Grouster Pier in Grou

FNP maakt zich zorgen om ‘súteriche’ toestand Grouster Pier

Grou – Het was verschillende wandelaars op de Grouster Pier al opgevallen, dat toestand van deze bewandelbare dijk slecht is. “Vooral oudere mensen met een rollator hebben de kans dat ze vast komen te zitten”, laat Lyda Veldstra uit Grou weten.

Het werd daarom hoog tijd om in de Leeuwarder Gemeenteraad vragen over de slechte toestand van de pier te stellen. “Want niet alleen toeristen maken gebruik van de pier maar ook veel inwoners van Grou”, laat de bezorgde FNP-er weten. Afgelopen weekend heeft ze de strekdam persoonlijk geïnspecteerd en fotografisch vastgelegd.

De onveilige toestand van de Grouster Pier. Foto: Lyda Veldstra

Lyda: “Op dit ogenblik laat de toegankelijkheid en veiligheid beslist te wensen over. Door de diepe gleuven tussen de tegels voelen ouderen en mensen met een beperking zich minder veilig.” Ze roept de gemeente Leeuwarden op om op korte termijn maatregelen te nemen en de pier op te knappen, zodat iedereen weer veilig over de Grouster Pier kan wandelen.

Groen licht start aanleg fase 2 fietspad Leechlân van Grou naar Warten

Grou / Warten – Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover. De gemeente Leeuwarden kan gaan starten met de uitvoering van het fietspad Greate Kritewei – Warten, fase 2 van fietspad Leechlân! De voorbereidende werkzaamheden zullen deze maand oktober van start gaan. 

In het gebied is geotechnisch onderzoek gedaan door middel van boringen en sonderingen. Hieruit blijkt dat onder het toekomstig fietspad-tracé een veenlaag zit. Om te voorkomen dat het fietspad straks gaat zetten, wordt in het toekomstige fietspad-tracé eerst 1,5 meter overhoogte (zand) aangebracht. Deze overhoogte moet drie maanden blijven liggen voordat het verwijderd kan worden. Hiervoor wordt de winterperiode, december 2019 t/m februari 2020 gebruikt. In die tijd klinkt de ondergrond in om stevig genoeg te worden. Daarna wordt, na verwijdering van de overhoogte, het fietspad en de fietsbrug aangebracht. Deze werkzaamheden zullen aan het begin van 2020 aanbesteed worden.

Er is inmiddels met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt over de grondaankoop, noodzakelijk voor de aanleg van het fietspad. Dit is een zorgvuldig traject geweest waarbij soms tijd moest worden genomen, en wat heeft geleid tot een positief resultaat. De gemeente wil deze positieve lijn doortrekken door met alle grondeigenaren één op één de werkzaamheden en de planning door te spreken. Ze maakt hiervoor binnenkort een afspraak.

Aan te leggen brug fietspad Grou – Warten. Artist Impression – Gemeente Leeuwarden.

Aanleg fietspad

In de periode maart t/m mei zal dan het fietspad worden aangelegd. De eerste fietsers kunnen dan voor de zomervakantie van het fietspad gebruik maken. Naast de aanleg van het fietspad worden ook enkele kruisingen in de rijbaan en het fietspad van Leechlân en twee kruisingen van Hôflân verhoogd. Zo verbetert de verkeerssituatie en worden de kruisingen veiliger.

Werkgroep Toegankelijk Grou maakt dorp bereikbaarder

Grou – Van 7 tot en met 11 oktober is het de week van de Toegankelijkheid. Tijd om eens de (nieuwe) werkgroep Toegankelijk Grou aan u voor te stellen.

De werkgroep Toegankelijk Grou is ontstaan uit het project GROU2030 en is er voor (en door) mensen die vanwege een beperking problemen ondervinden met de toegang van voorzieningen in het dorp. Het doel is om knelpunten te signaleren, hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren en bij zowel nieuwbouw als bestaande situaties mee te denken. De werkgroep werkt samen met de Werkgroep Toegankelijk Leeuwarden.


Op de foto ziet u Renny Ausma (initiator), Stien de Vries, Anne Krist en Ritske van der Meer.
Anke van de Lageweg ontbreekt op deze foto. Foto: Toegankelijk Grou

Wat hebben ze tot nu toe bereikt?
Renny: “We zijn nu ongeveer een jaar actief en hebben eerst aansluiting gezocht bij de werkgroep in Leeuwarden omdat zij met hun aanpak al veel successen hebben geboekt. Het eerste en ook meest belangrijke doel waarmee we aan de slag zijn gegaan was, en is nog steeds, mensen in je omgeving bewust te maken van het feit dat toegankelijkheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om zich eens te verplaatsen in iemand met een beperking (slechtziend, slechthorend, slecht ter been) . We hebben hiervoor een flyer laten ontwikkelen en die is op diverse locaties in Grou verspreid”.

Vorig jaar heeft de werkgroep in verband met Culturele Hoofdstad 2018 de evenementenin Grou gecheckt op informatie over hun toegankelijkheid. Daarna zijn enkele straten en stoepen getoetst op rolstoeltoegankelijkheid. De tekortkomingen (o.a. ontbrekende op- en afritten van de stoepen in de Gruttostraat, Lyts Blijema en Ghalinga) zijn gemeld en aangepakt door de gemeente. Ook zijn de openbaar toegankelijke invalidentoiletten in het dorp geinventariseerd en doorgegeven aan het Infopunt Grou. De volgende stap is het schouwen van horeca en winkels.

Meld ontoegankelijke situaties
Grou is leuk, maar laten we het nog leuker maken voor iedereen, aldus Stien.  Haal niet je schouders op over een slecht onderhouden trottoir vol hindernissen. Deel je twijfels over gebrekkige informatievoorziening in bijvoorbeeld openbaar vervoer of sportaccommodaties. Merk je dat er ergens in het dorp iets beter kan qua toegankelijkheid? Kleine moeite, mail ons!

Wil je ook actief meewerken aan een toegankelijker dorp? Meld je dan aan.
toegankelijkgrou@gmail.com