Museum Grou open in de avond in combinatie met doarpskuiers door Grou

Museum Hert fan Fryslân organiseert dit jaar op iedere eerste zaterdagmiddag en op de derde of vierde donderdagavond in de maanden mei tot en met augustus dorpskuiers. Nieuw dit jaar is de avondopenstelling van het museum op deze donderdagavonden.

De eerstvolgende dorpskuiers zijn op zaterdagmiddag 1 juni en donderdagavond op 23 mei en 20 juni. De dorpskuier start op zaterdagmiddag om 14.00 uur en op donderdagvond om 19.00 uur bij Museum Hert fan Fryslân en duurt ongeveer 1,5 uur. Het maximum aantal deelnemers is 20. De deelname bedraagt 4 euro p.p. (kinderen 2 euro). De leuke combinatie van dorpskuier en het museum zorgt ervoor dat er voor iedereen wat te doen is. Men kan kiezen voor beide activiteiten of één van de activiteiten. Dit maakt het ook uitermate geschikt voor buurt- en vriendenuitjes.

Dorpskuier door Grou. Foto: Press4All

Tijdens de dorpskuier toont de gids vele pareltjes uit het verleden op cultuur historisch gebied. Wie ondertussen het museum bezoekt kan aan de hand van de informatie, die in vijf talen aangeboden wordt, individueel de rondgang doen. Naast het Nederlands is de informatie namelijk ook in het Fries, Engels, Frans en Duits beschikbaar. Films en geluidsfragmenten geven een extra dimensie aan het geheel. In verband met de grote van de groep is opgave voor de dorpskuier noodzakelijk. Dit kan tot 1 dag tevoren bij Trees Mulder, telefoon 06 1447521. Een bezoek aan het museum is op deze middagen en genoemde avonden natuurlijk altijd mogelijk. Informatie: www.museumhertfanfryslan.nl

Bron & Foto: Omroep Leo / Middelsé / Press4All

Kamp Amersfoort zoekt foto’s oud-gevangenen uit Grou en Akkrum

Nationaal Museum Kamp Amersfoort zoekt foto’s! Portretten of groepsfoto’s van de meer dan 35.000 mensen –  mannen, vrouwen, jongens en meisjes – die tussen 1941 en 1945 in het kamp gevangenen waren van de Duitsers. Gevangenen kwamen uit alle windstreken, waaronder Grou, Akrrum en omgeving.

Door: Jeroen Hendriks*

Geef gevangenen een gezicht, heet het project. Het doel is om met de verzamelde foto’s een fotomonument te realiseren in het nieuwe herinneringscentrum van Kamp Amersfoort, als eerbetoon.

Want ondanks de prachtige omgeving met bos en heide was Kamp Amersfoort een verschrikkelijke plek. Of misschien wel dankzij dat afgelegen natuurschoon konden de nazi’s er tussen 1941 en 1945 vrijwel ongestoord hun gang gaan. Ruim 35.000 mensen werden er onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en zij moesten dagelijks knokken voor hun leven.

Beeld van Kamp Amersfoort ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog. Foto: Archief KA.

Geestelijken, communisten, werkweigeraars, Joden, zwarthandelaren, gijzelaars die domweg waren opgepakt wegens vergelding voor verzetsdaden, plegers van die verzetsdaden. Iedereen die de Duitsers onwelgevallig was kon achter het hoge prikkeldraad van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA), zoals het kamp officieel heette, verdwijnen. Sommigen haalden er de bevrijding op 19 april 1945, maar menigeen liet er het leven of werd op transport gezet naar een van de andere Duitse kampen.

Kamp Amersfoort anno 2019 Foto: Archief Kamp Amersfoort.

,,Wij van Kamp Amersfoort willen hen weer mens maken. Een naam geven. En een gezicht”, vertelt projectleider Remco Reiding. ,,Om te laten zien met hoeveel ze waren, om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien dat ze allemaal een uniek mens waren en geen willekeurig nummer in de kampadministratie”.

,,De gevangenen zijn in dit kamp door de bezetter ontmenselijkt”, zegt Reiding. ,,Hun kleding en bezittingen werden afgenomen. Gevangenen raakten hun naam kwijt en werden een nummer. Levende geraamten door honger en ziekte, in vodden in de massa. We hechten er dan ook heel veel waarde aan om hen een gezicht te geven, om hen zichtbaar te maken op de plek waar zij zoveel leed hebben moeten doorstaan. Want voor ons zijn de gevangenen geen nummer, maar is elk van hen een waardevol mens van vlees en bloed.”

De gevangenen van Kamp Amersfoort kwamen uit elke stad en dorp. Zo ook uit Grou en omstreken. Een van de gevangen die hier terecht kwam was toenmalig burgemeester Jonkheer Paul Marinus Van Baerdt van de toenmalige gemeente Utingeradeel. Van hem is bekend dat hij in Kamp Amersfoort gevangen heeft gezeten. Hij werd 5 mei 1944 in het gemeentehuis te Akkrum gearresteerd.

Oorlogsmonument Grou. Foto: Press4All

Op het oorlogsmonument in Grou prijken tien namen van slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en soms afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort.

Twee van hen waren boekhouder Jan Bokma (geboren 11-3-1924, Grou) en politieman Tjeerd Visser (19-3-1910, Ballum). Ze werden opgepakt en zijn in Kamp Amersfoort beland.

In het archief van het kamp zitten verder de namen van oud-gevangenen S. Bangma (23-8-1919, Grou) wonend in Groningen, Gauke Hoogeveen (1-11-1912, Utingeradeel) en Cornelis Tol (24-10-1921, IJmuiden) beide wonend in Akkrum.

Ook de namen Sebele Jongendijk (9-7-1916, Akkrum) met onbekende woonplaats en Jan H. Niehof (24-3-1919, Akkrum) wonende te Assen zijn teruggevonden op lijsten en andere administratie van de Duitsers. 

Van hen is helaas weinig bekend bij Kamp Amersfoort en het zou geweldig zijn als mensen een foto en aanvullende informatie over hen zouden kunnen aanleveren, aldus Remco Reiding.

Met de uiteindelijk hopelijk uiteindelijk vele duizenden foto’s wordt een fotomonument opgericht in de vorm van een grote wand met afbeeldingen. Die wand wordt onderdeel van de nieuwe museale ruimte die in april 2020 wordt geopend. Een indringend eerbetoon aan de mensen die in Kamp Amersfoort kortere of langere tijd gevangen hebben gezeten.

Ingezonden foto’s worden na controle en bewerking ook gepubliceerd, dus het kan een paar dagen duren voor het beeld zichtbaar is. ,,Want het kan en mag niet zo zijn dat er door een ‘grappenmaker’ per ongeluk een foto van bijvoorbeeld een SS’er tussen komt te hangen”, aldus Reiding. Via deze website kunnen mensen ook een donatie te doen om het hele project en het fotomonument mogelijk te maken.

Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, verwacht veel van het bijzondere project. ,,Ik hoop dat iedereen dit project omarmt en nog één keer de zolder opkruipt of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken. Voordat het te laat is.”

De foto’s kunnen worden aangeleverd op de speciale website www.geefgevangeneneengezicht.nl. Maar mailen naar info@kampamersfoort.nl mag ook.

* Jeroen Hendriks is journalist en vrijwilliger bij Kamp Amersfoort

Vreemde vogels strijken neer bij Zeilcentrum Grou

Grou – Zondag 19 mei neemt kunstenaar en bevlogen rasverteller O.C. Hooymeijer een aantal vreemde vogels mee naar Grou. Hij neemt je mee in zijn wondere wereld tijdens een bijzondere lezing, in het plaatselijke Zeilcentrum.

Een wereld waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheiden fantasie vaak niet meer te onderscheiden zijn. In zijn wondere wereldgeldt immers het motto ‘het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn’.

Niet bestaande vogels van Europa.

Je maakt kennis met de kunstenaar en zijn creaties: de niet-bestaandevogels. Zo zullen onder meer het Waals Mannetje, de Kleine én de Grote Braak, de Puntklover, de Visgluiper, de Schotse Nachtduif, de Duitse Reiger, het Goudpukkeltje en de Oudhoen de revue passeren. Hun karakter, baltsgedrag, wetenschappelijke benaming, habitat, eetbaar- en smakelijkheid, alsmede de bijbehorende ‘ Volksvogelwijsheden ‘ komen uitgebreid aan bod.

Speciale aandacht wordt geschonken aan de nesten en de bijbehorendeeieren. Ter illustratie neemt Hooymeijer altijd enige exemplaren uit de broedgebieden van de diverse niet-bestaande vogels mee.

Locatie: Zeilcentrum Grou zondag 19 mei van 12.00 tot 14.00uur. Opgave via een mailtje naar Eddy van der Noord – vdnoord@live.nl – of een telefoontje 06-54983002. Kosten slechts 15 euro per persoon.