installatieservice van der veen

Al het installatiewerk in vertrouwde handen bij Installatieservice Van der Veen

De basis van elke renovatie of nieuwbouw is en blijft goed installatiewerk. Want wat achter muren, op het dak, of onder de vloer zit moet professioneel aangelegd worden, zodat je er zo lang mogelijk geen omkijken naar hebt. Johan van der Veen is zich als eigenaar van Installatieservice Van der Veen bewust dat veiligheid en kwaliteit de basis zijn waarop zowel particulieren en bedrijven altijd bij zijn in Leeuwarden gevestigde bedrijf een beroep kunnen doen. Dat geldt voor kleine renovaties ter verduurzaming tot een grootschalig nieuwbouw project. “Kortom wij verzorgen het complete pakket aan installatiewerk”, vertelt Johan van der Veen.

Op dit ogenblik zijn de installateurs van het bedrijf in Burgum aan het werk, waar het installatiewerk bij de nieuwe vestiging van Double FF uitgevoerd wordt. Dit als onderdeel van de Drie van Sminia. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar een duurzame bedrijfsvoering.

Verduurzaming

Op dit ogenblik zijn alle maatregelen die kunnen leiden tot minder energieverbruik enorm populair. Vaak zijn bedrijven of particulieren zich er niet van bewust wat er nog allemaal mogelijk is op het gebied van duurzame energie en besparing. Ben je als huiseigenaar van plan om je woning aan te pakken, dan wil Johan graag de mogelijkheden bekijken. Ga je bijvoorbeeld zonnepanelen nemen of een (hybride) warmtepomp laten installeren, dan is het zaak dat je elektriciteitshuishouding up to date en veilig is. Johan komt altijd langs bij de klant. “Dan gaan we samen door de woning en maken een inventarisatie en bepalen we wat de mogelijkheden zijn. Ook geven we tips over glas en isolatie. Bij een offerte geven we altijd duidelijk aan hoe en wat we gaan doen. Daarin zijn we altijd open en transparant, zodat de opdrachtgever een goed gevoel heeft wanneer we aan de uitvoering beginnen.”

One stop shop

Johan merkt dat de klanten het prettig vinden dat zij bij Installatieservice Van der Veen op één adres voor alle werkzaamheden terecht kunnen. “Wij ontvangen hier graag de mensen in onze showroom, daar staan verschillende opstellingen op het gebied van sanitair. “Eigenlijk is alles mogelijk in een breed palet aan kleurstellingen. We leveren ook alleen producten van bekende merken en hoge kwaliteit, zodat je er zonder zorgen jarenlang plezier van hebt.” Het is eigenlijk een one stop shop, waarbij alles van A tot Z verzorgd kan worden voor inwoners uit de provincie Friesland. Waarbij ervaren vakmensen bijvoorbeeld ook de installatie van zonnepanelen tot in de puntjes kunnen uitvoeren. En of het nu gaat om 3 panelen op een plat dak, om 300 panelen op een ligboxenstal, of om 1000 panelen op een multifunctioneel centrum, Installatieservice Van der Veen heeft de oplossingen en de ervaring.

Investering

Vaak vergt vernieuwing of verduurzaming van installatiewerk wel een zekere investering. Vaak zijn er echter subsidiemogelijkheden die je een flinke besparing opleveren. Zo is de btw op zonnepanelen voor particulieren dit jaar van 21% naar 0% gegaan. Dit zogenoemde nultarief geldt echter alleen voor zonnepanelen die worden aangebracht op woningen en bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Wie meer informatie wil over installatiewerk voor nieuwbouw of wil verduurzamen, kan altijd contact opnemen met: Installatieservice Van der Veen – Polluxweg 9-A in Leeuwarden. Tel. 058 – 8811 800 of kijk op www.installatieservicevanderveen.nl

Glasvezel in Grou

Glasvezel aanbieders in Grou moeten straten netjes opleveren

Grou – De aanbieders van glasvezelkabel in Grou zijn verantwoordelijk voor een nette herbestrating in het dorp. Dit laat het college van B&W in een schriftelijk antwoord op vragen van de FNP weten.  Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van een snelle glasvezelverbinding.

Zowel Glaspoort met oranje kabels, als Delta Netwerk met groene glasvezel leggen op dit ogenblik kabels in het dorp aan.  De FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situaties die dit op kan leveren voor voetgangers en stelde hierover vragen aan de gemeente.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. ‘Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is’, aldus de FNP. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

Er is tevens een verlengde garantietermijn met de kabelmaatschappijen afgesproken. Daarbij zal voor het eind van de garantietermijn de toestand van de trottoirs en bermen worden gecontroleerd. Mocht deze tekort schieten dan zijn de herstelkosten voor de aanbieders.

Eén keer graven

De gemeente is er in Grou deels in geslaagd, om te bewerkstelligen dat de straat maar één keer open gaat. Daarnaast zal er voortaan een ‘graafrust’ van zes maanden gehanteerd worden.

Glaspoort glasvezelnetwerk Grou

Zorgen over slordige herbestrating na aanleg glasvezelkabel Grou

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. Delta Netwerk heeft haar werkzaamheden vorig jaar afgerond. De huidige werkzaamheden zorgen voor een slordige herbestrating na aanleg van de betreffende kabels. FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situatie die dit op kan leveren voor voetgangers.

De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen. Na Delta Netwerk met de groene kabel is nu Glaspoort druk bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente liet in oktober aan de redactie van Grousters.nl weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

De FNP vraagt zich af wie de herstelkosten van de bestrating in de zomer moet betalen als de toestand van trottoirs en straten door de kabelaanleg slecht is geworden. Zijn deze kosten bijvoorbeeld ook contractueel vastgelegd? Verder dringt de partij erop aan dat de gemeente actie onderneemt zodat de verantwoordelijke partijen voor eventuele kosten van herbestrating aangesproken kunnen worden.