Berichten

Beammen foar Elkenien

92.000 ‘Beammen foar Elkenien’

Fryslân wordt groener! In het project ‘Beammen foar Elkenien’ gaan 92.000 bomen wortelschieten in de bodem van Friese grondeigenaren. Dit met als doel bij te dragen aan landschapsversterking in Fryslân. Het is mogelijk om nieuwe plantlocaties hiervoor aan te melden. De nieuwe aanplant zal vooral bestaan uit streekeigen bomen en struiken.

“Deze dragen optimaal bij aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer jonge bomen te planten vergroten we de CO2-opname en wordt ons Fryslân groener, mooier, diverser én koeler!” is het uitgangspunt van Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieufederatie (FMF), die samen het initiatief namen voor deze actie

Meerdere redenen

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is de aanplant van bomen heel belangrijk. Bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar vergroten ook de leefbaarheid omdat ze schaduw en verkoeling geven op warme dagen. Daarnaast geven ze ook de biodiversiteit een ‘boost’. Veel grondeigenaren of bedrijven zijn zich ook bewust van deze voordelen en willen graag bomen planten op hun percelen of op hun erf.

Locaties eerst bekijken

Om deze aanplant mogelijk te maken, is het project Beammen foar Elkenien gestart. Foppe van der Meer, senior-projectleider bij Landschapsbeheer Friesland: “We gaan bij potentiële plantlocaties langs en gaan in gesprek met de grondbezitters. Vervolgens stellen we samen een beplantingsplan op, dat past in het gebied. Hierbij kijken we naar beplanting die hier van oorsprong voorkomt.”

Subsidie verstrekt

Dit project is onderdeel van Plan Boom Friesland. Om 92.000 bomen te kunnen planten is er € 365.000 aan subsidie verstrekt. De subsidieverstrekkers zijn Stichting Trees for All, Iepen Mienskipsfûns en Plan Boom. Frans van Zijderveld, programmamanager Bos Nederland van Stichting Trees for All: “Wij zijn blij dat we, dankzij onze donateurs, met dit project de aanplant van zoveel bomen in Friesland mogelijk kunnen maken.”

92.000 bomen voor Fryslân

Verspreid over de hele provincie worden de komende twee plantseizoenen 92.000 inheemse bomen door particulieren geplant. De plantseizoenen zijn van november tot en met maart. Paulien Kruiper, programmamanager Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie: “We merken dat er veel interesse is om bomen te planten. De afgelopen hete en droge zomer werd nog duidelijker hoe belangrijk bomen zijn voor onze leefomgeving én om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig willen veel particulieren ook bijdragen aan het vergroenen van hun erf of perceel. Hoe mooi is het dat we met de aanplant van zoveel bomen de biodiversiteit van Friesland een flinke ‘boost’ kunnen geven!”

Ook meedoen?

Binnen het budget is nog ruimte voor nieuwe locaties. Om mee te doen aan dit project moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het beschikbare stuk grond voor de aanplant van bomen en/of struiken moet minimaal 500 m² zijn en de grond moet ook in eigen bezit zijn. Belangrijk is verder dat het bestemmingsplan toestaat dat er bomen geplant kunnen worden. Meer informatie of aanmelden voor Beammen foar Elkenien? Dat kan via https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/ of door contact op de nemen met Paulien Kruiper via p.kruiper@fmf.frl.

Waterkaart Grou

Hoe klimaat bestendig is jouw buurt in Grou? 

Grou – Een groene omgeving maakt wonen, werken en recreëren extra prettig. Omdat het er mooi uitziet, bijdraagt aan een gezond klimaat, goed is voor de natuur, hittestress tegengaat en water afvoert én opvangt. Daarom investeert de gemeente Leeuwarden iedere dag in het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van het groen. Op de nieuwe site www.groenleeftinleeuwarden.nl valt te ontdekken hoe klimaatbestendig Grou is en wat er gedaan wordt voor een groenere gemeente.

Bomen planten Kievistraat Grou.

Bomen planten in de Kievistraat voor een groener Grou. Foto: Press4All

Openbaar groen is niet weg te denken uit de stad, de dorpen of daarbuiten. Gelukkig maar, want zonder groen zou het nagenoeg onleefbaar worden. Groen maakt gezond, is gunstig voor het klimaat, bevordert de biodiversiteit én draagt bij aan de aantrekkingskracht van de gemeente Leeuwarden.

Natte voeten

Misschien heb je het zelf al wel gemerkt: het is warmer, droger, of juist in korte periodes extreem nat. Dat het weer niet meer lijkt op het weer van een aantal jaren geleden, wordt steeds duidelijker. Zo liepen op 3 juni 2016 veel straten zoals de Oedsmawei in Grou blank (zie video). De komende jaren nemen de periodes met hitte, droogte en flinke regenbuien toe. Hoe klimaatbestendig is jouw buurt valt te bekijken op de nieuwe site van de gemeente Leeuwarden. Daaruit blijkt dat op waterpark Yn’e Lijte het meeste kans is op natte voeten.

Bijna tien jaar geleden op 4 januari 2012 vond hier nog een overstroming plaats Bekijk per gebied of wijk hoe jouw leefomgeving ervoor staat via www.groenleeftinleeuwarden.nl.

Tiny Forest Grou Tjallinga

Basisscholen Grou willen Tiny Forest planten aan Tjallinga

Grou – De basisscholen in Grou willen achter de school aan de Tjallinga een Tiny Forest realiseren. Leerlingraden van de beide scholen en de gemeente zijn met elkaar in overleg om een mooi plan te maken. In dit Tiny Forest zal dan natuuronderwijs gegeven worden.

In gemeente Leeuwarden is vorig jaar december het eerste Tiny Forest bij De Prins Maurits basisschool gerealiseerd. En in de gemeente Smallingerland zal aangeplant worden bij OBS De Bolder en PCBO Het Anker. Bij de selectie die IVN samen met de gemeenten gemaakt heeft, is onder andere gelet op de ligging, of er draagvlak en goede samenwerking in de buurt is. Uiteindelijk zullen er zes kleine bosjes in Friesland aangeplant worden.

Tjallinga Tiny Forest Grou

Tjallinga in Grou. Foto: Press4All

Snoek Hoveniers is blij dat Grou als locatie is gekozen voor een nieuwe Tiny Forest laten ze op internet weten. “Samen met IVN Natuureducatie en Gemeente Leeuwarden mogen we een minibosje planten in Grou. Dit najaar gaan we samen met leerlingen van beide basisscholen en buurtbewoners aan de slag.”

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een ideale plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen van de betrokken school leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. 

Natuureducatie

Begin vorig jaar ontving IVN Natuureducatie 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor de aanleg van honderden van deze Tiny Forest, waar er dus zes van in Friesland komen. Een klein bos heeft de grootte van een tennisbaan en wordt aangelegd volgens de 100% organische Tiny Forest methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki. De bossen die volgens deze methode worden aangelegd zijn na 10 jaar dichter begroeid en soortenrijker dan traditionele  bosplantsoenen.

Bron tekst en openingsfoto: IVN