Hoekstra Viersen Steenendam

Stichting HVS Grou doet oproep voor sponsor-projecten

Grou – Ook dit jaar doet de stichting  Hoekstra, Viersen Steenendam een oproep aan alle inwoners van Grou om een sponsorproject in te sturen. In al die jaren heeft de Stichting haar doelstelling, het financieel ondersteunen van Grousters en Grouster verenigingen en stichtingen, goed waar kunnen maken.

De laatste jaren nemen de aanvragen behoorlijk toe. De Stichting richt zich op Grouster jongeren, die talentvol zijn op cultureel, sociaal of sportief gebied. Deze jongeren willen wij de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen.

Jonge sporters

Tevens wil de Stichting Grouster verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen, die actief zijn op bovengenoemde gebieden, ondersteunen. Het afgelopen jaar heeft de Stichting  bijvoorbeeld 18 jonge Grousters, vooral op het gebied van sport, denk aan judo, schaatsen, zeilen, badminton, ondersteund. Tevens werd op cultureel en sociaal gebied, meerdere Grouster stichtingen/verenigingen een financieel steuntje in de rug gegeven.

Steenendam aan de Rhaladyk. Foto: Archief HVS.

Oprichters

Steenendam is een plek aan de Rhaladyk, ter hoogte van de T kruising Oudkerk-Birdaard-Rinsumageest. Op die plaats is vuursteen in de grond gevonden, vandaar de naam Steenendam. Daar woonden sinds 1900 Klaas-Symens Hoekstra en Aukje Viersen, de pake en beppe van Joke Hoekstra. Zij woonde in Leeuwarden. Toen Joke 15 jaar was, ontmoette ze de 17 jarige Bram Dijkstra, eveneens uit Leeuwarden. Het klikte meteen tussen de twee tieners. In 1949 trouwen ze en in 1963 gaan ze in Grou wonen. Bram was een succesvol zakenman en in z’n schaarse vrije tijd mocht hij graag schaatsen en zeilen. Op jonge leeftijd reed hij drie keer de Elfstedentocht. Joke was een sociaal bewogen vrouw, die veel voor haar man en familie heeft betekend. In 2006 hebben Joke en Bram, de stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam opgericht. Joke overlijdt in 2010 en Bram in 2015.

Aanvraagformulier

Ben je of zijn jullie nieuwsgierig geworden? Ga naar onze site www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Aanvraagformulieren voor personen en voor verenigingen of stichtingen zijn op de site te vinden, in te vullen en te versturen. Onder projecten vinden jullie ook een greep uit de door de Stichting de laatste jaren gesponsorde personen en stichtingen/verenigingen.

Aanvragen ingediend voor 15 februari 2020, worden in de jaarlijkse Bestuursvergadering van eind april besproken en beoordeeld.

Bestuur Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam

OSG Sevenwolden Grou

OSG Sevenwolden Grou opnieuw superschool*

Grou – De directie van OSG Sevenwolden in Grou is bijzonder trots op hun ‘Superschool’. “Wij zijn bijzonder trots dat Sevenwolden Grou door Elsevier opnieuw als Superschool is beoordeeld!”

Welke scholen tellen weinig zittenblijvers, waar zijn de examencijfers hoog? Voor ouders op zoek naar een geschikte middelbare school analyseert en beoordeelt Elsevier Weekblad de prestaties van alle scholen met vmbo, havo en vwo. Ook dit jaar heeft men uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van scholen en afdelingen van het voortgezet onderwijs.

OSG Sevenwolden Grou
OSG Sevenwolden Grou. Foto: OSG Sevenwolden.

Waar de onderwijsinspectie slechts de oordelen onvoldoende en voldoende hanteert, is de redactie van Elsevier van mening dat ouders en leerlingen op basis van dat oordeel geen echte keuze kunnen maken. Daarom hanteert Elseviers Weekblad de kwalificaties:
– Onvoldoende: twee of meer onderdelen onvoldoende
– Voldoende: Vier onderdelen voldoende of drie onderdelen voldoende of super en één onvoldoende
– Goed: Alle onderdelen voldoende – één of twee onderdelen super
– Superschool: Drie of vier onderdelen super, geen onvoldoende.

De scholen zijn beoordeeld op
1. Onderwijspositie: Positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies van de basisschool
2. Onderbouwsnelheid: Percentage leerlingen onvertraagd in klas 3
3. Bovenbouwsucces: Percentage leerlingen dat overgaat en in één keer het diploma haalt
4. Examencijfers: Gemiddelde cijfer centraal examen.

Benieuwd naar deze Superschool? Ze houden morgen van 18.30 tot 21.00 uur open huis.

*Bron: (OSG Sevenwolden / Onderwijsonderzoek Elseviers Weekblad, 18 januari 2020)

Cursus AED in Grou

Reminder GRATIS AED cursus Grou! Nog enkele plaatsen beschikbaar

Grou – Nu de dekking van AED’s in Grou up to date is, is het even zo belangrijk dat mensen leren omgaan met het apparaat. Daarom biedt Pleatslik Belang Grou een GRATIS AED cursus aan.

Grou hartveilig

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED’s  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU.

Locaties van beschikbare AED’s in Grou. Kaartje: Dorpsbelang Grou.

Beschikking

Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 het project ‘Grou Hartveilig’ gestart. Doelstelling was om de in Grou aanwezige AED’s in gebouwen te verplaatsen naar een plek aan de buitenkant van het gebouw, zodat ook na sluitingstijd de AED’s ter beschikking zouden staan voor de bevolking van Grou. Daarnaast dienen ze aan te worden gemeld bij HartslagNu. 

Cursus

Ondertussen heeft het project zijn eindfase bereikt en is het nu zaak om de inwoners van Grou kennis te laten maken met hoe te reanimeren en te werken met de AED. Dat kan middels een laagdrempelige cursus. Het is geen ingewikkelde cursus en is geschikt voor iedereen die graag wil leren reanimeren bij een hartstilstand. Tijdens de AED cursus leer je stap voor stap om te gaan met de AED en de werking ervan. Hoe meer mensen weten hoe ze moeten handelen, des te minder slachtoffers.

De cursus zal gegeven worden op 29 januari en 3 februari a.s. van 19:00 – 22:00 uur

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden via Plaatselijk Belang. Momenteel zijn er dertien AED’s in Grou.