Geldfit Grou gemeente Leeuwarden budgetbeheer

Geldfit nu ook beschikbaar in Grou

Grou – Gemeente Leeuwarden gaat samenwerken met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven. Ook inwoners van Grou en de gemeente Leeuwarden kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies.

 Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen.

Hulp bij geldzaken

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwoners van gemeente Leeuwarden kunnen via de website geldfit.nl door praktische artikelen en korte tests inzicht krijgen in hun financiële situatie. Dit varieert van tips tot concrete organisaties die hen verder kunnen helpen, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, de wijkteams en energiecoaches.

Persoonlijk

Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen. 

Regelingen

Hein Kuiken, wethouder in Leeuwarden: “De energietarieven en de hoge prijzen in de supermarkt zorgen ervoor dat veel mensen niet of maar net kunnen rondkomen. We proberen als gemeente zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met vergoedingen voor de energiekosten. Daarnaast willen we mensen ook laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Je kunt hulp vragen, bijvoorbeeld om te kijken voor welke regelingen je in aanmerking komt. Of om samen met een budgetcoach te kijken naar besparingen. Geldfit helpt je dan goed op weg.”

 

Glaspoort glasvezelnetwerk Grou

Zorgen over slordige herbestrating na aanleg glasvezelkabel Grou

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. Delta Netwerk heeft haar werkzaamheden vorig jaar afgerond. De huidige werkzaamheden zorgen voor een slordige herbestrating na aanleg van de betreffende kabels. FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situatie die dit op kan leveren voor voetgangers.

De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen. Na Delta Netwerk met de groene kabel is nu Glaspoort druk bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente liet in oktober aan de redactie van Grousters.nl weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

De FNP vraagt zich af wie de herstelkosten van de bestrating in de zomer moet betalen als de toestand van trottoirs en straten door de kabelaanleg slecht is geworden. Zijn deze kosten bijvoorbeeld ook contractueel vastgelegd? Verder dringt de partij erop aan dat de gemeente actie onderneemt zodat de verantwoordelijke partijen voor eventuele kosten van herbestrating aangesproken kunnen worden.

Friese onderneming van het jaar editie 2023

Snoek Puur Groen uit Grou genomineerd voor verkiezing Friese onderneming van het jaar

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar nomineert 6 bedrijven voor de 2023 editie. Verschillende gemeenten, ondernemersverenigingen, trotse familieleden en ondernemers hebben tientallen bedrijven voorgedragen.

Een werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en zij nomineren in alfabetische volgorde de volgende bedrijven:

  • Bureau Schmidt uit Leeuwarden
  • Megahout uit Drachten
  • Movacolor uit Sneek
  • Nedcam Solutions uit Heerenveen
  • Snoek Puur Groen uit Grou
  • Sparck Technologies uit Drachten

De werkgroep die dit proces geheel autonoom begeleidt, staat onder voorzitterschap van Wybe Mollema, in het dagelijks leven advocaat bij TRIP. “Ook dit jaar heeft de werkgroep met veel enthousiasme een voorselectie voor de jury gemaakt. Het proces verschilde van voorgaande jaren. Je zag dat het coronavirus voor de ene sector deelname bemoeilijkte en voor anderen waren het jaren met een uitstekende performance. Natuurlijk gaat het bij onze verkiezing om meer dan alleen financieel rendement. Dus ik ben erg benieuwd welke drie zich het beste gaan presenteren aan de jury”, aldus Mollema.

Halve finale

De halve finale – met de zes genomineerde ondernemingen – vindt plaats op maandag 20 maart. De genomineerden presenteren zich dan aan de jury die bestaat uit de winnaar van vorig jaar ondernemer Dries Wajer van Wajer Yachts, Marcella Ensel-Boonstra die onderneemt in Ensel staalkonstrukties uit Dokkum, Pieter Kooi eerdere winnaar en ondernemer in onder andere Kooi en staat onder leiding van gedeputeerde Friso Douwstra.

De uitslag van drie scans en een ‘pitch-kennismaking’ zijn voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden, 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten. 

De jury toets dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich op dinsdag 18 april 2023 in de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken, cijfers, feiten en presentaties tot 1 winnaar. 

Duurzaam beleid

De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten, die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Ook een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving spelen een belangrijke rol. Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor de financiële resultaten van de onderneming.

Stimuleren

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar stelt zichzelf tot doel om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De verkiezing is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar ontmoet en spreekt. Winnaars treden toe tot de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de organiserende Stichting bij betrokken is.