doarpskoöperaasje Grou

Oprichting Doarpskoöperaasje Grou een feit

Grou – Vanmiddag is met ondertekening van de oprichtingsakte bij notariskantoor Mirjam Bos in het oude raadhuis, de oprichting van de Doarpskoöperaasje Grou een feit. Dit gebeurde onder toeziend oog van de sylkeninginne Iris Wartena en haar hofdame Nienke Post.

doarpskoöperaasje

De ondertekening van de oprichtingsakte. Foto: Press4All.

Het bestuur van de doarpskoöperaasje bestaat op dit ogenblik uit Gerard Bouma, Daniël Engwerda, Ivo Krikke, Durk van der Meer en Janke Sietsma.

Met een professionaliseringsslag is het de bedoeling om de kwaliteit in Doarpskoöperaasje Grou, via de inzet van een vakkundige dorpsmanager en door het opzetten van een multifunctioneelcentrum te borgen voor de toekomst. Alle clubs binnen Grou zullen in deze vorm hun autonomie behouden. De dorpsmanager weet wat er speelt en faciliteert adequaat.

Doarspkooperaasje Grou

Betrokken partijen bij de oprichting van de Doarpskooperaasje Grou. Foto:Press4All