. Samen kunnen we meer bereiken. De ondersteuning van de voedselbanken is daar een mooi voorbeeld van”.