De groene glasvezelkabel van Delta Netwerk in Grou

Trottoirs Grou mogelijk twee keer open voor glasvezel

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen.

In sommige wijken is Delta Netwerk al begonnen met het aanleggen van de groene glasvezel kabel. Op sommige plekken in Grou levert dat bij opengebroken stoepen soms gevaarlijke situaties op, laten inwoners weten. Binnenkort begint Glaspoort ook met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties melden

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Gewijzigde plannen

In eerste instantie was het de bedoeling dat Glaspoort eerst in Stiens met de aanleg van de glasvezel zou beginnen. Deze partij heeft z’n plannen gewijzigd en gaat dus binnenkort eerst in Grou met graven.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

Niet verplicht

Bewoners zijn in geen geval verplicht om glasvezel tot aan huis te laten leggen. Vaak is de aanleg tot de deur wel gratis en ben je niet verplicht om bij de verschillende providers een abonnement af te nemen.

Blik van boven op Eiland de Burd met de draaiende Borgmolen. Foto: Press4All

Friese Staten: Geen nieuwe vaarweg van Grou naar Drachten

Een grote meerderheid in de Friese Staten wil geen nieuwe vaarweg van Grou door de Burd en door de Hegewarren naar Drachten. Dat blijkt uit het debat dat woensdagmiddag 21 september 2022 in de Statenzaal gehouden is. Alleen de fracties van Forum voor Democratie, ChristenUnie en mevrouw Wymenga-Kooistra (ex-FvD) willen een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet uitsluiten. Mevrouw Wymenga is er zelfs vlak voor.

Onvoldoende synergie

De meeste fractiewoordvoerders bleken de argumenten van het college van Gedeputeerde Staten (GS) te delen: een nieuwe vaarweg door de Hegewarren levert onvoldoende ‘synergie’ op, met name voor de (toekomstige) recreatieve ontwikkeling en voor de natuur. “De kosten fan de ynfestearring weagje net op tsjin it geunstige effekt foar de ekonomy”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), die haar (zieke) collega Avine Fokkens (VVD) verving.

De Hegewarren

De Friese Staten debatteren vanaf circa 15:40 uur over de eventuele herinrichting van de Hegewarren, nu nog een grotendeels agrarisch (schier-)eiland ten noordwesten van de Veenhoop. Daarbij gaat het om twee alternatieven: ‘iepen en natuerlik’ of ‘polderakwarel’.

Bron: Dit artikel is in samenwerking met Actief Media tot stand gekomen

Glasvezel vanaf 1 oktober aanvragen in Grou. Foto: Pixabay

Aansluiting glasvezel in Grou vanaf 1 oktober aan te vragen

Grou – Op 1 oktober gaat Glaspoort live met Wholesale Breedband Toegang (WBT). Glaspoort biedt een open snel glasvezel netwerk aan, waar naast KPN ook andere providers gebruik van kunnen maken. Inwoners van Grou kunnen deze verbinding vanaf 1 oktober aanvragen.

De bedrijven bieden wholesale toegang tot het Glaspoort glasvezelnetwerk via de actieve ethernetdienst WBT met up- en downstream snelheden van 100 Mbps tot 1 Gbps. Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van Grou glasvezelaansluitingen bestellen. Inmiddels hebben initiatiefnemers KPN en APG al een footprint van 30.000 aansluitingen. Dit is een mooie start van de 1 miljoen huishoudens en bedrijven die ze de komende tijd aan willen sluiten op hun glasvezelnetwerk.

Glasvezel kabels straks ook in Grou.

Glasvezel kabels straks ook in Grou. Foto: Pixabay

Glasvezel snelweg

Dit jaar ligt het in de bedoeling in ieder geval 70.000 glasvezelverbindingen te realiseren. Naast Grou komen dorpen als Ankeveen en Zuidoostbeemster in aanmerking voor deze razendsnelle glasvezel verbinding. Uiteindelijk moeten 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven invoegen op de nieuwe digitale snelweg. Met het uitrollen van dit netwerk is een investering van ruim 1 miljard euro gemoeid.