Actie Oekraine

Grou geeft ruimhartig voor Oekraïne – Actie geslaagd!

Grou – De inzamelactie die van 16 t/m 22 maart in Grou werd gehouden voor Oekraïne, heeft meer dan dubbel zoveel opgeleverd dan wat de actiegroep Grou had verwacht. De Grousters hebben gul gedoneerd.

René Meijer, initiatiefnemer van de actiegroep,  bracht 28 gevulde dozen naar Haulerwijk en verblijdde de Friese Rijders met nog een doos katheters, een aggregaat, een 12 volt pv- installatie en 10.000 euro aan donaties. “Deze opbrengst is boven verwachting” aldus René. “Dankzij de inzet van een 20 tal vrijwilligers en de medewerking van het dorp is ons doel behaald, namelijk het leed van de achtergebleven Oekrainers te verzachten .

Grou laat Oekraïne niet in de kou!”