Grou Bloeit

Grou Bloeit in 2024: ‘Denk je mee?’

Grou – Hoe het begon: Wergea stond in juni vorig jaar een week lang in het teken van Bloeidorp! Veel verenigingen en inwoners werden die week buitengewoon actief. Ze fietsten naar het werk, gingen massaal zwemmen in de ochtend. Er was film, theater, energie besparen, hergebruik, lokaal voedsel eten met de gehele straat en de basisschoolkinderen deden volop mee. Cultuur, Natuur, Klimaat, Hergebruik: In navolging van Wergea zet Grou dit jaar volop in op een eigen bloeiweek.

Grou is een van de eerste dorpen die zich gemeld heeft om dit in 2024 ook te willen organiseren Daarnaast doen de dorpen Akkrum/Nes, Eastermar, Woudsend, Berlikum en (wederom) Wergea mee. Het doel is om met zijn allen een onvergetelijke week te organiseren die weer het voorbeeld is voor 26 andere Friese dorpen om in 2025 een Friese Bloeiweek te houden.

Kernteam

Er is een voorlopig kernteam geformeerd bestaande uit afgevaardigden vanuit Pleatslik Belang Grou, Grou 2030, de scholen, DKG, Grou Aktief. Het voornemen is om de bloeiweek te organiseren in de week van 3 tot en met 9 juni. De komende maanden willen we de Grouster jeugd, de ondernemers, de verenigingen, de ouderen en alle andere inwoners uitnodigen om juist in die week uitdagende activiteiten te organiseren. Wat in Wergea kan, moet ook zeker mogelijk zijn in Grou! Kunnen wij als inwoners van Grou samen in actie komen? Wij denken van wel!

Grou Bloeit

Dit jaar staat Grou dus van 3 tot en met 9 juni in bloei. Wat kan er deze week gebeuren? Zoals de plannen er nu voor liggen komen er themadagen met thema’s als gezondheid, mobiliteit, lokaal eten, vergroening en nog veel meer. Iedereen kan uiteraard meedoen. Het programma zal steeds meer vorm en inhoud krijgen en wordt bepaald door de ideeën uit de Grouster Mienskip.

Meedenken?

We willen graag een meedenkavond organiseren op donderdag 1 februari 2024 in het speellokaal van beide basisscholen in Grou. We benaderen uiteraard verenigingen, maar vragen bij deze iedereen om die avond mee te denken. Wil je meedenken om deze prachtige week tot een succes te maken, geef je dan voor 30 januari op via: groubloeit@gmail.com.