Kerstmiddag in de SInt Piterkerk Grou

Bijzondere kerstactiviteiten in Grou 

December is bij uitstek de maand van samenkomen. Het brengt warmte en gezelligheid.
De Doarpskeamer Grou biedt de kans om van kerstsamenkomsten te genieten. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en komt ten goede aan de organisaties.  

Dickens Spektakel

De eerste mogelijkheid om een prachtige muzikale middag te bezoeken is het Dickens Spektakel. Op zondag 11 december komt het Mannenkoor Goutum naar Grou. Ze brengen een prachtige muzikale kerstvertelling die beslist het beluisteren waard is. De voorstelling begint om 14:30 uur. Naast de zang die ‘geserveerd’ wordt, is er voor de bezoekers koffie of thee, lekkere hapjes en na afloop heerlijke soep. De locatie is Ontmoeten & Meedoen aan de Seize 3 in Grou.

Kerst maak je Samen

Het tweede te bezoeken evenement is de kerstmiddag op donderdagmiddag 22 december in de Sint Piterkerk. Deze activiteit is speciaal bedoeld voor 55-plussers. Met het thema ‘Kerst maak je Samen’, wordt een muzikaal programma gepresenteerd waarbij het koor Sjongnocht en het Orkest Foar Elkenien te beluisteren zijn. Het koor komt met een kerstrepertoire en het orkest brengt het eigen repertoire.
Ds. Marije Hage neemt je mee in een inspirerend verhaal en leest een gedicht voor. Na afloop is er tijd voor chocolademelk met kerstbrood en napraten. De inloop in de SInt Piterkerk op donderdagmiddag 22 december is om 14:00 uur. Aanvang: 14:30 uur tot afsluiting 16:45

Ook thuis te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2575-Sint-Piter-kerk/events

Gratis naar de film De Overval

Gratis vertoning succesvolle oorlogsfilm De Overval (1962)

Ga gratis naar een van de meest succesvolle titels uit de Nederlandse filmgeschiedenis. In samenwerking met Slieker Film presenteert het Fries Verzetsmuseum op donderdag 8 december De Overval. In deze zwart-wit film uit 1962 wordt het verhaal verteld van de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden op 8 december 1944; een van de meest spectaculaire en drieste verzetsdaden uit het laatste oorlogsjaar.

Dit jaar bestaat de film 60 jaar en dit jubileum wordt gevierd met een korte inleiding op de film door Hessel de Walle. De Walle is auteur van de biografie over verzetsman Piet Oberman die als leider van de Friese KP (Knokploegen) betrokken was bij de overval. De film begint om 16.30u, reserveer alvast een gratis kaartje via sliekerfilm.nl.

De overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden staat bekend als een van de meest spectaculaire verzetsdaden uit de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Er ging een feilloos uitgewerkt plan aan vooraf, want er mocht geen schot worden gelost om de nabij gelegerde Duitsers niet te alarmeren. De opzet was om binnen een half uur maar liefst negenendertig tevoren geselecteerde gedetineerde verzetsmensen te bevrijden uit het gevangeniscomplex. Deze levensgevaarlijke verzetsactie werd uitgevoerd door een twintigtal illegale werkers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. In het Fries Verzetsmuseum is nog t/m 8 januari een presentatie te zien die gewijd is aan de Overval.

Presentatie dichtbundel Connie Harkema in BB Bunker Grou

Presentatie dichtbundel Connie Harkema in bunker Grou

Grou – Verbinding is het belangrijkste element in het werk van beeldend woordkunstenaar Connie Harkema. Ook in haar nieuwste boek ‘Reflectie’ is er sprake van een samenhang, waarin ze haar beeldende kunst en poëzie met elkaar verbindt. De presentatie is op vrijdag 28 oktober in de BB Bunker te Grou.

Als voormalig journalist, schrijver en redacteur trad Connie eerder met woorden naar buiten dan met beelden. De combinatie van tekst met schilderijen en tekeningen is later ontstaan. Woorden zijn nog altijd de basis en ook haar beeldend werk vertelt vaak een verhaal. Om die reden noemt zij zich het liefst beeldend woordkunstenaar.

Exposities

De geïllustreerde gedichtenbundel ‘Reflectie’ is opgebouwd uit de teken- en schilderseries ‘zwart-witjes’, ‘tekencollages’ en ‘art & literature’; alle voorzien van een gedicht.

“Eigenlijk is geïllustreerd niet de goede benaming,” zegt Connie, “want bij illustraties denk je aan het maken van afbeeldingen ter verduidelijking van een tekst, terwijl in dit geval juist de afbeeldingen het beginpunt zijn en ik dus bij het maken van de gedichten uitging van het schilderij of de tekening. In sommige gevallen voegde ik afzonderlijke delen van oude tekeningen (waarin de tand des tijds doorheen schemert) samen tot een geheel. Zo ontstonden collages met een compleet nieuw verhaal en daarop aansluitend de poëzie.”

Dankzij deze werkwijze, waarbij gebruik is gemaakt van origineel werk, zijn de schilderijen/tekeningen met gedichten heel geschikt voor exposities, vooral in bibliotheken, foyers van theaters en bioscopen, en in wachtruimtes van diverse instanties zoals ziekenhuizen, huis- en tandartsen.

Boekpresentatie

De officiële boekpresentatie met een hapje en een drankje vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 16.30 uur in de ondergrondse bunker van Commandopost Grou, onderdeel van Museum Bescherming Bevolking aan de Burstumerdyk 1 in Grou; een unieke locatie.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Yoram Ish-Hurwitz, artistiek directeur van het Oranjewoud Festival die tevens een kort praatje houdt over cultuur in de meest ruime zin des woords.

De boekpresentatie is voor iedereen vrij toegankelijk.

‘Reflectie’ (ISBN 9789464653274) kost € 15,80, exclusief verzendkosten en is te bestellen via www.connieharkema.nl