straatarchieven

Grou van start met straatarchieven

Grou – Begin 2023 is de werkgroep Dorpsarchief Grou (DAG) gestart met een experiment: het maken van ‘straatarchieven’. De bewoners van een straat verzamelen zo veel mogelijk foto’s, tekeningen, kaarten, teksten en verhalen van hun straat. Daarbij komen niet alleen officiële stukken, maar ook persoonlijke verhalen en foto’s beschikbaar. Voor bewoners ontstaat zo een historisch overzicht en een rijk beeld van hun woonplek.

We kwamen op dit idee toen we zagen dat Pier van der Heide in Akkrum met een soortgelijk project bezig is. In Grou zijn we gestart met drie straten: het Oerhaelspaed, Zevenhuizen en de Noorderdwarsstraat, maar we willen de aanpak uitbreiden naar meer straten. Het gaat echt niet alleen om oeroude informatie. Ook anekdotes, krantenberichten of plakboeken van enkele jaren geleden kunnen een interessante bijdrage aan het ‘verhaal van de straat’ opleveren.

Ooievaarsnest bij Zevenhuizen (1942)

Wil je meedoen aan dit project en helpen om alle mogelijke historische informatie over jouw straat bij elkaar te krijgen neem dan contact met ons op. Je kan beginnen met (beeld)materiaal te zoeken op onze website www.dorpsarchiefgrou.nl. Ook verder op het internet is verbazend veel informatie te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de website van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) of de levendige openbare Facebook-pagina ‘Grou eartiids’. Nog leuker is het als je via onze huis-aan-huis-flyer (gratis verkrijgbaar) je straatgenoten vraagt of zij eigen verhalen of informatie kunnen leveren over de straat. Zo wordt het straatchief ook echt van de straat zelf.

Meer informatie en aanmelden: Dorpsarchief Grou – Fenna Bijlstra; cefe.bijlstra@planet.nl

Dien nu je aanvraag in bij Stichting HVS in Grou

Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang? En woon je in Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens of Jirnsum ? Dan kun je bij Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam (HVS) een financiële bijdrage aanvragen voor de (extra) trainings- of materiaalkosten.

Als je ergens heel goed in bent of wilt worden, dan maak je vaak extra kosten voor trainingen, oefensessies en materiaal. Dan kan Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam je daarvoor een financiële bijdrage geven! In 2022 mochten we gelukkig vanaf maart weer volop los met trainingen en wedstrijden. Dit zorgde weer voor mooie aanvragen de Stichting HVS. Zo ontvingen 15 Grouster jonge talenten een financiële bijdrage. Dit zijn talenten op allerlei gebied, zoals judo, schaatsen, ijshockey, surfen, paardrijden, zeilen en rhönradturnen.

Het tweede doel van deze stichting is om werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven in de bovengenoemde dorpen en haar inwoners. Onder dit doel is afgelopen jaar in Grou een financiële ondersteuning gegeven aan o.a. het Sint Piter Kommitee, v.v. GAVC, de Grouster roeisloepenvereniging, Friesmastate, Openbare basisschool, St Spotlights, het Korfbalkamp en het Grouster Voetbalkamp.

Met ingang van 2023 heeft de Stichting HVS haar “werkgebied” uitgebreid met de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu 9 dorpen. Op de site van de stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en de aanvragers krijgen voor juli 2023 bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Ben je geïnteresseerd, kijk op de website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en denk je dit jaar in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul dan uiterlijk 15 februari 2023 een aanvraagformulier in.

Orkest foar Elkenien Grou

(video) Doe mee met Orkest foar Elkenien Grou

Grou / Video – Heb je altijd al eens een instrument willen leren bespelen? Dat kan in het Orkest foar elkenien! Trompet, saxofoon, drums, trombone, keyboard, gitaar, fluit: het kan zo gek niet of we hebben het voor je. Je eigen instrument meenemen of zingen kan ook. Muzikale ervaring is niet nodig en noten lezen leren we je binnen de kortste keren. Word jij muzikant in het Orkest foar elkenien?

Bekijk de video van Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel. Video: Actief Media

Je maakt met dit orkest deel uit van een samengesteld dorpsorkest. Bewoners uit Grou en omgeving komen hier samen. In 2023 werken we toe naar een wijkproductie. De verschillende wijkorkesten uit de gemeente Leeuwarden treden daar samen op. Repetities wekelijks op vrijdagmiddag tussen 13-15 uur, vanaf vrijdag 13 januari. Jong en oud kunnen meedoen vanaf 14 jaar.

Extra repetities en voorstellingen:

– op zaterdag 20 mei 10:00-13:00 uur ben je beschikbaar voor de doorloop van de wijkproductie. – op dinsdagavond 30 mei vindt de generale repetitie plaats. – de voorstellingen zijn op woensdag 31 mei t/m zaterdag 3 juni (avonden) en op zondag 4 juni (middag). – op 22 en 25 juni kun je ook nog meedoen aan voorstellingen (festival de Gaastmar en CityProms)!

Doe je mee in dit avontuur? Het is zeker de moeite waard!!

Locatie: de Muldyk 1, Grou Nadat je je hebt opgegeven neemt een van de orkestleiders (Annewiep Bloem of Guus Pieksma) contact met je op en stuurt jou het repetitieschema.

Geef je op voor het project via dit formulier. Wil je eerst een proefles doen dan kun je mailen via: info@generatiehuis.nl

Deze productie is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media