Speeltuin Lys Blijema Grou. Foto: Press4All

Speeltuinen Grou krijgen opknapbeurt

Grou – Het is weer de ideale tijd voor kinderen uit Grou om lekker buiten te spelen. In het dorp zijn daarvoor verschillende plekken ingericht waar de jeugd heerlijk kan ravotten, sporten en spelen. Deze speeltuinen zijn door een speciale speeltuincommissie de afgelopen tijd onder de loep genomen. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden,  worden ze opgeknapt en waar nodig speeltoestellen toegevoegd of vervangen. 

Speeltuin Lys Blijema Grou. Foto: Press4All

Inspectie speeltuin Lyts Blijema Grou. Met v.l.n.r. Marcel Nijveld accountmanager Yalp uit Goor, Siep Oenema adviseur  beheerder sport- en spelgelegenheden gemeente Leeuwarden en Jikkie Wolters speeltuincommissie Grou. Foto: Press4All

De speeltuincommissie is op verzoek van Pleatslik Belang Grou in het leven geroepen. De commissie heeft afgelopen tijd een inventarisatie gedaan waarbij de onderhoudstoestand van de verschillende speeltuinen in Grou is bekeken. “We doen dat in nauwe samenwerking met de gemeente Leeuwarden”, laat commissielid Jikkie Wolters weten die samen met haar zoon Dirk Willem de inventarisatie taak op zich genomen heeft. “Meestal komen er tips of verzoeken binnen bij Pleatslik Belang Grou betreffende speeltuinen in Grou. Wij gaan dan kijken of er iets aangepast, vervangen of bijgeplaatst moet worden. Hiervoor heeft de gemeente Leeuwarden een budget beschikbaar. 

Vervanging

Meestal hebben de speeltoestellen een levensduur van 10 tot 15  jaar, dan worden ze vervangen. Zo is al een verouderde wip bij Lyts Blijema weggehaald en gaan we daar nieuwe voetbaldoelen plaatsen.” Zo krijgen verschillende speelplekken in Grou een update. Een voorbeeld hiervan is het speelhuisje bij Toetsma. Hier komt een nieuwe voor in de plaats. “Verder zijn we van plan om bij de Súdfinne de klimwand te vervangen door een klimrek. Tenslotte willen we op het grote veld bij de Tichtset nog voetbaldoeltjes plaatsen”, legt Jikkie Wolters het plan van aanpak uit. “We hopen uiteindelijk genoeg budget van de gemeente te krijgen om dit samen met een bijdrage uit het Dorpsbudget te kunnen bekostigen. “We hopen zo snel mogelijk bij de speeltuinen in Grou aan de slag te gaan.”

Verzoeken

Heb je als buurtbewoner in Grou een verzoek of tip betreffende een speeltuin in je wijk dan kun je dit altijd via een bericht aan Pleatslik Belang Grou kenbaar maken via info@pbgrou.nl

Welke bouwwerken in Grou moeten we bewaren voor de toekomst?

Grou – De Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden doet een beroep op de inwoners van Grou. Hierbij gaat het om mogelijke toewijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in het dorp.

Ben je inwoner van Grou? Wat zijn volgens jou monumentwaardige gebouwen en andere bouwwerken in je omgeving? Laat het aan monumentenzorg weten.

Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).

Voormalige geref. kerk Grou links aangewezen als gemeentelijk monument Oude Raadhuis is Rijksmonument. Dronefoto: Press4all

Voor wie wil weten welke gebouwen in Grou al monument zijn is er de mogelijkheid om deze online te vinden. We hebben in Grou namelijk 43 rijksmonumenten, die je kunt vinden op de site van Dorpsarchief Grou.

In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden gegroeid in omvang, maar ook in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al beschermd voor de toekomst door een aanwijzing als monument. Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.

Waarom belangrijk?

De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aan in het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. Waarderen van en investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en het landelijk gebied. De gemeente doet daarom aan historische verenigingen, monumentenstichtingen, dorpsbelangen en inwoners de oproep om mee te denken over bouwwerken die moeten worden behouden voor de toekomst.

Stap voor stap

We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Grou en Jirnsum. Later volgen het vroegere Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want er wordt eerst goed onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren over wat de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente een besluit neemt. Bovendien kunnen sloten, waterlopen, bruggen en details in bouwwerken kunnen ook beschermd worden.

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten.

Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl

Vraag nu de energiebox aan bij de Doarpskeamer in Grou

Grou – Wethouder Bert Wassink reikte op 16 maart de 1.000e Energiebox uit aan mevrouw Kooistra in Britsum. Gemeente Leeuwarden heeft hiermee al 1.000 inwoners kunnen helpen met energiebesparing. Via de Energiebox kunnen inwoners van Grou tot wel 200 euro per jaar op hun energierekening besparen. De actie loopt nog tot eind juli 2022.

Gratis Energieboxen uitgedeeld

Inwoners kunnen kiezen uit de Energiebox Electra en de Energiebox Gas. In de box Electra zitten meerdere ledlampen en een energiebesparende stekkerdoos. In de box Gas zit radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en een ledlamp. Ook kunnen de inwoners gratis een gesprek met de Energiecoach aanvragen via de bijgeleverde antwoordkaart. 

1000ste Energiebox_Mark Grupstra_Gemeente Leeuwarden

Vlnr: Energiecoach Pieter Vink, mevrouw Kooistra en wethouder Bert Wassink. Mevrouw Kooistra uit Britsum ontving de 1000e Energiebox van Wethouder Bert Wassink en Energiecoach Pieter Vink.

Energieadvies

Deze kan naast de geleverde maatregelen in de box, via persoonlijk advies nóg meer helpen om energie te besparen. De gemeente deelt de Energieboxen gratis uit en helpt zo woningbezitters én huurders met een laag inkomen met energie besparen en een lagere energierekening.  De gemeente maakt voor deze actie gebruik van de (de RREW-)subsidie van het Rijk.

200 euro

Wethouder Bert Wassink “Inwoners kunnen met dit pakket gemiddeld tot wel 200 euro per jaar besparen op hun energierekening. Geweldig dat we nu al de 1000e inwoner kunnen voorzien van de Energiebox. Met de hoge energiekosten van dit moment, zijn alle besparende maatregelen welkom. En er zijn nog boxen beschikbaar dus vraag deze vooral aan!”

Aanvragen Energiebox

Inwoners die graag willen weten of ze in aanmerking komen voor een Energiebox én deze direct willen aanvragen, kunnen kijken op: energieloketleeuwarden.nl/energiebox voor meer informatie. Of ga langs bij je wijk- of dorpskamer in de buurt of vraag je Energiecoach. De boxen kunnen tot 2 juli 2022 worden aangevraagd. Iedereen is van harte welkom om bij de nieuwe Doarpskeamer Grou langs te komen en een box aan te vragen. Dat kan iedere dinsdagmiddag tussen 13:00 – 17:00 aan de Muldyk 3 te Grou.

Samenwerking met wijk- en dorpskamers en energiecoaches

De Energiebox-actie is een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden, de Energiecoaches, de verschillende wijk- en dorpskamers en Caparis.  De boxen worden gevuld door medewerkers van sociale werkplaats Caparis. Inwoners kunnen via de wijk- en dorpskamers, de Energiecoaches of het Energieloket de besparingsbox aanvragen. Na de aanvraag kunnen inwoners de pakketten afhalen bij de wijk- of dorpskamer in de buurt. Mocht dat écht niet mogelijk zijn, kan deze in sommige gevallen worden langsgebracht. Een geslaagde lokale samenwerking.