Berichten

Lange periode onderhoud A32 tussen knooppunt Heerenveen en Grou

Grou / Heerenveen – Rijkswaterstaat voert van 9 mei tot 26 augustus 2022 grootschalig onderhoud uit aan de snelweg A32 tussen knooppunt Heerenveen en Grou. Tijdens de werkzaamheden is er tot 22 juni 1 rijstrook voor het verkeer beschikbaar in de richting van Heerenveen. In de richting van Grou zijn er dan 2 rijstroken open. Voornamelijk tijdens de spits kunnen er files ontstaan.

Van 22 juni tot 11 juli zijn er in beide richtingen weer 2 rijstroken beschikbaar. De exacte planning van de werkzaamheden vanaf 11 juli is op dit moment nog niet bekend. Weggebruikers moeten de gehele periode rekening houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes

De volgende afsluitingen staan gepland:

Op- en afritten snelweg A32 tussen knooppunt Heerenveen en Grou

Van maandochtend 13 juni 06.00 tot woensdagochtend 22 juni 06.00 uur

  • oprit Akkrum (13) in de richting van Heerenveen
  • afrit Akkrum (13) vanuit de richting Grou

Van vrijdagochtend 1 juli 06.00 tot zondag 10 juli 06.00 uur

  • oprit Akkrum (13) in de richting van Grou
  • afrit Akkrum (13) vanuit de richting Heerenveen 

Daarnaast is er een gehele afsluiting van de verzorgingsplaats bij Akkrum

Van dinsdagochtend 7 juni 06.00 tot woensdagochtend 22 juni 06.00 uur.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderhoudswerkzaamheden

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voeren we beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Op de A32 tussen knooppunt Heerenveen en Grou wordt de snelweg echter volledig gerenoveerd.

De fundering van de beide rijbanen is hier namelijk niet stabiel. Hierdoor is het asfalt gevoelig voor gaten en hobbels. Dit wordt opgelost door beide rijbanen volledig te slopen en vervolgens opnieuw op te bouwen. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op de website van vanAnaarBeter of bel met de gratis informatielijn (0800-8002).

Bron tekst: Rijkswaterstaat

Wegwerkzaamheden tussen Grou en Heerenveen. Foto: Press4All

Vannacht hobbels A32 aangepakt tussen Heerenveen en Grou

Grou / Heerenveen – De A32 is vanaf vrijdagavond 21:00 uur tot zaterdagochtend 6:00 uur afgesloten. In die periode zullen op verschillende plekken waar kuilen en hobbels zijn, de autoweg middels asfaltering worden gerepareerd.

Omleiding

De A32 is tussen knooppunt Heerenveen en Grou afgesloten. De af- en toerit Akkrum is afgesloten en ook de afrit Grou is dicht. Automobilisten kunnen middels een omleiding via de A7 of N31 Heerenveen of Leeuwarden bereiken.

Hobbels

Automobilisten die over de A32 rijden ondervinden al langere tijd last van het slechte asfalt. Het wegdek is dermate hobbelig dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat reparatie op spoedige termijn noodzakelijk achten. Het zou gaan om zes of zeven plekken die onmiddellijke reparatie behoeven.

gesnoeide bomen spoor grou

Enorme kaalslag van natuur tussen spoor en snelweg Grou

Grou – Wie de afgelopen tijd te voet een ‘rondje Grou’ heeft gedaan, moet het zijn opgevallen dat er tussen de snelweg A32 en de spoorlijn een enorme kaalslag op de natuur heeft plaatsgevonden. “Een wandeling langs het spoor richting het Prinses Margrietkanaal is veel minder leuk geworden dan voorheen”, vertelt de geschrokken natuurgids Avion Eizenga

Al in februari 2018 maakte Avion Eizenga zich zorgen over de kap- en snoeiwerkzaamheden in het gebied tussen het spoor en de snelweg bij Grou. De populatie van de Kleine Vuurvlinder is hierdoor geheel verdwenen.

Waarom?

Avion Eizenga “Ik maakte laatst een wandeling over het natuurpad van het station, langs het spoor, richting het Prinses Margrietkanaal. Tot mijn schrik heeft hier, praktisch zonder enige omzichtigheid, een kaalslag plaatsgevonden. Er is een machine met rupsbanden langs gegaan waarmee kennelijk “gesnoeid” is. Aan de spoorzijde zijn zo goed als alle struiken weggehaald en er liggen veel takken nog op de aarde. En aan de kant van de A32 staan nog veel struiken maar daar waar de machine langs reed lijken takken afgerukt. Het is mij niet duidelijk of dit gedaan is in opdracht van Rijkswaterstaat die eigenaar is van de strook langs de A32 inclusief het wandelpad. Achter het hek van de Nederlandse Spoorwegen is uiteraard de NS eigenaar en daar zijn ook takken weggehaald en meer richting station zijn op de grond van de NS alle struiken verdwenen, evenals de spoorkant van Rijkswaterstaat. Wat jammer….. hier was een warm microklimaat ontstaan dat zorgde voor een zeer divers leven van insecten. Daardoor kwam hier in het verleden ook de kleine vuurvlinder voor. Zeer betreurenswaardig dat hier niet met beleid gesnoeid is.”

In het verleden heeft de natuurgids vragen gesteld bij de gemeente Leeuwarden. Die verwees haar naar Rijkswaterstaat. “Ik heb Rijkswaterstaat destijds om een reactie gevraagd. Maar die heb ik nooit gekregen.”