Zorgplicht voor weidevogles. Foto: Pixabay

Zorgplicht voor weidevogels bewust genegeerd bij maaiwerkzaamheden

Grou – De FUMO heeft proces verbaal opgemaakt tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij eerder deze maand bij maaiwerkzaamheden moedwillig de zorgplicht niet hebben nageleefd. Kuikens van weidevogels op het land hadden pas het nest verlaten, maar konden nog niet vliegen. De jonge vogels hebben het zeer waarschijnlijk niet overleefd.

De twee verdachten zijn de pachter van het perceel grasland en de loonwerker die het werk heeft uitgevoerd. Eerder hadden nazorgers van de vogelwacht vogelnesten gemarkeerd. De eieren waren inmiddels uitgekomen en de jonge vogels liepen nog rond op het land. In eerste instantie had de loonwerker daarmee rekening gehouden door langs de greppels voldoende gras te laten staan voor de kuikens om te schuilen. De volgende dag bleek echter dat het gras rond de greppels alsnog gemaaid was. De pachter had de loonwerker daartoe opdracht gegeven.

Zorgplicht

Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. In het broedseizoen moeten zij rekening houden met de nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld wanneer de boeren mest uitrijden, ploegen of maaien. De meeste boeren zijn blij met de weidevogels en gaan er goed mee om. Zij laten bijvoorbeeld nazorgers toe op hun land om nesten te markeren. Hoewel exacte cijfers ontbreken heeft de FUMO de indruk dat er steeds beter voor de weidevogels wordt gezorgd.

Zorgplicht weidevogels

Maar het gaat niet altijd goed. Toezichthouders Wnb van de FUMO houden daarom toezicht op naleving van de zorgplicht voor weidevogels. Wie zich niet houdt aan de zorgplicht is in overtreding. De FUMO maakt in dat soort gevallen, in overleg met het Functioneel Parket, proces-verbaal op. Op basis van dit proces-verbaal bepaalt de officier van justitie in de huidige zaak of de loonwerker en pachter vervolgd worden.

Watersportservice Berend Mink overgedragen aan zoons

GROU – Watersportservice Berend Mink is sinds 1 juni overgedragen aan de zoons Joop (34) en Albert Mink (32). ”Na vele jaren werken is het tijd om het mooie familiebedrijf over te dragen”, vertelt Berend Mink. Op de achtergrond blijft Berend (63) actief als ambassadeur en in een adviserende rol. 

In grote lijnen blijft het familiebedrijf hetzelfde. Er zijn namelijk afgelopen jaren al forse investeringen gedaan om verder te groeien. Investeringen zoals panden en machines werden door de beide zoons al geïnitieerd. Joop en Albert zijn ambitieus en bedienen nu al een kleine 1000 watersporters.

Investeringen zullen ook in de toekomst volop gedaan worden bij het watersportbedrijf. De recent gebouwde loods is alweer bijna vol gereserveerd. De markt groeit en daar willen Albert en Joop op in spelen. Er staan dus nog mooie plannen op de agenda.

Eerste officiële Fietslaadpaal in Grou

Vanaf heden gratis te gebruiken de eerste fietslaadpaal in Grou voor het InformatiePunt Grou aan het Halbertsma’s Plein, alwaar vier fietsen gelijktijdig kunnen worden opgeladen.

Deze paal is op 100% zonne-energie en wordt volledig van stroom voorzien door een zonnepaneel die de stroom opslaat in interne accu’s waardoor zelfs op donkere dagen voldoende stroom beschikbaar is voor het opladen van elektrische fietsen.
Deze Fietslaadpaal is een initiatief van de Stichting Promotie Grou en mede mogelijk gemaakt door de genereuze bijdrage van de Stichting HVS (Hoekstra Viersen Steenendam).

Met de populaire Pontjesroute is ook Grou een walhalla voor de fietsers.
Elk jaar neemt het aantal elektrische fietsen in Nederland toe. Maar liefst 60% van de fietsen die worden verkocht is een elektrische fiets. Door het grote aantal elektrische fietsen wordt de vraag naar goede fietslaadpalen ook in Grou groter en kiezen mensen sneller voor een fietsroute waar een fietslaadpaal staat.

De Stichting Promotie Grou hoopt dat hier volop gebruik van wordt gemaakt