Doarpskoöperaasje

Leden stemmen in met plannen Doarpskoöperaasje

Grou – In het onlangs vernieuwde Oostergoo vond op 23 april de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van Doarpskoöperaasje Grou. Deze bijeenkomst trok ongeveer 55 van de 230 leden. Zij kwamen niet alleen samen om te luisteren naar de stand van zaken maar namen ook actief deel aan het gesprek over de toekomst van ons dorp.

Het bestuur opende de vergadering met een helder overzicht van de financiële situatie, wat een sterke basis legde voor de rest van de avond. Vervolgens was er een belangrijk moment waarop de eerste leden van de nieuwe ledenraad zich presenteerden. Zij werden warm onthaald met applaus, wat de positieve en gezamenlijke sfeer van de avond benadrukte.

Ambitieuze plannen

De kern van de avond was de presentatie van ambitieuze plannen door het bestuur en de dorpsmanager. Deze plannen omvatten onder meer de oprichting van een multifunctioneel centrum, dat als kloppend hart van diverse activiteiten binnen het dorp zal functioneren. Daarnaast werden er plannen benoemd voor ruimtelijke ontwikkelingen en werd de bijzondere plaats van ons dorp binnen het nationaal park Alde Feanen benadrukt. Een nieuw initiatief dat veel enthousiasme ontving, was het voorstel voor de oprichting van een energiecoöperatie, gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening van ons dorp.

Dynamiek

De leden reageerden niet alleen met instemming op deze plannen maar brachten ook opbouwende kritische geluiden naar voren. Deze dynamiek versterkte het gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin, wat belangrijk is voor het succes van onze Doarpskoöperaasje.

Word nu lid

Wil je ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan en word (gratis) lid: Doarpskoöperaasje Grou (doarpskooperaasjegrou.nl). Samen bouwen we aan een toekomst die even ambitieus als duurzaam is.