recreatiepark hoflan Grou

Doarpskoöperaasje Grou verrast door berichtgeving recreatiepark

Grou – Begin deze maand heeft Doarpskoöperaasje Grou via mediaberichten vernomen dat Gemeente Leeuwarden en Projectontwikkelaar Kontour een intentieovereenkomst zijn aangegaan rondom de ontwikkeling van recreatiewoningen ten Noorden van Grou. Dit bericht kwam onverwacht en onaangekondigd voor de Doarpskoöperaasje en omwonenden, terwijl de gepresenteerde plannen grote impact kunnen hebben voor het dorp Grou in het algemeen en voor de direct aanwonenden van het omvangrijke landelijk gebied in het bijzonder.

Doarpskoöperaasje Grou was informeel op de hoogte gebracht van de ideeën van projectontwikkelaar Kontour. Alles nog in het kader van kennisgeving en in de wetenschap dat allereerst de gemeente Leeuwarden de plannen nog moest gaan beoordelen en daarover een formeel standpunt moest gaan innemen. Na die duidelijkheid zou dan een interactieproces met omwonenden en de Doarpskoöperaasje Grou kunnen worden opgestart vergelijkbaar met het proces zoals dat bij het project Have Halbertsma is gevolgd.

Doarpskoöperaasje Grou heeft in haar eerste reactie wel reeds verwezen naar het landelijke karakter met haar open zichtlijnen, het toetsingskader met de opgestelde brand values van Grou en de uitgangspunten voor brede welvaart en welzijn voor Grou en haar buitengebied. Tevens heeft Doarpskoöperaasje Grou het belang benadrukt van goed omgevingsmanagement met de direct omwonenden.

De onverwachte en onaangekondigde publicatie beoordeelt Doarpskoöperaasje Grou als niet passend bij een proces van een goede interactie. Bovendien heeft er nog nagenoeg geen afstemming met de omgeving plaatsgevonden. Doarpskoöperaasje Grou heeft bij de ontwikkelaar Kontour kenbaar gemaakt dat zij dit proces met vaart bijgestuurd zou willen zien en verzocht zo spoedig mogelijk de direct omwonenden te informeren omtrent de plannen. Om daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces op te pakken zoals dat bij het project Have Halbertsma met succes, wederzijds respect en meerwaarde voor de projectontwikkelaar en het dorp Grou verloopt.

De ontwikkelaar Kontour verwijst met betrekking tot het moment van publicatie en het hanteren van een onjuist overzichtskaartje ook naar de Gemeente Leeuwarden, maar heeft toegezegd op zeer korte termijn de direct omwonenden te informeren en daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces verder op te gaan pakken. Projectontwikkelaar Kontour heeft te kennen gegeven dat het een hoogwaardige recreatieontwikkeling betreft, waarbij de natuur in het middelpunt staat. Doarpskoöperaasje Grou is vooreerst neutraal in haar beoordeling van de plannen en zal de ontwikkeling objectief en tegen de verschillende perspectieven beoordelen. Het standpunt van provincie Fryslân over de ontwikkeling van het landelijk gebied en deze locatie in het bijzonder zal daarbij ook een belangrijke rol spelen.

stemmen tellen

VIDEO: 300 ambtenaren druk met tellen: “Leeuwarders stemmen vaak op provinciegenoten”

Op het centraal stembureau in Leeuwarden zijn zo’n 300 ambtenaren druk met het tellen van de stemmen. Stond woensdag het aantal stemmen per partij centraal, donderdag gaat het erom welke kandidaten de meeste stemmen hebben gekregen. 

De tachtig stembureau’s in Leeuwarden hadden elk vijf kratten om de stembiljetten in te bewaren. In totaal stonden er vannacht dus 400 kratten klaar om geteld te worden. Wel onder toeziend oog van een beveiliger om te voorkomen dat er iets met de stembiljetten zou gebeuren.

Het tellen ging rond 09:00 uur van start, en duurt ongeveer tot het einde van de middag. De wens om op tijd klaar te zijn is groot, maar, zegt projectleider Anke Zwaga  “Het is geen wedstrijd. Het moet secuur en goed gebeuren dus wij hopen rond een uur of vijf klaar te zijn”, aldus Zwaga.

Bron tekst, foto en video: Omroep Leeuwarden

deelauto Grou

Ben jij een buurtbestuurder voor de deelauto in Grou?

Grou – Op donderdag 7 december 2023 is er een informatie avond over Deelauto in Grou, georganiseerd door Grou2030, samen met Buurtbestuurders. Deze avond is een mooie gelegenheid om te verkennen of een deelauto een goed alternatief is voor jou.

Is de tweede auto voor ons echt noodzakelijk? Hoe vaak gebruiken we onze auto eigenlijk? Wil ik een eigen auto hebben om zo nu en dan bij iemand op bezoek te gaan?

Waarom een auto delen?

In Grou staan ruim 3000 auto’s. Gemiddeld staat een auto ca 95% stil. Dat is heel erg veel en de auto’s nemen heel veel plaats in. Plek die je ook anders zou kunnen en willen gebruiken. Daarnaast is voor het maken van elke auto natuurlijk een berg grondstoffen gebruikt. Als we auto’s in de toekomst gaan delen met elkaar, levert dat dus voordelen op in de openbare ruimte en in het minder gebruik van grondstoffen.

Duur?

Een auto hebben is duur; een auto gebruiken veel minder. Vaak vergeten mensen de onzichtbare kosten van wegenbelasting en verzekering, omdat dit automatisch wordt afgeschreven. Of van jaarlijks onderhoud en de afschrijving door simpele veroudering van de auto. De kilometerprijs van een deelauto lijkt dan misschien aan de hoge kant, maar als je alle kosten van je eigendom zou meetellen, blijkt het tegendeel.

Hoe werkt het?

De bedoeling van Buurtbestuurder is als volgt. Als tien huishoudens of personen voor een vast bedrag per maand een abonnement nemen, komt er een elektrische deelauto. Deze wordt geplaatst op een geschikte plek in Grou. Bij gebruik van de auto komt daar een vergoeding per kilometer bij. Het abonnement en de kilometers worden online geregeld en bijgehouden via een app. Dit aantrekkelijke alternatief voor een eigen auto spaart de portemonnee en het milieu.

Nadere informatie

Het project heeft voor de provincie Friesland de naam Buurtbestuurders. Zie evt. www.buurtbestuurders.nl Energie Van Ons zal op de avond informatie geven over hoe het werkt en ervaringen vertellen uit andere dorpen, zoals Akkrum/ Nes, Heeg.

Vergaderruimte: Kringloop Grou, Muldyk 3 – Aanvangstijd: 20.00 uur en inloop vanaf 19.45 uur  Aanmelden voor de avond? Ja, graag. Laat even weten via info@grou2030.nl als je wilt komen.