Berichten

Rotonde Grou. Foto: Press4All

Is voorrang voor fietsers op rotonde Grou wel zo’n veilig idee?

Grou – Pleatslik Belang Grou houdt zich ook met het belang van mobiliteit en verkeersveiligheid in Grou bezig. Op dit ogenblik staat de eventuele wijziging van voorrang voor fietsers bij de rotonde op de agenda. Maar hoe veilig is dat, nu uit recent onderzoek van verkeerskundig bureau VIA is gebleken dat er op rotondes met voorrang voor fietsers meer ongelukken gebeuren. Verkeersdeskundigen Egbert Schouwstra en Erik de Boer geven graag hun deskundige visie voor Pleatslik Belang Grou over mobiliteit in Grou.

Op de fiets

Wie in Grou snel een boodschap wil doen of op visite gaat bij een kennis, kan hiervoor het beste op de fiets springen. Toeristen komen graag op de fiets in Grou waarbij de pontjesroute ‘De 8 van Grou’ en bijzonder populaire fietsroute is. In deze route komen water en wielen perfect bij elkaar. Kortom Grou is een fietsvriendelijk dorp. Maar kan het beter?

Dronefoto rotonde Grou. Foto: Press4All

Voorrang fietsers rotonde

Op dit ogenblik wordt onderzocht of er bij de rotonde van Grou maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid en doorstroming te bevorderen. Nu doen zich soms onveilige situaties voor wanneer forenzen met hun auto huiswaarts keren. Vooral tussen de op- en afritten van A32 en de rotonde kan dit tot opstoppingen leiden. Voor fietsers is het op drukke tijden ook flink oppassen wanneer er moet worden overgestoken. Naar een eventuele middengeleider ter hoogte van het Twine Boert wordt ook gekeken. Of dat financieel haalbaar is moet onderzocht worden, omdat er bij de rotonde allemaal leidingen en kabels in de grond zitten.

Onderzoek

Erik de Boer die in het dagelijks leven verkeerskundige van de gemeente Achtkarspelen is, heeft het rapport over voorrang voor fietsers inmiddels gelezen. “Er wordt vaak gedacht dat er minder ongelukken gebeuren op rotondes wanneer fietsers voorrang hebben”. Door het toenemende gebruik van snelle fietsen zoals e-bikes en speed pedelecs en het grote bereik van de elektrische fiets kan dat niet zomaar meer gezegd worden. Je moet er ook van uitgaan dat elke rotonde z’n eigen functie heeft. In het centrum van Leeuwarden is dit anders dan bijvoorbeeld in Grou. De rotonde in Grou is de hoofdontsluiting van het dorp. Al het verkeer maakt gebruik van deze weg waardoor het voor fietsers en voetgangers erg lastig is om over te steken. Om een goed beeld te kunnen vormen moet de verkeersstroming en intensiteit goed gemeten worden voordat je een beslissing gaat nemen om de voorrangssituatie in Grou te veranderen. Het kan zijn dat er dan meer opstoppingen komen vanaf de A32 wanneer forenzen huiswaarts keren.” Plaatselijk Belang gaat samen met de Gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat kijken wat de meest doelmatige maatregelen zijn om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.

Heks

Voor zover nagegaan kan worden zijn er tot nu toe geen ernstige verkeersongelukken tussen fietsers en automobilisten gebeurt. Het meest bizarre incident was tot nu toe een dronken man op een bezemsteel die op de rotonde rondliep met en dacht dat ie een heks was. Dit leidde uiteindelijk niet tot een ongeluk.

Uit de voorrang

Zo blijkt uit het onderzoek dat in de gemeente Súdwest Friesland waar fietsers uit de voorrang worden gehouden minder botsingen zijn tussen langzaam en snelverkeer dan in Den Bosch waar de fietser juist veel voorrang krijgt. Het verkeersbureau komt tot de conclusie dat ‘Op basis van deze resultaten de hypothese kan worden geformuleerd dat: ‘Fietser uit de voorrang, zeker binnen de kom, een effectieve verkeersveiligheidsmaatregel is.’

Tweede Kamer

Het nieuws dat rotondes zeer onveilig voor fietsers blijken, zorgt voor ongerustheid in politiek Den Haag. De VVD vindt dat er uniforme regels voor rotondes moeten komen, ook moet de voorrang voor fietsers ter discussie worden gesteld, zo valt op de site van het Algemeen Dagblad te lezen.

Kranen trekken heimachine overeind. Dronefoto: Foppe Hoekstra

Heikraan tegen de vlakte aan De Dobbe Grou

Grou – Vanochtend is tijdens het heien aan de Dobbe in Grou een kraan tegen de vlakte gegaan. Dit gebeurde bij de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw van Wiersma en Jonker. Afgelopen maandagochtend werd de eerste paal geslagen. Even voor acht uur vanavond stond de heimachine met behulp van collega Kielstra Kraanverhuur weer overeind.

Even voor acht uur 's avonds stond de gevallen kraan weer overeind.

Even voor acht uur ’s avonds stond de gevallen kraan weer overeind.

Op de hoek van de Dobbe aan de ingang van de ontsluitingsweg is vanochtend een heimachine tegen de vlakte gegaan. Het incident deed zich voor op kavel 26 van het Frisiaterrein, waar op dit ogenblik druk gebouwd wordt aan een nieuw pand van Wiersma en Jonker. Even na twaalf uur vanmiddag lag de kraan nog steeds naast de heipalen. Op facebook laten de eigenaren weten dat het nieuwe pand voor het eind van dit jaar klaar moet zijn. Rond 20:00 vanavond stond de gevallen heimachine weer overeind. Twee grote kranen van Kielstra Kraanverhuur schoten te hulp en klaarde de klus.

Heikraan neer bij Wiersma en Jonker De Dobbe Frisiaterrein Grou

Heikraan neer bij Wiersma en Jonker De Dobbe Frisiaterrein Grou. Dit was de situatie rond 12:00 uur.

File door aanrijding A32 Leeuwarden Richting Grou

Aanrijding A32 Leeuwarden richting #Grou ter hoogte van afslag Sneek – Minimaal 6 km file vanaf knooppunt N32 #A32 – voorlopig vertraging van verkeer A32 Leeuwarden richting Heerenveen.

Politie en hulpdiensten zijn ter plaatse voor regulering verkeer.