Berichten

Beammen foar Elkenien

92.000 ‘Beammen foar Elkenien’

Fryslân wordt groener! In het project ‘Beammen foar Elkenien’ gaan 92.000 bomen wortelschieten in de bodem van Friese grondeigenaren. Dit met als doel bij te dragen aan landschapsversterking in Fryslân. Het is mogelijk om nieuwe plantlocaties hiervoor aan te melden. De nieuwe aanplant zal vooral bestaan uit streekeigen bomen en struiken.

“Deze dragen optimaal bij aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer jonge bomen te planten vergroten we de CO2-opname en wordt ons Fryslân groener, mooier, diverser én koeler!” is het uitgangspunt van Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieufederatie (FMF), die samen het initiatief namen voor deze actie

Meerdere redenen

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is de aanplant van bomen heel belangrijk. Bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar vergroten ook de leefbaarheid omdat ze schaduw en verkoeling geven op warme dagen. Daarnaast geven ze ook de biodiversiteit een ‘boost’. Veel grondeigenaren of bedrijven zijn zich ook bewust van deze voordelen en willen graag bomen planten op hun percelen of op hun erf.

Locaties eerst bekijken

Om deze aanplant mogelijk te maken, is het project Beammen foar Elkenien gestart. Foppe van der Meer, senior-projectleider bij Landschapsbeheer Friesland: “We gaan bij potentiële plantlocaties langs en gaan in gesprek met de grondbezitters. Vervolgens stellen we samen een beplantingsplan op, dat past in het gebied. Hierbij kijken we naar beplanting die hier van oorsprong voorkomt.”

Subsidie verstrekt

Dit project is onderdeel van Plan Boom Friesland. Om 92.000 bomen te kunnen planten is er € 365.000 aan subsidie verstrekt. De subsidieverstrekkers zijn Stichting Trees for All, Iepen Mienskipsfûns en Plan Boom. Frans van Zijderveld, programmamanager Bos Nederland van Stichting Trees for All: “Wij zijn blij dat we, dankzij onze donateurs, met dit project de aanplant van zoveel bomen in Friesland mogelijk kunnen maken.”

92.000 bomen voor Fryslân

Verspreid over de hele provincie worden de komende twee plantseizoenen 92.000 inheemse bomen door particulieren geplant. De plantseizoenen zijn van november tot en met maart. Paulien Kruiper, programmamanager Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie: “We merken dat er veel interesse is om bomen te planten. De afgelopen hete en droge zomer werd nog duidelijker hoe belangrijk bomen zijn voor onze leefomgeving én om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig willen veel particulieren ook bijdragen aan het vergroenen van hun erf of perceel. Hoe mooi is het dat we met de aanplant van zoveel bomen de biodiversiteit van Friesland een flinke ‘boost’ kunnen geven!”

Ook meedoen?

Binnen het budget is nog ruimte voor nieuwe locaties. Om mee te doen aan dit project moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het beschikbare stuk grond voor de aanplant van bomen en/of struiken moet minimaal 500 m² zijn en de grond moet ook in eigen bezit zijn. Belangrijk is verder dat het bestemmingsplan toestaat dat er bomen geplant kunnen worden. Meer informatie of aanmelden voor Beammen foar Elkenien? Dat kan via https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/ of door contact op de nemen met Paulien Kruiper via p.kruiper@fmf.frl.

steenmarterbeheer

Steenmarter beheer draagt bij aan nestsucces weidevogels

Meer weidevogeleieren komen uit als de steenmarter beheerd wordt. Dat wijst de evaluatie van de pilot steenmarterbeheer (2017-2022) uit. Het percentage uitgekomen nesten bij optimaal steenmarterbeheer nam gemiddeld met 28% toe in de pilotgebieden. 

Uit cameraonderzoek bij weidevogelnesten blijkt dat veel nesten verloren gaan omdat steenmarters de eieren opeten. Daarom is de pilot steenmarterbeheer van 2017 tot en met 2022 uitgevoerd, waarbij is onderzocht wat het effect van het vangen en doden van steenmarters op het percentage uitgekomen nesten is. De pilot startte in 2017 in het gebied Soarremoarre bij Akkrum. Vanaf 2020 is dat uitgebreid naar in totaal acht gebieden, in 2021 naar veertien en het afgelopen jaar naar negentien gebieden*. Het gaat om gebieden waar boeren het weidebeheer al afstemmen op weidevogels. Bijvoorbeeld door later te maaien of het land in stroken te maaien (mozaïekbeheer).

Nestsucces

De resultaten werden gemonitord met ongeveer 3800 wildcamera’s. De pilot laat zien dat wanneer het steenmarterbeheer optimaal is uitgevoerd (aangevuld met beheer van de vos) het percentage uitgekomen nesten significant toeneemt. Waar dat vóór de pilot gemiddeld 50% was, is dat nu gemiddeld 78%. Het aandeel van de steenmarter in het totale nestverlies (de niet uitgekomen nesten) was 3,5% bij optimaal beheer van de predatoren. Dit was 17,7% in het jaar voorafgaand aan de pilot.

Wat verder opvalt is dat er jaarlijks een vrij constante instroom van nieuwe steenmarters in de pilotgebieden is. Om het beheer effectief uit te voeren dient het steenmarterbeheer dus elke winter en voorjaar opnieuw te worden uitgevoerd. Ook laat het onderzoek zien dat het doden van steenmarters niet leidt tot hogere nestpredatie door andere soorten.  

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Wy hawwe ús belied foar it behâld fan greidefûgels yn de Nota Weidevogels 2021-2030 beskreaun. Mei dit belied wolle wy it weromrinnen fan de greidefûgeloantallen omkeare nei in opgeande line. Goed behear fan de greiden is dan wichtich, mar it predaasjebehear is dêr ek ûnderdiel fan.”

Steenmarterbeheer in 2023

Op basis van de pilotresultaten heeft de Faunabeheereenheid Friesland voor het weidevogelseizoen 2023 een ontheffingsaanvraag voor steenmarterbeheer in de negentien pilotgebieden aangevraagd. Dit is aangevuld met nog eens zeven nieuwe gebieden. De pilot steenmarterbeheer was een samenwerking van de provincie Fryslân met de partners van het Olterterp overleg.

Verhalenavond Friesland

Wil je meedoen aan Verhalenavond in jouw dorp, stad of wijk?

Grou – Vrijdag 18 november 2022 is alweer de vijfde Verhalenavond en ook jij kunt meedoen als verteller uit Grou! Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te vertellen en om naar te luisteren.

Op deze bijzondere dag zijn er honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.

Ben jij die verteller die mensen weet te boeien?

Ben jij die verteller die mensen weet te boeien? Foto: Freepik.com

Vertel locatie

Je kunt je verhaal vertellen in een kerk, bibliotheek, museum, dorpshuis, thuis, kelder of een andere bijzondere plek. De vertel locatie kan de plek zijn waar je je buren tegen het lijf loopt, maar ook onbekende mensen. De verhalen tijdens Verhalenavond nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor zelfs mooie vriendschappen kunnen ontstaan. In sommige dorpen en wijken zijn routes langs verschillende huizen waar verhalen verteld worden en in een ander dorp staat juist één locatie centraal. Eén ding is zeker, op vrijdag 18 november worden overal in Fryslân verhalen verteld. Ook door jou? 

Aanmelden

Meld je voor 10 november aan maar hoe eerder hoe beter! Want dan komt jouw verhaal namelijk al op de website www.verhalenavond.nl te staan en heb je genoeg tijd om publiek te werven, je verhaal voor te bereiden en de praktische checklist bij langs te gaan.

Je verhaal is maximaal 8 minuten zodat je kunt vertellen aan verschillend publiek. Op de pagina ‘ik ben verteller’ vind je de zeven spelregels voor een goed verhaal en een praktische checklist voor een geslaagde Verhalenavond. Geef je via deze link nu op.