Berichten

Als-er-geen-zorg-voorhanden-is-Maarten-Kramer

Als er geen zorg voorhanden is, dan doen we het toch zelf?

Met welke alternatieven helpen we ouderen niet alleen aan een fijne woonplek, maar ook aan de zorg die ze nodig hebben? In samenwerking met VPRO Tegenlicht organiseert De Uitkijkers op 3 november een avond geïnspireerd op de uitzending “Samen grijs worden”. De vergrijzing in Friesland gaat namelijk steeds sneller, met inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking die 65-plus is. Hiermee komen ook de voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk te staan, waardoor er langer en meer gereisd moet worden. Ook voor een doktersbezoek. Wat doet dit met de leefbaarheid van de plek waar je woont? 

Met welke alternatieven helpen we ouderen niet alleen aan een fijne woonplek, maar ook aan de zorg die ze nodig hebben? In samenwerking met VPRO Tegenlicht organiseert De Uitkijkers op 3 november een avond geïnspireerd op de uitzending “Samen grijs worden”. De vergrijzing in Friesland gaat namelijk steeds sneller, met inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking die 65-plus is. Hiermee komen ook de voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk te staan, waardoor er langer en meer gereisd moet worden. Ook voor een doktersbezoek. Wat doet dit met de leefbaarheid van de plek waar je woont? 

Hoe kunnen we in deze tijd van individualisering meer voor elkáár zorgen?

De Friese mienskip is namelijk geen holle frase. En zorg hoeft niet perse door professionals te worden gegeven. Wat zijn dan de alternatieven voor de ‘georganiseerde’ zorg? Hierover praten we op 3 november met o.a. Jesse David Marinus. Hij is als onderzoeker betrokken bij het Fries Sociaal Planbureau en neemt ons mee in de staat van ouder worden en zorg in Friesland. Wat zijn de knelpunten voor goede zorg nu en wat ziet hij vanuit FSP gebeuren?

Burgerkracht

Vervolgens vertelt Dick de Rijke over Burgerkracht Oudehaske. Met dit burgerinitiatief zorgt hij er samen met dorpsgenoten voor dat de hulpvragen van hun buurtgenoten worden opgelost. Friezen staan bekend om het zorgdragen voor elkaar, maar hoe werkt dat als de lokale voorzieningen verminderen en er steeds meer mensen wegtrekken uit de dorpen? Met verschillende burgerinitiatieven gaan we in gesprek over hun kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen op het terrein van welzijn, zorg en wonen.

Samenwerken

In het tweede gedeelte van het programma gaan we het hebben over hoe het anders kan. Hoe zien de dorpen en huizen eruit als we de zorg meenemen in de bouw en realisatie ervan? En hoe kan je samenwerken met gemeenten en coöperaties bij toekomstige bouwinitiatieven? 

Daarover vertellen Marco Hormann van Bureau Weusthuis en Partners en Jan Smelik van Nederland Zorgt voor elkaar. Jan is basisarts en houdt zich al 30 jaar bezig met advisering in de zorg. Hij is eigenaar van het bureau Samhealth, dat organisaties inzicht biedt in wat patiënten en zorgverleners werkelijk beweegt. Naast algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar is hij oprichter en voorzitter van Coöperatie Austerlitz Zorgt. Deze coöperatie heeft als doel om de oudere inwoners van Austerlitz zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp te laten wonen. 

Marco Hormann is betrokken bij het opzetten van omvangrijke en complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Hij gaat in op de toekomst van zorg en ouderdom en hoe vooral het zorgdragen voor elkaar weer hoger op de agenda komt. Daarbij is belangrijk dat het beleid hierop wordt aangepast.  

Iedereen is van harte welkom

Laat je tijdens de sessie op 3 november inspireren en praat mee! We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met VPRO Tegenlicht. Donderdag 3 november van 19.30 tot 21.00 uur in de Kanselarij in Leeuwarden. Voor meer informatie over deze tweede inspiratieavond of aanmelden klik hier.

Arnold Jorna van Jongerencafe Grou Amayllis Foto: Press4All

Jongerenwerk Amaryllis start jongerencafé in Grou

Grou – Het Dorpenteam Zuid en Jongerenwerk van Amaryllis organiseren na de zomervakantie bijeenkomsten voor jongeren. In het Jongerencafé Grou is de plaatselijke jeugd van 16 tot 20 jaar welkom aan de Muldyk 1 (naast de Kringloop).

Jongerencafé

“Voor jongeren van 16 tot 20 jaar organiseren we bijeenkomsten waarin naast gezelligheid ook serieuze thema’s, die spelen in jouw leven, centraal staan. Thema’s die gaan over het volwassen worden. Heb jij wel eens vragen over geld, denk jij al over uit huis gaan, twijfel je soms over je studiekeuze of heb je vragen over werk of liefde bijvoorbeeld?” vertelt jongerenwerker Arnold Jorna. Hij werkt bij welzijnsorganisatie Amaryllis en is verantwoordelijk voor het jongerenwerk in Grou. “Ook kom ik bijna wekelijks over de vloer bij OSG Sevenwolden. Daar ben ik het aanspreekpunt voor scholieren die met bepaalde vragen of problemen zitten.”

Jongerencafe in Grou

Amaryllis

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengt Amaryllis in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikt deze organisatie over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten & meedoen en opbouwwerk. 

Why?

Al sinds 1973 is een plek waar jongeren kunnen samenkomen een terugkerend item in Grou. Toen zocht jeugdcentrum Why? een nieuw onderkomen, valt in de Leeuwarder Courant van 28 juli 1973 te lezen: 

Eén van de vele in moeilijkheden verkerende jeugdcentra is ,,Why?” in Grouw. Geen bestuurscrisis, al is de voorzitter waarnemend, geen financiële problemen, al is er geen geld teveel, maar een naderende dakloosheid bedreigt het jeugdcentrum. De oude school midden in het dorp is door het gemeentebestuur verkocht aan de PTT en eigenlijk zou het gebouw op 1 augustus ontruimd moeten zijn. Maar de PTT heeft uitstel gegeven, want voor de jeugd van Grouw is nog geen ander onderdak gevonden. Het bestuur van ,,Why?” voelt niets voor de suggesties van de gemeente en de gemeente wil niet wat ,,Why?” wil en zo gaat het nu al maandenlang. (Bron: LC 28 juli 1973)

Arnold Jorna is jongerenwerker bij Amaryllis en Jongerencafé Grou. Foto: Press4All

Muldyk

Het Jongerencafé Grou wat na de zomervakantie van start zal gaan is echter geen permanente plek waar de jeugd wekelijks samen kan komen. Arnold Jorna: “We willen een laagdrempelige locatie zijn waar jongeren zich prettig en veilig voelen. We hebben wel de mogelijkheden onderzocht om een vaste plek voor ze te zoeken maar die pogingen zijn helaas gestrand. In Leeuwarden zijn bijvoorbeeld permanente ruimtes in wijkcentra waar we op regelmatige tijden voor jongeren aanspreekbaar zijn of activiteiten organiseren. In Grou ligt dat lastiger.”

Eén keer in de drie weken is er op donderdag een bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur op de locatie van Dorpenteam Zuid: De Muldyk 1 in Grou (naast de kringloop). Arnold: “Naast gezelligheid en nieuwe vrienden leren kennen hebben we het elke keer over een actueel thema waar jongeren zich mee bezig houden. Het is dus geen hangplek met een vrije inloop. Het is een pilot voor Grou die we ook graag in 2022 willen doorzetten.”

Opgave poster

It Stee

Dat een vast onderkomen voor de Grouster jeugd door de decennia heen een terugkerend thema is erkend de jongerenwerker van Amaryllis zeker. Het blijkt een vraag te zijn die ook in 2021 nog speelt. In de tweede helft van 2009 moest Jeugdsoos It Stee aan de Oedsmawei van de gemeente Boarnsterhim sluiten. Burgemeester en wethouders lieten weten dat het onderkomen van de plaatselijke jeugd te dicht op het LPG-tankstation stond. Bovendien was het bezoekersaantal laag, de financiële situatie slecht en gaven de bestuursleden zelf aan niet meer gemotiveerd te zijn. Wel gaf de politie toen aan dat er een alternatief onderkomen gezocht moet worden. De gemeente zag het anders en vond dat er voldoende voorzieningen voor de jeugd waren zoals sportkantines en de reguliere horeca. Zo valt in de Leeuwarder Courant van 25 augustus 2009 te lezen. (Bron: LC 25 augustus 2009).

Jongeren die zin hebben om na de vakantie langs te komen kunnen zich via whatsapp opgeven bij Arnold Jorna op 06 22 55 35 86.  De startbijeenkomst is op donderdag 16 september.

 

Kringloopwinkel Grou kijkt kritisch naar mogelijke Wmo-Alliantie

Grou – Op uitnodiging van Dagbesteding Grou werd gister een werkbezoek afgelegd aan Kringloopwinkel Grou door wethouder Herwil van Gelder van de gemeente Leeuwarden. Dagbesteding Grou, vertegenwoordigd door Renny Ausma en René Meijer, wilde graag haar concept tonen waarin de kringloopwinkel in Grou een grote rol speelt bij zinvolle dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en bij participatie. 

Bij het bezoek waren ook , raadslid CDA Fokelien van der Meulen en sociale specialisten zoals Monique Coenen (beleidsmedewerker Wmo), Fokje Ytsma (sectormanager Ondersteuning) en Ynze Haitsma (projectleider Alliante) aanwezig.

Samenwerking

Er werd een rondleiding gegeven langs de diverse werkplekken waarbij vrijwilligers met dagbesteding-cliënten samenwerken. Daarna werd onder het genot van een kopje koffie een presentatie gegeven van de in de afgelopen jaren opgebouwde samenwerkingsvormen en verbindingen op zowel duurzaam als sociaal maatschappelijk vlak. Renny Ausma benadrukte de belangrijke rol die het Dorpenteam en Pleatslik Belang Grou spelen bij de verbindingen die er ontstaan.

WMO-Alliantie

Ynze Haitsma sneed het onvermijdbare onderwerp Wmo-Alliantie aan. De alliantie is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders waarbij nauw samengewerkt wordt met de sociale basis, bestaande uit bewoners- en vrijwilligersorganisaties. Samen pakken zij het overgrote deel van de hulp- en ondersteuningsvragen op. Nu de druk van de ketel was, durfde van Gelder aan Dagbesteding Grou te vragen: “Waar zijn jullie bang voor als er een Wmo-Alliantie komt?” Het antwoord was kort maar krachtig: “Dat er afgebroken wordt wat wij hier hebben opgebouwd met onze dagbesteding-cliënten. En dat nieuwe aanvragers in de grote zorgorganisaties te Leeuwarden worden geplaatst”.