Onderscheiding Orde van Oranje Nassau

Koninklijke onderscheiding voor Jan Douwe Bijlsma uit Grou

Grou – Vandaag is het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. 74 Friezen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding. Jan Douwe Bijlsma valt de eer met een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

EHBO

De heer J.D. Bijlsma is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief voor diverse organisaties. Zo was hij geruime tijd kaderinstructeur EHBO en verzorgde hij opleidingen voor startende EHBO-ers en gaf hij jaarlijks herhalingslessen voor EHBO-ers in de regio Raerd en Grou. Daarnaast was hij penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Afdeling Mid-Friesland van het Nederlandse Rode Kruis en Districtsafgevaardigde bij het District Friesland van het Nederlandse Rode Kruis. 

Onderscheiding Orde van Oranje Nassau

Onderscheiding Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilliger

Als EHBO-er is hij als penningmeester betrokken bij de Stichting Merenloop Grou. Voor Charitas St. Marcus Parochie en St. Vitusparochie vervult hij diverse functies. Bij het Aanloophuis is hij financieel adviseur, lid  kascontrolecommissie en vervult hij het gastheerschap. Verder is hij vrijwilliger bij SchuldHulpmaatje, Talant en Friesma State en was hij penningmeester van Stichting Hummeltsjehonk in Grou en Volleybalvereniging Iverto en voorzitter van buurtvereniging De Dyk.