Berichten

Kermis Merke Grou

Zo goed als normale Merke 2021 in Grou

Grou – Door de overwegend positieve verwachtingen kan er dit jaar een zo goed als normale Merke in Grou plaatsvinden. Het programma is bijna rond en de vergunningen voor september zijn aangevraagd. Zo laat de De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) vanavond weten. Als grote verrassing reikte burgemeester Sybrand Buma FFF de Koninklijke Erepenning uit.

Koninklijke erepenning

De onverwachte gast van de avond was burgemeester Sybrand Buma die na een toespraak met een grote verrassing kwam. FFF is vanavond de zelden uitgereikte koninklijke erepenning toegekend. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Tijdens een via youtube te volgen ledenvergadering werd het één en ander toegelicht. Er werd ook stilte in acht genomen in nagedachtenis van een drietal overleden leden. Tijdens een terugblik werd nog stilgestaan bij een aantal activiteiten die vorig jaar nog wel door konden gaan zoals de kermis, het Fries Matiné en de kinderdisco.

FFF Grou ledenvergadering 2021

FFF Grou ledenvergadering 2021. Videostill Youtube

Bestuursleden

Een aantal aftredende bestuursleden werd nog even in het zonnetje gezet. Zo komt er een bestuurszetel vrij voor iemand die de pr en de muziek moet gaan verzorgen. Vervolgens werd aftredend bestuurslid Tië-Ids Breeuwsma benoemd als erelid van FFF Grou. Ter vervanging werd Dirk de Vries voorgedragen hij is werkzaam bij Combi-Noord. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de Horeca op zich.

Kermis Merke Grou 2019

Kermis Grou 2019. Foto: Anita van der Ploeg

Begrotingen

Een positieve mededeling was er te melden dat de begroting 2020 met een positief saldo van € 32,16 werd afgesloten. Gezien de extra beveiligingskosten en beveiliging en een aangepast programma was dit een meevaller. Naar aanleiding van de voor 2021 opgestelde begroting hoopt het bestuur ook in de plus af te sluiten. Dit in tegenstelling tot 2019, een jaar dat met een negatief saldo de boeken in is gegaan. Dit onder andere vanwege een naheffing van Buma Stemra kosten. Zo liet de penningmeester Martin van der Werf weten tijdens de verantwoording van de boeken.

Merke & Kermis

Dit jaar zal er een zo goed als mogelijke normale merke in Grou plaatsvinden.

 

Kermis in Grou

Kermis in Grou. Foto: Press4All

 

Burgemeester Buma reikt in Grou de erepenning uit ©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Koninklijke Erepenning uitgereikt aan FFF Grou

Grou – Door de overwegend positieve verwachtingen kan er dit jaar een zo goed als normale Merke in Grou plaatsvinden. Het programma is bijna rond en de vergunningen zijn aangevraagd. Zo laat de De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) vanavond weten. Als grote verrassing reikte burgemeester Sybrand Buma FFF de Koninklijke Erepenning uit.

Koninklijke Erepenning voor FFF Grou

Koninklijke Erepenning voor FFF Grou. Videostill Youtube

De onverwachte gast van de avond was burgemeester Sybrand Buma die na een toespraak met een grote verrassing kwam. FFF is vanavond de zelden uitgereikte Koninklijke Erepenning toegekend. Voorzitter Piet Hogewerf ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester. Het ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

FFF Grou ledenvergadering 2021

FFF Grou ledenvergadering 2021. Videostill Youtube

 

Alternatieve Merk Grou september 2020

FFF Grou zet in op alternatieve Merke in 2020

Grou – Met nog twee maanden op de teller heeft Ferieniging Foar Folksformaken besloten dat alle activiteiten die in de sporthal zouden plaatsvinden dit jaar niet door zullen gaan. In plaats daarvan hoopt men een alternatieve Merke te organiseren met onder andere activiteiten in het dorp.

De organisatie verstuurde zojuist het volgende bericht bestemd voor alle inwoners van Grou:

Beste Grousters

Lang hebben we de definitieve beslissing over het wel of niet doorgaan van de Grouster Merke voor ons uitgeschoven. Lang hebben we de hoop gehad dat de ‘corona-regels’ in september soepeler zouden worden en dat we gewoon Merke zouden kunnen vieren. Ja, de regels zijn inmiddels soepeler geworden. Maar helaas niet soepel genoeg om een volwaardige Merke neer te zetten.
Vooral de activiteiten die in de sporthal plaatsvinden zijn met de huidige regelgeving praktisch onuitvoerbaar. We hebben vele mogelijkheden bekeken. Van een kleiner aantal mensen met eventuele shifts tot een feest in de open lucht. Helaas liepen we iedere keer tegen te grote uitdagingen aan. Uitdagingen die we niet op reële manier kunnen tackelen.

Alternatieve Merk Grou september 2020

Alternatieve Merk Grou september 2020

Knoop doorhakken

Met nog 2 maanden op de teller hebben we afgelopen dinsdag de knoop door moeten hakken. Tot onze grote spijt moeten we jullie mededelen dat alle activiteiten die in de sporthal zouden plaatsvinden dit jaar niet door zullen gaan. Feest vieren doe je met zijn allen. Niet met een beperkt groepje en niet op 1,5 meter afstand van elkaar. Naast dat dit niet Merke-waardig is zien wij niet in hoe we de 1,5 meter regel op een redelijke manier kunnen handhaven zonder dat dit ten koste gaat van de feestvreugde. Tevens vinden we dat wij als FFF onze verantwoordelijkheid moeten nemen en niet de bron van een eventuele opleving van het corona virus op onze naam willen hebben.

Goed Nieuws
Naast dat we de afgelopen maanden door zijn gegaan met de organisatie van de gewone Merke zijn we ook begonnen met de opzet voor een alternatieve Merke.
Deze opzet wordt nu in gang gezet. Dit betekend dat we de Merke activiteiten in het dorp, indien verantwoord, zoveel mogelijk door zullen laten gaan. Zo doen we op dit moment ons uiterste best om de vergunning voor de kermis te krijgen. Ook zijn we aan het kijken of we een alternatieve locatie voor bijvoorbeeld de kinderdisco kunnen vinden. Daarnaast zijn er nog wat andere, nieuwe ideeën voor activiteiten waarvan de haalbaarheid op dit moment wordt onderzochtWe hopen zo snel mogelijk het definitieve programma voor deze alternatieve Merke naar buiten te brengen. Echter zijn we in veel gevallen afhankelijk van derden en kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer alles rond zal zijn.

Hopelijk hebben jullie begrip voor deze beslissing en kunnen we jullie met ons alternatieve programma alsnog een klein beetje het Merke gevoel geven.

Bestuur FFF Grou