Burgemeester Buma reikt in Grou de erepenning uit ©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Koninklijke Erepenning uitgereikt aan FFF Grou

Grou – Door de overwegend positieve verwachtingen kan er dit jaar een zo goed als normale Merke in Grou plaatsvinden. Het programma is bijna rond en de vergunningen zijn aangevraagd. Zo laat de De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) vanavond weten. Als grote verrassing reikte burgemeester Sybrand Buma FFF de Koninklijke Erepenning uit.

Koninklijke Erepenning voor FFF Grou

Koninklijke Erepenning voor FFF Grou. Videostill Youtube

De onverwachte gast van de avond was burgemeester Sybrand Buma die na een toespraak met een grote verrassing kwam. FFF is vanavond de zelden uitgereikte Koninklijke Erepenning toegekend. Voorzitter Piet Hogewerf ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester. Het ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

FFF Grou ledenvergadering 2021

FFF Grou ledenvergadering 2021. Videostill Youtube