Lancaster

(video) Geraakt, de laatste vlucht van de Lancaster R5682

Grou – wil zich profileren als poort naar de Alde Feanen. Naast prachtige natuur, de pontjesroute De 8 van Grou is er bijvoorbeeld in Earnewâld een historisch Skûtsjemuseum en is er aandacht voor het verhaal van Lancaster R5682 die neerstortte in de Alde Feanen nabij Warten. Onlangs opende Peter Joslin, de kleinzoon van de Lancaster piloot, de tentoonstelling ‘Geraakt, de laatste vlucht van de Lancaster’. Een expositie rondom de Britse bommenwerper R5682 en haar bemanning. In het oude gebouwtje van de ijsclub achter het Skûtsjemuseum te Earnewâld, kunnen belangstellenden het visuele verhaal van deze bommenwerper vanaf nu weer bekijken.

Lancaster R5682

In de nacht van 4 op 5 september 1942 stegen vanaf vliegveld Syerston in Engeland 251 bommenwerpers op. De Lancaster R5682 vloog met zeven man aan boord richting Duitsland. Hun doel: de Focke Wulf-vliegtuigenfabriek in Bremen bombarderen. De Duitse Luftwaffe op de vliegbasis van Leeuwarden had de bommenwerper al snel in gespot en stuurde een vliegtuig om het toestel uit de lucht te schieten. Met twee kapotte rechter motoren zet piloot Peter Joslin koers naar Fryslân om een noodlanding te maken. Het duurde daarna niet lang voordat de bommenwerper neerkwam in de Alde Feanen. Vier van de zeven mannen overleefden de crash met een parachute. Het is onduidelijk of de Canadese boordschutter James Francis Cooper ook is gesprongen. Hij is de enige vermiste inzittende van het vliegtuig.

Zwaluwwand

Op de plek waar de Lancaster neerstortte is een permanente herdenkingsplaats gecreëerd: De Zwaluwhaven. Deze 32 meter lange muur, ontworpen door landschapsarchitecte Nynke Rixt Jukema, heeft 251 gaten voor oeverzwaluwen. Het aantal gaten komt overeen met het aantal gevechtsvliegtuigen dat in de nacht van 4 op 5 september 1942 opsteeg. Het aantal meters van de muur komt overeen met de lengte van de Lancaster. Van de 251 gaten worden 12 dichtgemaakt. Twaalf vliegtuigen, die die nacht in 1942 opstegen, kwamen niet terug.

Opening expositie

Voor veel aanwezigen was de opening van de expositie, een een bezoek aan de zwaluwwand een bijzonder moment. Zeker voor Peter Joslin, die zelf piloot met een Airbus vloog. Hij is speciaal voor dit moment van de United Kindom naar Nederland gekomen. De leerlingen van de Master Frankeskoalle uit Earnewâld onthulden een informatiebord en knipten samen met Peter Joslin als openingshandeling een rood gekleurd lint door.

Voor meer informatie over de Alde Feanen kijk op www.np-aldefeanen.nl

Dit bericht is i.s.m. Weekblad Actief gemaakt en mag niet door derden worden overgenomen.

dorpsmolen

‘Us Koöperaasje’ wil meer mogelijkheden voor ‘dorpsmolens’

Grou – De provincie Fryslân dient meer mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van windturbines van, voor en door dorpen. Dat vindt de vereniging ‘Us Koöperaasje’, waar vele dorpscoöperaties op het gebied van duurzame energie bij zijn aangesloten. Samen met de Stienzer Energykoöperaasje (StEK) wordt hierover op woensdagavond 1 mei 2024 een ‘webinar’ gehouden: een online-bijeenkomst via het programma ‘Teams’.

De provincie Fryslân heeft de Verordening Romte op onderdelen aangepast. Over die aanpassingen kunnen mensen tot 13 mei 2024 hun eventuele zienswijzen indienen. Om zoveel mogelijk medestanders te krijgen, houden Us Koöperaasje en StEK de ‘Teams-webinar’.

Webinar op 1 mei 2024

“Onder het motto ‘Samen sterk(er)’ willen we er zo voor zorgen dat vanuit ons, de Mienskip, een dringend verzoek aan de provincie wordt gedaan om meer dorpsmolens mogelijk te maken. Hoe meer energiecoöperaties de zienswijze ondersteunen, hoe meer impact”, schrijft Us Koöperaasje in haar nieuwsbrief.

Zie ook: Webinar over dorpsmolens op 1 mei – Ús Koöperaasje (uskooperaasje.frl)

Op en bij bedrijventerreinen

De provincie Fryslân wil voor de vier grootste plaatsen, Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen, een uitzondering maken: windturbines zijn hier toegestaan op of bij bedrijventerreinen ‘met enige omvang’ (minimaal circa 50 hectare) of als kan worden aangetoond dat de energiebehoefte relatief groot is in vergelijking met de omvang van het betreffende bedrijventerrein.

Wel dient dan minimaal zestig procent van de opbrengst ten goede te komen aan de lokale gemeenschap. Bovendien mogen deze turbines niet langer dan 25 jaar blijven staan (en draaien).

Zie ook: aanpassing Verordening Romte van de provincie Fryslân, o.a. wat betreft windturbines en zonne-energie: wijzigingsverordening_kleurtjes_versie.pdf (sim-cdn.nl)

Deze tekst is tot stand gekomen i.s.m. Weekblad Actief en mag niet door derden worden overgenomen.

kruiwagenmars

Kruiwagenmars van Jirnsum naar Grou op Wereld Aarde Dag

Grou / Jirnsum – De aarde heeft een ‘kruiwagen’ nodig. Door met kruiwagens vol aarde op pad te gaan, vragen we aandacht voor het belang van een gezonde aarde voor het verbouwen van ons voedsel. In 2022 en 2023 is met de Kruiwagenmars de politiek in Den Haag en Brussel aangesproken. In 2024 ligt de nadruk op zorgpreventie door gezonde voeding en beweging. Vandaar dat Yn’e Sinne Farm en Grou2030 dit jaar kinderen bij de mars betrekken om uiteindelijk met de kruiwagens vol levende grond het dorp te bereiken.

Wist je dat…

  • de bodem waarin alles groeit essentieel is voor gezonde voeding
  • we de aarde moeten voeden, vruchtbaar houden en niet uitputten
  • er in gezonde aarde zeer veel nuttige organismen leven
  • de wetenschap aantoont dat dit microbioom zich vanuit de bodem voortzet in ons eten en daarna ook in onze darmen

Kruiwagens voor Gezonde Kinderopvang.

In Grou wordt de Kruiwagenmars in twee etappes opgedeeld. Op maandag 22 april, Wereld Aarde dag, start de mars rond 13 uur bij tuinderij Yn ‘e Sinne Farm bij Jirnsum. Lokale groente liefhebbers brengen de kruiwagens vol met levende grond naar SKF Kinderopvang aan het schoolplein in Grou. De Kruiwagens worden daar om 14:30 uur ontvangen door de kinderen van de opvang. Joël van den Broek van Yn ‘e Sinne Farm vertelt hen hoe in de meegebrachte gezonde grond gezonde groenten en fleurige bloemen zullen gaan groeien. Zij mogen de komende weken op de ingezaaide Kruiwagens gaan passen. Dit project past goed bij het thema Gezonde Kinderopvang. Sjirkje Zijlstra van SKF: ‘als team gaan we hier de komende weken mee aan de slag en ook de kinderen gaan in deze lenteperiode bezig met gezonde groei en bloei. Behalve over gezond eten gaat dat ook over voldoende bewegen en sociale ontwikkeling.’

Kruiwagens op koers voor Grou Bloeit

De Kruiwagens worden door de kinderen van de Kinderopvang verzorgd tot de eerste week van juni. Want dan breekt de Grou Bloeit-week aan.  Van 3-9 juni komen vele Grousters in actie voor een groene, sociale en gezonde toekomst voor het dorp. Een gezonde leefstijl is ook belangrijk om de zorgkosten te beheersen. In deze week gaan we opnieuw met de Kruiwagens op pad, nu naar de Zorg. Hierbij zullen we aansluiten bij een andere beweegactiviteit in deze week. We wandelen naar het Wilhelminapark en stallen de Kruiwagens bij Friesmastate, Huisartsenpraktijk en Praktijkenpand. Zo maken we de verbinding van gezonde voeding met gezondheid tastbaar.