Arnold Jorna van Jongerencafe Grou Amayllis Foto: Press4All

Jongerenwerk Amaryllis start jongerencafé in Grou

Grou – Het Dorpenteam Zuid en Jongerenwerk van Amaryllis organiseren na de zomervakantie bijeenkomsten voor jongeren. In het Jongerencafé Grou is de plaatselijke jeugd van 16 tot 20 jaar welkom aan de Muldyk 1 (naast de Kringloop).

Jongerencafé

“Voor jongeren van 16 tot 20 jaar organiseren we bijeenkomsten waarin naast gezelligheid ook serieuze thema’s, die spelen in jouw leven, centraal staan. Thema’s die gaan over het volwassen worden. Heb jij wel eens vragen over geld, denk jij al over uit huis gaan, twijfel je soms over je studiekeuze of heb je vragen over werk of liefde bijvoorbeeld?” vertelt jongerenwerker Arnold Jorna. Hij werkt bij welzijnsorganisatie Amaryllis en is verantwoordelijk voor het jongerenwerk in Grou. “Ook kom ik bijna wekelijks over de vloer bij OSG Sevenwolden. Daar ben ik het aanspreekpunt voor scholieren die met bepaalde vragen of problemen zitten.”

Jongerencafe in Grou

Amaryllis

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengt Amaryllis in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikt deze organisatie over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten & meedoen en opbouwwerk. 

Why?

Al sinds 1973 is een plek waar jongeren kunnen samenkomen een terugkerend item in Grou. Toen zocht jeugdcentrum Why? een nieuw onderkomen, valt in de Leeuwarder Courant van 28 juli 1973 te lezen: 

Eén van de vele in moeilijkheden verkerende jeugdcentra is ,,Why?” in Grouw. Geen bestuurscrisis, al is de voorzitter waarnemend, geen financiële problemen, al is er geen geld teveel, maar een naderende dakloosheid bedreigt het jeugdcentrum. De oude school midden in het dorp is door het gemeentebestuur verkocht aan de PTT en eigenlijk zou het gebouw op 1 augustus ontruimd moeten zijn. Maar de PTT heeft uitstel gegeven, want voor de jeugd van Grouw is nog geen ander onderdak gevonden. Het bestuur van ,,Why?” voelt niets voor de suggesties van de gemeente en de gemeente wil niet wat ,,Why?” wil en zo gaat het nu al maandenlang. (Bron: LC 28 juli 1973)

Arnold Jorna is jongerenwerker bij Amaryllis en Jongerencafé Grou. Foto: Press4All

Muldyk

Het Jongerencafé Grou wat na de zomervakantie van start zal gaan is echter geen permanente plek waar de jeugd wekelijks samen kan komen. Arnold Jorna: “We willen een laagdrempelige locatie zijn waar jongeren zich prettig en veilig voelen. We hebben wel de mogelijkheden onderzocht om een vaste plek voor ze te zoeken maar die pogingen zijn helaas gestrand. In Leeuwarden zijn bijvoorbeeld permanente ruimtes in wijkcentra waar we op regelmatige tijden voor jongeren aanspreekbaar zijn of activiteiten organiseren. In Grou ligt dat lastiger.”

Eén keer in de drie weken is er op donderdag een bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur op de locatie van Dorpenteam Zuid: De Muldyk 1 in Grou (naast de kringloop). Arnold: “Naast gezelligheid en nieuwe vrienden leren kennen hebben we het elke keer over een actueel thema waar jongeren zich mee bezig houden. Het is dus geen hangplek met een vrije inloop. Het is een pilot voor Grou die we ook graag in 2022 willen doorzetten.”

Opgave poster

It Stee

Dat een vast onderkomen voor de Grouster jeugd door de decennia heen een terugkerend thema is erkend de jongerenwerker van Amaryllis zeker. Het blijkt een vraag te zijn die ook in 2021 nog speelt. In de tweede helft van 2009 moest Jeugdsoos It Stee aan de Oedsmawei van de gemeente Boarnsterhim sluiten. Burgemeester en wethouders lieten weten dat het onderkomen van de plaatselijke jeugd te dicht op het LPG-tankstation stond. Bovendien was het bezoekersaantal laag, de financiële situatie slecht en gaven de bestuursleden zelf aan niet meer gemotiveerd te zijn. Wel gaf de politie toen aan dat er een alternatief onderkomen gezocht moet worden. De gemeente zag het anders en vond dat er voldoende voorzieningen voor de jeugd waren zoals sportkantines en de reguliere horeca. Zo valt in de Leeuwarder Courant van 25 augustus 2009 te lezen. (Bron: LC 25 augustus 2009).

Jongeren die zin hebben om na de vakantie langs te komen kunnen zich via whatsapp opgeven bij Arnold Jorna op 06 22 55 35 86.  De startbijeenkomst is op donderdag 16 september.