Berichten

Grou Magazine 2023

GROU Magazine 2023 vol actuele informatie

Grou – Het Grou Magazine 2023 is zojuist binnen gekomen van de drukker. De magazines zullen binnenkort weer op verschillende plekken in het dorp gratis verkrijgbaar zijn. 

GROU Magazine 2023

Ook dit jaar staat, het 146 pagina’s dikke, glossy magazine weer boordevol toeristische en algemene informatie. De uitgave valt onder verantwoording van Stichting Promotie Grou. Mede door de ondersteuning van een groot aantal adverteerders kon het goed verzorgde magazine dit jaar weer uitkomen. Ook fotograaf Henk Brinkman van persbureau www.press4all.nl en Grousters.nl leverde voor deze editie weer een aantal foto’s voor Grou Magazine 2023.

Tweede Woninggebruik Grou verbod

Verbod op tweede woninggebruik in Grou

Grou – De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in de dorpen in Fryslân zoals Grou toegenomen. Voor starters en jonge huishoudens wordt het steeds lastiger om een passende woning te vinden. Koop je per 1 januari een woning in Grou dan mag die alleen als hoofdwoning dienen en niet voor tweede woninggebruik.

Uit een eerder gepubliceerd onderzoek is gebleken dat in het centrum van Grou zo’n 25 tot 30 huizen dienen als tweede huis. Wanneer naar een bredere cirkel gekeken wordt, zullen dat er waarschijnlijk nog meer zijn.

Zo constateerde Pleatslik Belang Grou dat woningen steeds vaker worden opgekocht door mensen die deze aanhouden als tweede woning. Mede naar aanleiding van verschillende onderzoeken naar gebruik van woningen in Grou worden er maatregelen getroffen om dit tegen te gaan.

Verbod

Waar in Leeuwarden van een opkoopverbod sprake zal zijn, daar geldt dat niet voor de dorpen van de gemeente. Wel wil de gemeente de aankoop van tweede woningen in Grou een halt toe roepen. Daarom komt er per 1 januari een verbod op het ‘tweede woninggebruik’. Te veel mensen hebben in het watersportdorp namelijk een tweede huis voor recreatie of vakantiehuis verhuur. 

Hoofdwoning

Alle nieuwe verkochte woningen moeten dus vanaf 1 januari als hoofdwoning gebruikt worden. De bestaande tweede woningen worden vergund. Een gebouw is vergund als de gemeente beschikt over de vergunning. Hierbij zit een bouwplan. Als de bestaande toestand overeenkomt met de toestand op het vergunde plan is het gebouw vergund.

Overhandiging Grou Magazine jubileumeditie 2022

20e Jubileumeditie Grou Magazine weer boordevol informatie

Grou – Het Grou Magazine 2022 is zojuist binnen gekomen van de drukker. Samensteller Fraukje Bruggink heeft vandaag het eerste exemplaar overhandigd aan Andries Juckers en Harry van Buuren. Dit duo heeft twintig jaar geleden het initiatief genomen voor de eerste editie van dit toeristisch informatiemagazine van Grou. Een dronefoto van Grou gemaakt door fotograaf Henk Brinkman van Press4All en Grouters.nl siert de omslag.

Grou Magazine 2022

Grou Magazine 2022.

Ook deze editie staat weer boordevol informatie over Grou en zal binnenkort weer op diverse plekken in Grou gratis verkrijgbaar zijn. Fraukje Bruggink is blij dat er dit jaar weer een prachtig magazine kan worden uitgegeven. Inmiddels is het dus twintig jaar geleden dat de eerste editie verscheen.

Het ontstaan van het boekwerk

Fraukje Bruggink: “Tijdens een vergadering van de Commissie Opening Watersport Seizoen in 2002 werd de vraag gesteld hoe kunnen wij ons budget vergroten. Reden hiervoor was, dat er behoefte bestond aan vernieuwing van activiteiten. Het idee om een boekwerk uit te geven is toen geboren. Een boekwerk/magazine zou meer bekendheid geven aan de activiteiten van de commissie en de inwoners van Grou te informeren over de komende gebeurtenissen.”

Overredingskracht

Andries Juckers en Harry van Buuren kregen het verzoek om het één en ander uit te werken. Vol goede moed begonnen de mannen met een leeg A3 vel, samengevouwen tot een A5 en werden de taken verdeeld. Andries ging langs bij de ondernemers in het dorp en Harry bezocht de ondernemers op het bedrijventerrein. Ze probeerden met overredingskracht de bedrijven te overtuigen van het idee en daarbij natuurlijk zoveel als mogelijk advertenties te bemachtigen.

Sint Piter en Burgemeester Buma in Grou

Sint Piter (rechts) en burgemeester Buma van de gemeente Leeuwarden in Grou. Foto: Press4All

Vulling

Gaandeweg kreeg het boekwerk vorm en ontstonden de ideeën voor de vulling van het boek.  Naast het voorwoord van de burgermeester kwam er een verhaaltje van de zeilkoningin en haar hofdame in en artikelen en foto’s van oud Grou, aangeleverd door Rein Bouma. Ook werden de vaartijden van de pontjes uit de 8 van Grou opgenomen.

Programma

Het jaarprogramma met alle activiteiten werd ingevuld door het toenmalige VVV. De sportverenigingen werden ook gevraagd voor hun bijdrage om tekst en foto’s aan te leveren. Om herkenbaarheid aan het boekwerk te geven werd gekozen voor een jaarlijks identiek voorblad, een groot touw en een kompas, met op de achtergrond een foto van het dorp Grou. Dat het een goed idee was, blijkt uit het feit dat het blad alweer 20 jaar bestaat.