Berichten

Global Goals

(video) Waarom wappert de Global Goals vlag vandaag in Grou?

In Grou is vandaag bij Friesma State de SDG-vlag gehesen. Dat is een groot doek met kleurrijke pictogrammen die de Global Goals uitbeelden. Het is een initiatief van het UVV en Grou2030. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door Pleatslik Belang Grou, Kringloop Grou, Amaryllis, PKN Grou en Friesmastate. Al deze organisaties zetten zich in om niet alleen Grou maar ook de wereld steeds weer een stukje sterker te maken. Samen bereiken we meer dan alleen. Vandaar dat we op deze zaterdag de Global Goals vlag in Grou wappert.

Global Goals

Aan het einde van september is er iets heel bijzonders in heel Nederland aan de hand, genaamd de SDG Actiondays. Tijdens deze speciale week laten mensen zien hoe ze zich inzetten voor iets belangrijks, namelijk de Sustainable Development Goals (SDG’s), die ook wel de Global Goals worden genoemd. Dit zijn 17 doelen die zijn bedacht door de Verenigde Naties (VN) om de wereld beter te maken. Ze willen armoede verminderen, zorgen dat mensen eerlijk behandeld worden, en ons milieu beschermen.

Speciale vlag

Stel je voor, overal in Nederland, in dorpen en steden, laten mensen zien dat ze meedoen met deze wereldwijde beweging voor een betere toekomst. Ze hijsen een speciale vlag, de SDG-vlag, om te laten zien dat ze helpen om de wereld een fijne plek te maken voor iedereen.

Voedselmarkt Lekker Lokaal

Een van de initiatieven in Grou die betrekking heeft op verantwoorde consumptie en productie is de voedselmarkt ‘Lekker Lokaal’ op de biologische boerderij van maatschap Bouma. Komende zondag kun je daar  lekker eten proeven en ook de kleurige Global Goals vlag zien wapperen.

Global Goals

Fryske sdg’s yn Doarpskeamer Grou. Foto: Grou2030.

Doarpskeamer

Het hele jaar door kun je in de Doarpskeamer de SDG-doelen zien. Ze hebben een groot doek aan de muur met deze doelen erop, maar dan in het Fries. Met al deze activiteiten willen ze iedereen laten weten dat we samen aan een duurzamere wereld kunnen werken. Het is niet alleen belangrijk, maar ook leuk en gezellig om samen iets goeds te doen voor anderen en onze planeet. Zo maken we de wereld een beetje mooier voor iedereen.

nachtvlindernacht

Nationale Nachtvlindernacht 2023, kom je ook?

Er komen veel meer nachtvlinders voor dan dagvlinders, maar toch kennen de meeste mensen wel de dagpauwoog en het klein koolwitje, maar niet de hyena, de schaduwstipspanner en het karmozijnrood weeskind. Daar kan nu verandering in komen, want op 15 en 16 september wordt weer de Nationale Nachtvlindernacht georganiseerd. Kom langs op een van de excursiepunten en laat je verrassen.

Nachtvlinders

Ben je geïnteresseerd in nachtvlinders, maar vind je het lastig om ergens te beginnen? Dan is de Nationale Nachtvlindernacht een uitgelezen kans om een start te maken met deze interessante bezigheid! Het lokken van nachtvlinders met een laken en een felle lamp is een veelgebruikte methode en werkt erg goed, vooral tijdens de Nationale Nachtvlindernacht om alle aanwezigen de nachtvlinders goed te kunnen laten zien.

Groot avondrood

Groot avondrood. Foto: Freepik.com

Smeren

Maar in september loont het ook om te gaan smeren, aangezien veel nectarplanten al zijn uitgebloeid en veel soorten op zoek zijn naar andere manieren om hun energie aan te vullen. ‘Nachtvlindersmeer’ kan je heel makkelijk zelf maken door bijvoorbeeld fruit, stroop, suiker en wijn of bier te mengen en dit op bomen te smeren. Er zijn soorten die in mindere mate op licht afkomen, maar des te beter op smeer. Zoals het rode, karmozijnrode óf zelfs blauwe weeskind.

Weekend van 15 & 16 september

Vorig jaar was de Nachtvlindernacht van De Vlinderstichting begin juli, toen moest je tot laat opblijven om alle vlinders te kunnen zien. Dit jaar zal minder lang duren: de Nationale Nachtvlindernacht van 2023 vindt plaats op 15 en 16 september. Dan gaat de zon rond 20.00 uur onder en kun je vanaf 21.00 uur al de nodige nachtvlinders verwachten. En ja, ook in de nazomer vliegt er nog genoeg rond om je een nacht (of misschien zelfs wel twee nachten) te vermaken met nachtvlinders.

Mienskipsfûns

Heb jij een goed idee om leefbaarheid in Grou te verbeteren?

Friesland / Grou – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp zoals Grou, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 18 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze laatste openstelling 900.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân. Daarnaast gaat het IMF dan ook open met ruim 2 miljoen voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’.

Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving, ook worden geholpen met de realisatie van projecten die ze opzetten. Om inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op ‘Projecten in beeld’ op de website van Streekwurk. Regionale adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, duurzaamheid en Frysk en/of streektalen.

Verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’

Naast de reguliere openstelling van het Iepen Mienskipsfûns wordt 2.325.000 euro opengesteld voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden. Gedeputeerde Knol: “It subsydzjepersintaazje is sa heech, omdat de needsaak foar it ferduorsumjen fan mienskipsfoarsjennings fan grut belang is foar it fuortbestean fan ferieningen en stichtingen, en dêrmei foar de leefberens yn Fryslân.” Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er deze tender ruimte zijn voor 66 initiatieven. Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor de vervanging van het dak en kosten voor vergunningen worden opgevoerd in de subsidieaanvraag.

Nieuwe college wil door met het Iepen Mienskipsfûns

Vanuit de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ wil Gedeputeerde Staten voorstellen een nieuw IMF te starten voor de periode 2024-2025-2026-2027. Dit wordt voor 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor dit nieuwe Iepen Mienskipsfûns groot onderhoud en verduurzaming van mienskipsgebouwen een structurele plek te geven. Daarnaast moet het Iepen Mienskipsfûns eenvoudiger worden om aan te vragen wanneer het kleinere bedragen betreft.

Zeggenschap

Gedeputeerde Knol: “It is goed dat Friezen sels sizzenskip hawwe oer harren eigen omjouwing om ’t se sels witte wêr’t it measte ferlet fan is. Wy wolle de enerzjy fan ûnderop safolle mooglik stypje. Jild beskikber stelle foar inisjativen fan Friezen is foar my dêrom hiel wichtich. Minsken dy’t har yn harren frije tiid ynsette om Fryslân noch moaier te meitsjen, wolle we safolle mooglik helpe. Minsken yn de simmer op de pontsjes, de frijwilligers by de festivals, de klussers yn de doarpshuzen, de sporttrainers, de grienkommisjes, bestjoerders fan doarpsbelangen. Se meitsje it ferskil.”

Streekwurk

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan of Leader Streekwurk | Fryslan.