lintje voor brandweermannen uit Grou

Brandweermannen Grou ontvangen onderscheiding

Burgemeester Sybrand Buma heeft vanavond aan vier brandweermannen actief bij brandweerpost Grou een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dit vanwege hun tomeloze inzet in het rayon van Grou en ver daarbuiten. In totaal werden in de gemeente Leeuwarden elf brandweermannen en één brandweervrouw benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Sybrand Buma reikt koninklijke onderscheiding uit. Video: Press4All.

Tijdens een feestelijke avond in de brandweerkazerne te Leeuwarden werden de bijbehorende versierselen door burgemeester Sybrand Buma opgespeld. De vier brandweermannen (waarvan drie in Grou wonen) die voor brandweerpost Grou een lintje ontvingen zijn: 

lintje voor brandweermannen uit Grou
Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen uit Grou. Foto’s: Press4All

De heer Jacob de Vries (Jaap) Geboren: 19 februari 1971 te Leeuwarden Wonend te Grou – Functie Bevelvoerder post Grou -Dienstjaren: 25

De heer Anne Pieter Huistra (Anne) Geboren: 14 augustus 1956 te Idaarderadeel – Wonend te Reduzum – Functie: manschap post Grou – Dienstjaren: 40 (neemt  tevens afscheid)

De heer Jentsje Anne Kooistra (Jentsje) Geboren: 18 mei 1965 te Idaarderadeel – Wonend te Grou – Functie: Bevelvoerder/manschap post Grou – Dienstjaren: 26

De heer Jaap Jan van der Meer (Jaap Jan) Geboren: 19 april 1967 te Leeuwarden – Wonend te Grou – Functie: vrijwillig ploegleider en bevelvoerder post Grou/ medewerker Vakbekwaamheid brandweer Fryslân – Dienstjaren: 25

Nieuw speeltuintje Oostergoostraat Grou

Grasveld bij Oostergoostraat wordt speeltuintje

Grou – Ongeveer twee jaar geleden startte Folkert de Kluijs uit de vogelbuurt te Grou een handtekeningenactie voor het realiseren van een nieuw speeltuintje. Uit de actie bleek dat er veel draagvlak was voor zo’n groene speelplek in deze omgeving.

Afgelopen dinsdag kreeg Folkert een groen licht van de gemeente Leeuwarden voor deze kleinschalige speeltuin. “Ik heb zelf twee kleine kinderen, dus ik vind het belangrijk dat die dichtbij op een veilige plek kunnen spelen.” Die veiligheid kan gegarandeerd worden omdat de gemeente inmiddels een stevig hek om het betreffende veldje geplaatst heeft. In het verleden was er een kleine speeltuin in de Tureluurstraat.

Illustratie van een soortgelijke mandschommel. Illustratie: Gemeente Leeuwarden.

Op de hoek van de Grutto en Oostergoostraat zal een mandschommel geplaatst worden. Indien er nog speeltoestellen over zijn zal de gemeente nog een tweede toestel plaatsen. “Ook komen er bankjes”, vertelt Folkert enthousiast. De realisatie van de speelplek zal in de eerste week van maart gerealiseerd worden laat de gemeente Leeuwarden weten.

foto carex nijdjipstrjitte

Carex verhuurt woningen Nijdjipstrjitte Grou in kader leegstandswet

Grou – Carex Fryslân krijgt de komende tijd gezinswoningen in beheer in Drachten en Grou. In Grou gaat het om woningen aan de Nijdjipstrjitte die worden verhuurd op basis van de leegstandswet.

De woningen beschikken over meerdere slaapkamers en een tuin. Kinderen en/of huisdieren kunnen hier ook wonen. De woningen worden tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswet. Het contract loopt voor minimaal 6 maanden. Carex heeft een opzegtermijn van 3 maanden en de huurder een opzegtermijn van 1 maand.

De betreffende woningen aan de Nijdjipstrjitte. Foto: Carex Fryslân

De betreffende woningen aan de Nijdjipstrjitte zullen op termijn gesloopt worden. Carex wijst deze woningen toe volgens de passendheidstoets van de Woningwet. Men komt voor deze woningen in aanmerking met een verzamelinkomen niet hoger dan 39.055,-. Belangstellenden die in aanmerking willen komen kunnen zich inschrijven via de website van Carex Fryslân en een keer langskomen voor een kennismakingsgesprek op het inloopuur (elke werkdag tussen 10.30 en 11.30 uur).