Recreatiepark Hoflan Grou

Pleatslik Belang niet op de hoogte van plan recreatiepark bij Grou Noord

Grou – Onlangs kwam in de media dat B&W in Leeuwarden een belangrijke stap gezet heeft richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou.

Vanuit de politiek en bezorgde inwoners van Grou kwam de vraag of PB Grou hiervan op de hoogte was. Het bestuur laat weten dat Pleatslik Belang tot op heden binnen de beleidsketen op geen enkele wijze formeel is meegenomen in de planvorming.

Pleatslik Belang hecht zeer veel waarde aan een goede en transparante procedure rondom dit onderwerp. De bewoners en plaatselijke belangenorganisaties in de volle breedte hadden hierbij vanaf het eerste moment bij betrokken moeten worden. Dit is helaas niet het geval geweest.

Tot 2030 kunnen we met het plan tot mogelijke realisatie van 140 woningen op het Halbertsma terrein voldoen aan een harde (woon) norm voor ons dorp. Aangezien er echter ook een grote behoefte aan woningen onder de jeugd is, voldoen we met 140 woningen dan nog aan de vraag? En hoe verhoudt een recreatiepark in het voorgesteld gebied zich tot de opkomende vraag tot betere zorg voor onze ouderen en mogelijke realisaties van hieraan gekoppelde nieuwe woonvormen?

Pleatslik Belang wil hier een duidelijk beeld van krijgen en wil hierover zo spoedig mogelijk in overleg met de bewoners, andere belangenorganisaties in ons dorp en de gemeente Leeuwarden. Wij horen graag van onze leden via info@pbgrou.nl wat ze van deze plannen vinden en of ze andere ideeën hebben voor dit gebied. Laat het ons weten!