Have Halberstma Grou

Inwoners Grou betrokken bij ontwikkeling Have Halbertsma

Grou – Al lange tijd wordt er in Grou gesproken over de invulling van het voormalige Halbertsmaterrein. Er is de wens om het gebied geschikt te maken voor permanente bewoning en niet voor recreatie. Deze doelstelling is ook terug te vinden in de Dorpsvisie. Met Have Halbertsma wil projectontwikkelaar PAIVA handen en voeten aan deze wensen geven en donderdag 6 april middels een inloopbijeenkomst met bewoners van Grou in gesprek gaan.

Have Halbertsma

Dit jaar heeft projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden een website klaar gemaakt waarin de eerste contouren van het nieuwe Have Halbertsma worden gepresenteerd. Hierbij wordt ingezet op de metamorfose van industrie naar wonen. De binnenkort op te richten dorpscoöperatie zal nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige woongebied.

Inloopbijeenkomst

PAIVA heeft met verschillende partijen in Grou gesproken om een indruk te krijgen wat de behoeften van de inwoners van Grou zijn qua wonen. Daarnaast zal er ook een inloopbijeenkomst plaatsvinden op donderdag 6 april in Hotel Restaurant Oostergoo. Iedereen is hierbij tussen 15:30 en 19:30 uur van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail naar info@paiva.nl te sturen. Wie niet in staat is te komen kan ideeën of opmerkingen ook naar hetzelfde e mailadres versturen.

straatarchieven

Grou van start met straatarchieven

Grou – Begin 2023 is de werkgroep Dorpsarchief Grou (DAG) gestart met een experiment: het maken van ‘straatarchieven’. De bewoners van een straat verzamelen zo veel mogelijk foto’s, tekeningen, kaarten, teksten en verhalen van hun straat. Daarbij komen niet alleen officiële stukken, maar ook persoonlijke verhalen en foto’s beschikbaar. Voor bewoners ontstaat zo een historisch overzicht en een rijk beeld van hun woonplek.

We kwamen op dit idee toen we zagen dat Pier van der Heide in Akkrum met een soortgelijk project bezig is. In Grou zijn we gestart met drie straten: het Oerhaelspaed, Zevenhuizen en de Noorderdwarsstraat, maar we willen de aanpak uitbreiden naar meer straten. Het gaat echt niet alleen om oeroude informatie. Ook anekdotes, krantenberichten of plakboeken van enkele jaren geleden kunnen een interessante bijdrage aan het ‘verhaal van de straat’ opleveren.

Ooievaarsnest bij Zevenhuizen (1942)

Wil je meedoen aan dit project en helpen om alle mogelijke historische informatie over jouw straat bij elkaar te krijgen neem dan contact met ons op. Je kan beginnen met (beeld)materiaal te zoeken op onze website www.dorpsarchiefgrou.nl. Ook verder op het internet is verbazend veel informatie te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de website van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) of de levendige openbare Facebook-pagina ‘Grou eartiids’. Nog leuker is het als je via onze huis-aan-huis-flyer (gratis verkrijgbaar) je straatgenoten vraagt of zij eigen verhalen of informatie kunnen leveren over de straat. Zo wordt het straatchief ook echt van de straat zelf.

Meer informatie en aanmelden: Dorpsarchief Grou – Fenna Bijlstra; cefe.bijlstra@planet.nl

Glasvezel in Grou

Glasvezel aanbieders in Grou moeten straten netjes opleveren

Grou – De aanbieders van glasvezelkabel in Grou zijn verantwoordelijk voor een nette herbestrating in het dorp. Dit laat het college van B&W in een schriftelijk antwoord op vragen van de FNP weten.  Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van een snelle glasvezelverbinding.

Zowel Glaspoort met oranje kabels, als Delta Netwerk met groene glasvezel leggen op dit ogenblik kabels in het dorp aan.  De FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situaties die dit op kan leveren voor voetgangers en stelde hierover vragen aan de gemeente.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. ‘Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is’, aldus de FNP. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

Er is tevens een verlengde garantietermijn met de kabelmaatschappijen afgesproken. Daarbij zal voor het eind van de garantietermijn de toestand van de trottoirs en bermen worden gecontroleerd. Mocht deze tekort schieten dan zijn de herstelkosten voor de aanbieders.

Eén keer graven

De gemeente is er in Grou deels in geslaagd, om te bewerkstelligen dat de straat maar één keer open gaat. Daarnaast zal er voortaan een ‘graafrust’ van zes maanden gehanteerd worden.