Berichten

Informatiepanelen verlanding Meersweg Grou. Foto: Press4All

Nieuwe infoborden over verlanding Meersweg Grou

Grou / Video – Vandaag heeft wethouder Bert Wassink samen met Dicky Jonker van Grou2030 het eerste informatiepaneel langs de wandelpromenade aan de Meersweg onthuld. De panelen geven een beeld van de natuur aan de rand van het Pikmeer langs de Meersweg.

Waar gaan de informatiepanelen over?                                                                                                           

De informatiepanelen zijn gemaakt voor bewoners en toeristen. Ze attenderen op het bijzondere karakter van de strook oeverland die zich bevindt tussen Meersweg en wandelpromenade. Op het ene bord wordt uitgelegd hoe het proces van verlanding werkt. Op het andere bord wordt toelichting gegeven op de biodiversiteit en het beheer van het oeverland.

Oeverland

Eigenlijk is de groene strook een stukje bûtlân dat ooit spontaan is ontstaan. Eens liep dit oeverland vanaf de GWS-haven tot aan de Grûndaam. In de tijd dat er nog geen walbeschoeiing was, speelde dit oeverland een grote rol bij de Grouster oever aan het Pikmeer.

Gele plomp Meersweg Grou

Gele plomp Meersweg Grou. Foto: Press4All

Planten

Meer dan vijftig soorten bloeiende planten zijn er te vinden dit kleine stukje dynamisch natuur. Soorten die hier op een natuurlijke wijze zijn gekomen door water wind en dieren. Belangrijke soorten voor de verlanding zijn de gele plomp, riet en lisdodde. Wethouder Bert Wassink benadrukte tijdens de onthulling dat juist dit stukje natuur een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Biodiversiteit die in Nederland de afgelopen decennia flink is afgenomen.

Leden werkgroep Grou2030 bij een van de panelen

Leden werkgroep Grou2030 bij één van de panelen. Foto: Press4All

Monitoring

De afgelopen jaren heeft Grou2030 zich sterk gemaakt om dit bijzondere stukje natuur te behouden. De gemeente Leeuwarden en omwonenden zetten zich steeds in voor verantwoord maaibeheer. Dicky Jonker van Grou2030 voelt zich sinds zijn jeugd aangetrokken tot de natuur aan deze rand van Grou. Hij is altijd geïnteresseerd in bijzondere dieren en planten, vertelde hij tijdens de onthulling van de borden. Afgelopen jaar heeft de Grouster fotograaf Henk Brinkman dit gebied aan de Meersweg tijdens alle jaargetijden vastgelegd. Op www.waarneming.nl is dit gebied te vinden met alle planten en dieren die de afgelopen jaren door verschillende mensen zijn waargenomen.

Dronefoto Meersweg Grou

Upgrade Meersweg Grou in volle gang

Grou – Al vanaf september vorig jaar is er een flinke upgrade van de Meersweg gaande. De verouderde riolering wordt vervangen.

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is Jansma Drachten bv bezig met het vervangen van de riolering in de Meersweg en de 1e Oosterveldstraat. Het oude riool was verouderd en aan vervanging toe. Ook ligt er een gemengd rioolstelsel, wat wordt aangepast door een deel gescheiden rioolstelsel.

Werkzaamheden aan kade Meersweg Grou

Werkzaamheden in volle gang. Foto: Press4All

Noodbrug

Om de oude dorpskern te ontzien met zwaar vrachtverkeer is er een tijdelijke noodbrug aangelegd. Het verkeer dat materiaal aan- en afvoert rijdt over deze brug via de Oostergoostraat richting de Meersweg.

Video verlanding Meersweg Grou. Video: Press4All

Bomen

De karakteristiek bomenrij is afgelopen najaar gekapt, maar zal door nieuwe aanplant vervangen worden. Tussen de Meersweg en het houten steigerpad ligt ook een bijzonder verlandingsgebied. Dit gebied wordt door Grou2030 gemonitord op bijzondere planten en zal ook na de renovatiewerkzaamheden te zien blijven.

Werkzaamheden aan noodbrug Meersweg Grou. Foto: Press4All

Volop werkzaamheden langs waterwegen Grou

Grou – Vanaf begin september zijn er diverse werkzaamheden aan de infrastructuur van Grou begonnen. De vervanging van de riolering aan de Meersweg kan na aanleg van de noodbrug beginnen. Verder is de aanleg van het nieuwe voetpad aan het Prinses Margrietkanaal van start gegaan.

Plaatsen van noodbrug Grou bij Meersweg. Foto: Press4All

Plaatsen van noodbrug Grou bij Meersweg. Foto: Press4All

Noodbrug

De mannen van Loon- en Aannemersbedrijf Atsma waren vandaag druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een noodbrug. De werkzaamheden aan deze tijdelijke brug nabij de Meersweg / Oostergoostraat zullen naar verwachting twee weken duren. Wanneer de noodbrug gereed is start infraspecialist Jansen uit Drachten de rioleringswerkzaamheden.

 

Vernieuwing voetpad Margrietkanaal Grou.

Vernieuwing voetpad Margrietkanaal Grou. Foto: Press4All

Nieuw Voetpad

Het tweede project waar vanaf 31 augustus volop aan gewerkt wordt is het voetpad langs het Prinses Magrietkanaal. Daarvan is oude toplaag inmiddels verwijderd. Het gehele traject tussen de A32 en Prinses Beatrixstraat wordt geheel vernieuwd. Het in de volksmond bekende ‘kanaalsdykje’ was in slechte staat. De werkzaamheden aan het veel belopen pad zullen in ieder geval tot 13 november van dit jaar duren.