Recreatiepark Hoflan Grou

Pleatslik Belang niet op de hoogte van plan recreatiepark bij Grou Noord

Grou – Onlangs kwam in de media dat B&W in Leeuwarden een belangrijke stap gezet heeft richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou.

Vanuit de politiek en bezorgde inwoners van Grou kwam de vraag of PB Grou hiervan op de hoogte was. Het bestuur laat weten dat Pleatslik Belang tot op heden binnen de beleidsketen op geen enkele wijze formeel is meegenomen in de planvorming.

Pleatslik Belang hecht zeer veel waarde aan een goede en transparante procedure rondom dit onderwerp. De bewoners en plaatselijke belangenorganisaties in de volle breedte hadden hierbij vanaf het eerste moment bij betrokken moeten worden. Dit is helaas niet het geval geweest.

Tot 2030 kunnen we met het plan tot mogelijke realisatie van 140 woningen op het Halbertsma terrein voldoen aan een harde (woon) norm voor ons dorp. Aangezien er echter ook een grote behoefte aan woningen onder de jeugd is, voldoen we met 140 woningen dan nog aan de vraag? En hoe verhoudt een recreatiepark in het voorgesteld gebied zich tot de opkomende vraag tot betere zorg voor onze ouderen en mogelijke realisaties van hieraan gekoppelde nieuwe woonvormen?

Pleatslik Belang wil hier een duidelijk beeld van krijgen en wil hierover zo spoedig mogelijk in overleg met de bewoners, andere belangenorganisaties in ons dorp en de gemeente Leeuwarden. Wij horen graag van onze leden via info@pbgrou.nl wat ze van deze plannen vinden en of ze andere ideeën hebben voor dit gebied. Laat het ons weten!

stemmen tellen

VIDEO: 300 ambtenaren druk met tellen: “Leeuwarders stemmen vaak op provinciegenoten”

Op het centraal stembureau in Leeuwarden zijn zo’n 300 ambtenaren druk met het tellen van de stemmen. Stond woensdag het aantal stemmen per partij centraal, donderdag gaat het erom welke kandidaten de meeste stemmen hebben gekregen. 

De tachtig stembureau’s in Leeuwarden hadden elk vijf kratten om de stembiljetten in te bewaren. In totaal stonden er vannacht dus 400 kratten klaar om geteld te worden. Wel onder toeziend oog van een beveiliger om te voorkomen dat er iets met de stembiljetten zou gebeuren.

Het tellen ging rond 09:00 uur van start, en duurt ongeveer tot het einde van de middag. De wens om op tijd klaar te zijn is groot, maar, zegt projectleider Anke Zwaga  “Het is geen wedstrijd. Het moet secuur en goed gebeuren dus wij hopen rond een uur of vijf klaar te zijn”, aldus Zwaga.

Bron tekst, foto en video: Omroep Leeuwarden

jou it troch

Actie Jou it Troch op basisscholen Grou

Grou – De leerlingen van de basisscholen in Grou kunnen vanaf deze week in de school de plant in de hoed van Aldemar opgesteld zien. De plant die door de Grouster gemeenschap verzorgd gaat worden, is voor het dorp het startsein van een jaar in het teken van duurzaamheid.

Aldemar nodigt in een brief alle leerlingen uit om voor deze plant een mooie naam te verzinnen. De kinderen kunnen dit op een formulier invullen en deze in een oranje bus deponeren en zich aanmelden als logeeradres.

Vriendenboekje

Volgende week woensdag 29 november om 11.00 uur gaan de leden van de jeugdraad van beide scholen de naam bekend maken. Op vrijdagmiddag 1 december gaat de plant naar het eerste logeeradres. Actieve natuuraanhangers van Grou 2030 brengen de plant voorzien van het persoonlijke vriendenboekje, van adres naar adres. Op de logeeradressen worden naast informatie over verzorging persoonlijke boodschappen aan de plant bijgehouden in het vriendenboekje.