Berichten

Doarpskoöperaasje

Leden stemmen in met plannen Doarpskoöperaasje

Grou – In het onlangs vernieuwde Oostergoo vond op 23 april de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van Doarpskoöperaasje Grou. Deze bijeenkomst trok ongeveer 55 van de 230 leden. Zij kwamen niet alleen samen om te luisteren naar de stand van zaken maar namen ook actief deel aan het gesprek over de toekomst van ons dorp.

Het bestuur opende de vergadering met een helder overzicht van de financiële situatie, wat een sterke basis legde voor de rest van de avond. Vervolgens was er een belangrijk moment waarop de eerste leden van de nieuwe ledenraad zich presenteerden. Zij werden warm onthaald met applaus, wat de positieve en gezamenlijke sfeer van de avond benadrukte.

Ambitieuze plannen

De kern van de avond was de presentatie van ambitieuze plannen door het bestuur en de dorpsmanager. Deze plannen omvatten onder meer de oprichting van een multifunctioneel centrum, dat als kloppend hart van diverse activiteiten binnen het dorp zal functioneren. Daarnaast werden er plannen benoemd voor ruimtelijke ontwikkelingen en werd de bijzondere plaats van ons dorp binnen het nationaal park Alde Feanen benadrukt. Een nieuw initiatief dat veel enthousiasme ontving, was het voorstel voor de oprichting van een energiecoöperatie, gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening van ons dorp.

Dynamiek

De leden reageerden niet alleen met instemming op deze plannen maar brachten ook opbouwende kritische geluiden naar voren. Deze dynamiek versterkte het gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin, wat belangrijk is voor het succes van onze Doarpskoöperaasje.

Word nu lid

Wil je ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan en word (gratis) lid: Doarpskoöperaasje Grou (doarpskooperaasjegrou.nl). Samen bouwen we aan een toekomst die even ambitieus als duurzaam is.

Multifunctioneel Centrum MFC Grou pand blokker

Mogelijk multifunctioneel centrum in pand oude Blokker Grou

Grou – Tijdens eerste ledenvergadering van de Doarpskoöperaasje Grou maakte bestuurslid Durk van der Meer bekend, dat er een mogelijke locatie gevonden is voor een multifunctioneel centrum (MFC) in Grou. Hiervoor is een principe overeenkomst gesloten tot mogelijke koop met de eigenaar van het voormalige Blokkerpand aan de Hoofdstraat 72.

Het afgelopen jaar is er in samenwerking met de gemeente Leeuwarden gekeken naar een mogelijke locatie voor een MFC. Hiervoor werd met diverse partijen onder andere een rondgang door Grou gemaakt. Het komende half jaar wordt bekeken of een praktische invulling haalbaar is en of er daar ook plek is voor jongeren om samen te komen. De gemeente Leeuwarden gaat zorg dragen voor de financiering van het pand.

informatieavond PB Grou

Informatieavond in Hotel Oostergoo over Doarpskoöperaasje Grou

Grou – Op woensdag 13 december 2023 van 19:30 uur tot 21.00 uur is er een extra informatieavond van Pleatslik Belang Grou, met als thema ‘De Doarpskoöperaasje Grou ’. De locatie van deze avond is in de grote zaal van hotel restaurant Oostergoo te Grou.

Belangstellenden krijgen dan een update over de oprichting van DKG. De informatieavond wordt georganiseerd in de vorm van een panelgesprek. Deze staat onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam. Voor wie niet naar de locatie kan komen bestaat de mogelijkheid om de avond streaming via www.facebook.com/Grousters/ te bekijken en te beluisteren.


Wat is een panelgesprek?
Een panelgesprek met een onafhankelijke dagvoorzitter is een gestructureerde bijeenkomst waarbij een groep deskundigen of belanghebbenden samenkomt om te praten over een specifiek onderwerp. Daarbij is de rol van de onafhankelijke dagvoorzitter cruciaal in het faciliteren van het gesprek, het bewaken van de tijd, het bevorderen van een evenwichtige deelname en het handhaven van een neutrale positie.


Alle leden van Pleatslik Belang Grou maar ook andere geïnteresseerden en nieuwe leden van de Doarpskoöperaasje Grou zijn van harte welkom. Vragen kunt u alvast mailen naar info@pbgrou.nl Hiermee kunnen de panelleden zich goed voorbereiden.

Na de pauze neemt het oprichtingsbestuur van de Doarpskoöperaasje Grou het programma over. Zij organiseren een ledenvergadering voor hun nieuwe leden.

Agenda:

  • Inloop 19.00 uur
  • Start bijeenkomst 19:30 uur
  • Opening door de voorzitter van Pleatslik Belang Grou Janke Sietsma
  • Panelgesprek en kennismaking met de doarpsmanager Alberto Kinderman
  • 20.45 uur afronding

20.45 uur        : Pauze Na de pauze is het PBG gedeelte afgesloten.

21.00 uur        : Start Ledenvergadering voor leden van Doarpskoöporaasje Grou.
www.doarpskooperaasjegrou.nl

22:30 uur       : Afsluiting DKG gedeelte.