Glaspoort glasvezelnetwerk Grou

Zorgen over slordige herbestrating na aanleg glasvezelkabel Grou

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. Delta Netwerk heeft haar werkzaamheden vorig jaar afgerond. De huidige werkzaamheden zorgen voor een slordige herbestrating na aanleg van de betreffende kabels. FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situatie die dit op kan leveren voor voetgangers.

De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen. Na Delta Netwerk met de groene kabel is nu Glaspoort druk bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente liet in oktober aan de redactie van Grousters.nl weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

De FNP vraagt zich af wie de herstelkosten van de bestrating in de zomer moet betalen als de toestand van trottoirs en straten door de kabelaanleg slecht is geworden. Zijn deze kosten bijvoorbeeld ook contractueel vastgelegd? Verder dringt de partij erop aan dat de gemeente actie onderneemt zodat de verantwoordelijke partijen voor eventuele kosten van herbestrating aangesproken kunnen worden.

Afvaltarieven gemeente Leeuwarden 2023

Wat zijn in Grou de kosten van de grijze container in 2023?

Grou – Vanaf 1 januari 2023 gaan alle inwoners in gemeente Leeuwarden op een andere manier betalen voor het aanbieden van restafval. Het vaste tarief is lager dan in 2022. Inwoners die goed scheiden zullen komend jaar voordeliger uit zijn. Hiermee stimuleert de gemeente dat inwoners hun afval beter scheiden. De te verbranden afvalberg wordt kleiner en het is beter voor het milieu. Daarbij wordt er bespaard op de kosten voor het verbranden van afval. Woensdag 21 december heeft de gemeenteraad de definitieve tarieven vastgesteld.

Wat betekent dit voor huishoudens?

Vanaf 2023 wordt de afvalstoffenheffing opgesplitst in twee delen: een vast bedrag en een variabel tarief voor restafval. De hoogte van het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak iemand de Sortibak (grijze container) aan de weg zet en het gewicht van hun afval. Wie gebruik maakt van een ondergrondse container betaalt per klepbeweging. Voor de gescheiden inzameling van groen- fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas hoeft niet te worden betaald. Dit zijn grondstoffen die door bronscheiding goed kunnen worden hergebruikt.

Vaste tarieven

  • Eenpersoonshuishouden: 191,22 euro per jaar.
  • Meerpersoonshuishouden: 286,83 euro per jaar.

Variabel deel voor restafval

  • Bedrag per kilogram in de grijze Sortibak bij huis laten legen: €0,09 per kilo.
  • De grijze Sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer.
  • Zak in de ondergrondse restafvalcontainer:  €0,73 per klepbeweging.

Wanneer betaalt een inwoner?

  • De rekening voor alleen het vaste tarief van de afvalstoffenheffing krijgen inwoners in februari 2023.
  • In februari 2024 ontvangen inwoners de afrekening van het variabele tarief van 2023 en de rekening voor het vaste bedrag van 2024.

De hoeveelheid restafval die inwoners hebben, is te bekijken via de Omrin afvalapp. Hiervoor moeten inwoners een account aanmaken. Binnenkort is het ook mogelijk via belastingbalie.leeuwarden.nl de hoeveelheid aangeboden restafval te bekijken.

Grip op eigen afvaltarief

Gemeente Leeuwarden wil met een tarief op restafval inwoners aanmoedigen afval beter te scheiden, zodat minder afval hoeft te worden verbrand en meer grondstoffen behouden blijven. Wethouder Evert Stellingwerf: “Goed Terecht in Leeuwarden leidt tot een eerlijker, effectiever en duurzamer afvalbeleid. Het is eerlijker, omdat je als inwoner van de gemeente nu zelf grip krijgt op je eigen afvaltarief door afval beter te scheiden. Nu betalen huishoudens die goed scheiden mee aan huishoudens die daar geen moeite voor doen. Bij de 170 gemeentes die dit afvalbeleid al hebben ingevoerd blijkt ook dat het heel effectief is, want er gaat meer gft in de groene bak, meer glas in de glasbak, papier in de papierbak en textiel in de textielbak. Het resultaat is minder restafval en dat is veel beter voor het milieu,”.

Tegemoetkomingen en regelingen

Om inwoners te helpen, is er een aantal tegemoetkomingen en regelingen. Bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen of veel afval vanwege een medische aandoening. Ook zijn er regelingen voor grofvuil en zwerfafval. Op de website www.goedterechtinleeuwarden.nl staat alle informatie over deze nieuwe aanpak.

vergoeding voor energiekosten gemeente leeuwarden grou

Heb je als inwoner van Grou moeite om de energierekening te betalen? 

Grou – Kijk dan of je recht hebt op een vergoeding. Gas en stroom zijn duurder geworden. Daarom heeft de gemeente regelingen gemaakt om te helpen. Mensen met een laag inkomen kunnen geld krijgen om hun energierekening te betalen. Deze regelingen zijn sinds kort uitgebreid, ook studenten komen nu bijvoorbeeld in aanmerking. De gemeente heeft een regeling gemaakt om te helpen. Er is een regeling voor drie groepen.

Voor mensen met een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm

Voor deze mensen was er al een regeling. In 2022 hebben zij € 1.300 ontvangen. Ook krijgen zij in 2022 alvast een bedrag voor 2023. Dit is € 500. De gemeente besluit later of er nog extra geld komt in 2023. Behoor je tot deze groep? Je hoeft de vergoeding van € 500 niet aan te vragen. Je ontvangt het geld automatisch.

Voor mensen met een inkomen dat ligt tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm

Deze vergoeding is nieuw. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je inkomen. De vergoeding kan € 300,-, € 500,- of € 800,- zijn. Je moet deze vergoeding voor 1 maart 2023 aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. Je vraagt de vergoeding aan door een formulier in te vullen. Dit formulier vind je op www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

Voor studenten met een inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm

Deze vergoeding is nieuw. Je vraagt de vergoeding aan per studentenhuishouden. Dit moet voor 1 maart 2023. De vergoeding ligt tussen de € 300 en € 1.300. Je moet laten zien dat je energiekosten hebt. Dit kun je doen door een energiecontract te laten zien.  Of door te laten zien dat je een bedrag betaalt voor gas en elektra aan de verhuurder. Meer informatie vind je op www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

Hulp nodig?

De energievergoeding vraag je aan via de website van de gemeente Leeuwarden. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de vergoeding? Ga dan naar een buurt- of dorpskamer. Je vindt daar het Buurtservicepunt, zij helpen je bij het invullen van het formulier. De openingstijden vind je op www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers.