Berichten

Actie Oekraine

Grou geeft ruimhartig voor Oekraïne – Actie geslaagd!

Grou – De inzamelactie die van 16 t/m 22 maart in Grou werd gehouden voor Oekraïne, heeft meer dan dubbel zoveel opgeleverd dan wat de actiegroep Grou had verwacht. De Grousters hebben gul gedoneerd.

René Meijer, initiatiefnemer van de actiegroep,  bracht 28 gevulde dozen naar Haulerwijk en verblijdde de Friese Rijders met nog een doos katheters, een aggregaat, een 12 volt pv- installatie en 10.000 euro aan donaties. “Deze opbrengst is boven verwachting” aldus René. “Dankzij de inzet van een 20 tal vrijwilligers en de medewerking van het dorp is ons doel behaald, namelijk het leed van de achtergebleven Oekrainers te verzachten .

Grou laat Oekraïne niet in de kou!”

Friese Rijders

(video) Grou haakt aan bij fakkelactie voor Oekraïne van Friese Rijders

Grou / Video – Je leest het goed. Alle dorpen en gehuchten in Friesland, Groningen en Drenthe worden voorzien van een fakkel. Zaterdag 24 februari is het twee jaar geleden dat de Russische invasie Oekraïne binnenviel. De Friese Rijders vragen aandacht door op die dag in alle 1750 dorpen in Noord-Nederland om 18.00 uur de fakkel te ontsteken. Stichting Groen Grou heeft besloten om dit initiatief vanuit Grou te omarmen en op deze zaterdag een fakkel te ontsteken bij Herberg Oer’t Hout. De plek waar tot april vorig jaar gevluchte Oekraïners gehuisvest waren.

Een kijkje bij het klaarmaken van een transport van de Friese Rijders. Video: Actief Media.

Vrijwilligersorganisatie de Friese Rijders biedt sinds begin maart 2022 humanitaire hulp in Oekraïne en wil zo aandacht vragen voor de nood daar. In december zijn de Friese Rijders gestart met hun grote actie om 100.000 gevulde bananendozen naar Oekraïne te brengen. Zo kunnen honderdduizenden mensen nog deze winter geholpen worden! Inmiddels zijn er al meer dan 12.000 dozen gevuld en is er ruim 250.000 euro gedoneerd.

Actie in Grou

Zaterdag 24 februari wordt er niet alleen een fakkel ontstoken, maar ook een gedicht voorgelezen en het koor Just for Fun zingt een lied. Daarna zijn er van 16 tot en met 22 maart inzamelacties. Het volledige programma zal tussen 8 en 16 maart via een verspreide flyer bekend worden gemaakt. Zo zal er een huis-aan-huis collecte zijn en is er inzameling van levensmiddelen bij Oer’t Hout. Er is collecte in de kerk, een Poiesz flessenbonnenactie en een donatie-actie bij ’t G.O.K. Tevens kun je een doos adopteren en is er een inzamelactie bij Yn’ e Sinne Farm.

Voedsel en generatoren 

Naast giften worden er boodschappen en reeds gevulde bananendozen ingezameld. Inmiddels 77 actiegroepen zijn lokaal in de weer. Ook in Grou zullen bananendozen met boodschappen ingezameld worden. Hiervoor heeft Kringloopwinkel Grou haar medewerking in de vorm van vervoer en een geldelijke donatie toegezegd. Van de giften worden boodschappen ingekocht en ook het transport bekostigd. Vrijwillige vrachtwagenchauffeurs rijden meerdere ritten per week naar losplaatsen in Oekraïne. Ook worden er generatoren verzameld en gebracht. Zeker in de strenge winter is dit bittere noodzaak. Deze actie loopt tot en met mei.

Doel

Om de doelstelling te behalen streeft de organisatie naar het verzamelen van 2 miljoen euro aan giften! Een flink bedrag, maar hoognodig om zo het verschil te maken deze winter in Oekraïne. 

Eigen pakhuis

In Haulerwijk is er tijdelijk pakhuis ingericht. Hier worden dozen gecontroleerd en herpakt. Ook worden ingekochte boodschappen verdeeld over dozen. Vrachtwagens worden geladen. Drie dagen per week zijn hier zowel Nederlandse als Oekraïense vrijwilligers volop aan de slag. Tijdens openingstijden is het een komen en gaan van actiegroepen. “Soms brengen ze 1 doos, soms is de auto met aanhanger afgeladen. Heel bijzonder om te zien. Kinderen van basisscholen, sportverenigingen, kerken en complete dorpen die de hand ineenslaan.” Aldus Arnaud Dijkstra, initiatiefnemer van de Friese Rijders.

Op zaterdag 24 februari om 18:00 uur worden de fakkels in de noordelijke dorpen waaronder Grou tegelijkertijd ontstoken. Kijk voor meer info op www.frieserijders.nl 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Groen Grou en Pleatslik Belang Grou.

fixteam grou

Met Fixteam Grou ‘Doarpsaksje enerzjy besparje’

Grou – Het Grouster Fixteam zoekt extra werkkracht voor een grote isolatieklus in de Vogelbuurt op 5 januari aanstaande. In veel huizen in deze buurt staat de ketel op de nog ongeïsoleerde zolder. Door de leidingen aldaar van buisisolatie te voorzien, kan er direct veel gas bespaard worden.

Buisisolatie

Op vrijdag 5 januari staat er een bus vol materialen bij de Kievitstraat nr. 19. We starten om 10 uur en na de lunchpauze gaan we om 13:30 uur weer door. Het werk in de huizen wordt in tweetallen opgepakt. Wie kan het Fixteam die dag een paar uurtjes helpen? Mail je naam en of je in de ochtend of de middag komt naar fixteamgrou@gmail.com.

Gefixt

Het Fixteam is zo’n twee maanden aan de slag in Grou en er is er weer in veel huizen nuttig werk verricht. De teller, die al op 92 huizen stond in maart van dit jaar, loopt lekker door. In de weken voor de kerst zijn er zo’n 70 huizen gefixt.  In het nieuwe jaar gaat het team met frisse moed verder. Verwacht wordt dat er nog minstens zo’n aantal zullen volgen.

Vrijwilligers

Naast het huis-aan-huis aanbieden van de hulp in diverse straten  is er nu ook de mogelijkheid van de vrije aanmelding voor iedereen in Grou. Dit kan door een mail te sturen naar fixteamgrou@gmail.com. Aanmelden als vrijwilliger kan ook, bijvoorbeeld voor het vermaken en ophangen van gordijnen. 

Meer informatie is te vinden op grou2030.nl/grouster-fixteam/

De energiebesparing en comfortvergroting op de gefixte adressen is niet de enige winst voor Grou. De tijd en inspanning die vrijwilligers in het Fixen stoppen wordt namelijk beloond met een Fixvergoeding. Deze spelen we door naar lokale clubs en verenigingen als ondersteuning van investeringen en activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de Grouster Mienskip. De Fixvergoeding van afgelopen seizoen is door de PKN benut voor een energiescan van de Sint Piterkerk en monumentaal dubbel glas in het catechisatielokaal.

Het werk van het Fixteam wordt mogelijk gemaakt door Pleatslik Belang, Gemeente Leeuwarden, Rabobank, Energiebank Fryslân en particuliere donaties.