Berichten

Onderscheiding Orde van Oranje Nassau

Koninklijke onderscheiding voor Jan Douwe Bijlsma uit Grou

Grou – Vandaag is het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. 74 Friezen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding. Jan Douwe Bijlsma valt de eer met een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

EHBO

De heer J.D. Bijlsma is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief voor diverse organisaties. Zo was hij geruime tijd kaderinstructeur EHBO en verzorgde hij opleidingen voor startende EHBO-ers en gaf hij jaarlijks herhalingslessen voor EHBO-ers in de regio Raerd en Grou. Daarnaast was hij penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Afdeling Mid-Friesland van het Nederlandse Rode Kruis en Districtsafgevaardigde bij het District Friesland van het Nederlandse Rode Kruis. 

Onderscheiding Orde van Oranje Nassau

Onderscheiding Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilliger

Als EHBO-er is hij als penningmeester betrokken bij de Stichting Merenloop Grou. Voor Charitas St. Marcus Parochie en St. Vitusparochie vervult hij diverse functies. Bij het Aanloophuis is hij financieel adviseur, lid  kascontrolecommissie en vervult hij het gastheerschap. Verder is hij vrijwilliger bij SchuldHulpmaatje, Talant en Friesma State en was hij penningmeester van Stichting Hummeltsjehonk in Grou en Volleybalvereniging Iverto en voorzitter van buurtvereniging De Dyk.

Echtpaar Kerkhof uit Grou postuum Yad Vashem onderscheiding toegekend

Grou – Op 15 april publiceerde de redactie van Grousters.nl in samenwerking met museum Hert fan Fryslân het bijzondere verhaal en een serie podcasts van de Joodse journalist Sem Davids. In de Leeuwarder Courant van vandaag valt te lezen dat het echtpaar Lijkele Kerkhof en Neeltje Kerkhof-Beeksma uit Grou – bij wie Sem Davids als onderduiker verbleef – postuum de Yad Vashem- onderscheiding is toegekend.

Sem Davids was een Amsterdamse journalist die van 1922 tot 1940 bij dagblad de Telegraaf werkte. Waar hij naar eigen zeggen ‘in mei 1940 werd uitgedonderd’. Na de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij de Groene Amsterdammer. Sem Davids verbleef van 12 maart 1943 tot 15 april 1945, 25 maanden, als onderduiker bij de familie Kerkhof in het voormalige raadhuis aan de Raadhuisstraat in Grou.

Yad Vashem Museum in Israël. Foto: Pixabay.

Yad Vashem

Een groot aantal Nederlanders heeft de Yad Vashem onderscheiding gekregen als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’, omdat zij tijdens de Tweede Wereledoorlog één of meer Joden voor deportatie door de nazi’s hebben behoud, bijvoorbeeld door hen thuis te laten onderduiken.

Hoeveel Joden er door de redders zijn gered, is niet duidelijk, omdat Yad Vashem dit over het algemeen niet publiceert. Yad Vashem benadrukt, dat de getallen van het aantal redders geen oordeel geven over de houding of daden van een volk, maar geheel afhankelijk is van de vrijwillige aanmelding door geredde Joden en bovendien de mogelijkheid om hun verhalen geverifieerd te krijgen. Wereldwijd zijn er tienduizenden mensen onderscheiden voor het redden van Joden.

Podcast

In 1965 publiceerde Sem Davids het verhaal over zijn onderduikerstijd. Als journalist en stenograaf vervulde hij een grote rol bij de vergaring en verspreiding van illegale nieuwsberichten voor Grou en omgeving. De serie van vier podcasts, die nu via youtube te beluisteren zijn, is gebaseerd op het in 1965 gepubliceerde verhaal en zijn te beluisteren via www.museumhertfanfryslan.nl

Podcast deel 1 van Redactiebureau Schuilkast – Sem Davids.

Podcast deel 2 van Redactiebureau Schuilkast – Sem Davids.

Podcast deel 3 van Redactiebureau Schuilkast – Sem Davids.

Podcast deel 4 van Redactiebureau Schuilkast – Sem Davids.