Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Maandag 4 oktober jaarvergadering Pleatslik Belang Grou in Hotel Oostergoo

Grou – Graag nodigt het bestuur van Pleatslik Belang Grou haar leden uit voor de ledenvergadering van 2021. Ook niet leden zijn na de pauze om 20:45 uur welkom.

Tijdens de jaarvergadering zal er worden teruggeblikt op het jaar 2020 en wordt het desbetreffende jaarverslag besproken. Na de pauze kunnen ook niet leden de bijeenkomst bijwonen. In dit tweede gedeelte dat start om 20:45 gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder.”

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou rekent op een grote opkomst.

Jaarvergadering PB Grou in hotel restaurant Oostergoo. Foto: Press4All

UITNODIGING: MAANDAG 4 oktober 2021 | HR OOSTERGOO – AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Wietse Witteveen en Dick Willemsen
 6. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend Wietse Witteveen
 7. Verslag Dorpsbudget 2019 en 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • In 2020 was Drieseréé Dijkstra aftredend en herkiesbaar, Rienk Leenstra was in 2020 statutair ook aftredend en niet herkiesbaar.
 • 2021: Elske Kinderman is aftredend en herkiesbaar, Hendrik Snip is aftredend en niet herkiesbaar
 • Fenna Bijlstra is aftredend, maar blijft aan tot er een opvolger is
 • Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Dirk Willem Wolters

Namen van tegenkandidaten kunnen t/m dinsdag 28 september 2021 schriftelijk of via de mail worden

ingediend bij het secretariaat, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van PBG.

 1. Rondvraag
 2. PAUZE
 3. Na de pauze gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Robert Landstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder”
 4. Sluiting en informeel samenzijn.

 

Milou Hendriks zilver NK Judo links op de foto.

Milou Hendriks wint zilver op NK judo

Grou / Den Haag –  Afgelopen zaterdag werden op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag de Nederlandse judo kampioenschappen voor Cadetten (leeft. tot 18jr.) gehouden. De Grouster judoka Milou Hendriks was daar aanwezig en won zilver.

Judoka Milou Hendriks is nu aangesloten bij JudoTeam Groningen. Ze wist zonder grote problemen, de finale te halen. Daar stond ze tegenover Vera Wandel van Judoclub Berlicum. De meiden komen uit in de klasse tot 44 kilogram. 

Milou Hendriks zilver NK Judo links op de foto.

Milou Hendriks zilver NK Judo links op de foto.

Gelijk op

In de finale gingen beide judoka’s gelijk op. Er werden géén punten gemaakt en beide judoka’s liepen in de partij ieder 2 straffen op. Bij het krijgen van een derde straf is de wedstrijd verloren. 

Zilveren medaille

Milou kreeg 40 seconden voor het einde van de partij een derde (dubieuze) straf. Voor Milou nogal zuur dat deze finale op deze manier verloren is gegaan. Toch kan Milou terug kijken op een prima prestatie en heeft ze wederom het podium gehaald. Tot nu toe heeft Milou op ieder NK het podium gehaald en ontbrak alleen deze zilveren medaille nog. Haar tegenstander Vera Wandel prolongeerde de Nederlandse titel, die ze ook in 2020 in de wacht sleepte.

Open dag Afscheidshuis Grou

Open dag op nieuwe locatie Afscheidshuis Grou

Grou – Met een kleine onderbreking is sinds 5 september 2021 in Grou weer een locatie waar nabestaanden hun dierbare na overlijden kunnen opbaren. Komende zaterdag heeft het Afscheidshuis Grou een open dag.

Na de sluiting van opbaar-en condoleancecentrum de Uthôf was er in Grou geen algemene plek meer. Daarom is er op Parkstraat 26 een nieuwe locatie. Afscheidshuis Grou is het tweede Afscheidshuis van Sabina Rietveld (Grou) en Marise den Oudsten (Leeuwarden) van Fender uitvaart. “Met het tweede huis gaan wij in Grou ook een warme, vertrouwde en intieme plek te verzorgen voor nabestaanden”, zegt Sabina. Op een rustige locatie, maar toch midden in het hart van het dorp.

Afscheidshuis binnen Parklaan 26 Grou

Sfeerimpressie van de nieuwe locatie. Foto: AHG

Alternatief

Niet iedereen vindt het prettig om zijn of haar dierbare thuis op te baren, of misschien is daar gewoon de ruimte niet voor. Daarom bieden onze Afscheidshuizen een bijzonder mooi alternatief op bestaande uitvaartcentra.

 24 uur per dag

In ons Afscheidshuis Grou hebben wij een huiselijke en stijlvolle ingerichte huiskamer waar uw dierbare kan verblijven in de dagen tussen overlijden en de uitvaart. Families krijgen van ons een eigen sleutel, waarmee ze zonder afspraak, zo vaak als ze willen, de overledene kunnen bezoeken. Ze hebben 24 uur per dag toegang tot de huiskamer.

Open Huis Afscheidshuis Parklaan 26 Grou

Open huis aan Parklaan 26 te Grou. Foto: AHG

Besloten kring

Ook is het mogelijk om een condoleance te houden of een klein afscheid in besloten kring. Iedereen kan Afscheidshuis Grou huren, het maakt niet uit welke uitvaartverzekering u heeft of welke uitvaartverzorger u heeft.

 Welkom

Zaterdag 18 september is er een open dag van 15-19 uur op de Parkstraat 26 in Grou. Sabina Rietveld en Marise den Oudsten heten iedereen welkom om deze dag te komen kijken.

Meer informatie via: www.fenderuitvaart.nl info@fenderuitvaart.nl  Tel. 06-44101515 of 085-0161313