Kermis Merke Grou

Zo goed als normale Merke 2021 in Grou

Grou – Door de overwegend positieve verwachtingen kan er dit jaar een zo goed als normale Merke in Grou plaatsvinden. Het programma is bijna rond en de vergunningen voor september zijn aangevraagd. Zo laat de De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) vanavond weten. Als grote verrassing reikte burgemeester Sybrand Buma FFF de Koninklijke Erepenning uit.

Koninklijke erepenning

De onverwachte gast van de avond was burgemeester Sybrand Buma die na een toespraak met een grote verrassing kwam. FFF is vanavond de zelden uitgereikte koninklijke erepenning toegekend. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Tijdens een via youtube te volgen ledenvergadering werd het één en ander toegelicht. Er werd ook stilte in acht genomen in nagedachtenis van een drietal overleden leden. Tijdens een terugblik werd nog stilgestaan bij een aantal activiteiten die vorig jaar nog wel door konden gaan zoals de kermis, het Fries Matiné en de kinderdisco.

FFF Grou ledenvergadering 2021

FFF Grou ledenvergadering 2021. Videostill Youtube

Bestuursleden

Een aantal aftredende bestuursleden werd nog even in het zonnetje gezet. Zo komt er een bestuurszetel vrij voor iemand die de pr en de muziek moet gaan verzorgen. Vervolgens werd aftredend bestuurslid Tië-Ids Breeuwsma benoemd als erelid van FFF Grou. Ter vervanging werd Dirk de Vries voorgedragen hij is werkzaam bij Combi-Noord. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de Horeca op zich.

Kermis Merke Grou 2019

Kermis Grou 2019. Foto: Anita van der Ploeg

Begrotingen

Een positieve mededeling was er te melden dat de begroting 2020 met een positief saldo van € 32,16 werd afgesloten. Gezien de extra beveiligingskosten en beveiliging en een aangepast programma was dit een meevaller. Naar aanleiding van de voor 2021 opgestelde begroting hoopt het bestuur ook in de plus af te sluiten. Dit in tegenstelling tot 2019, een jaar dat met een negatief saldo de boeken in is gegaan. Dit onder andere vanwege een naheffing van Buma Stemra kosten. Zo liet de penningmeester Martin van der Werf weten tijdens de verantwoording van de boeken.

Merke & Kermis

Dit jaar zal er een zo goed als mogelijke normale merke in Grou plaatsvinden.

 

Kermis in Grou

Kermis in Grou. Foto: Press4All