Berichten

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Grou.

(video) Meer biodiversiteit bij waterzuivering (rwzi) Grou

Grou / Video – Het verbeteren van de biodiversiteit krijgt een prominente plaats in het werk van Wetterskip Fryslân. Op eigen grond, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringsintallaties (rwzi’s) zoals bij Grou, wil het waterschap een goed voorbeeld geven.

Dat staat in het ‘Utfieringsplan bioferskaat’ dat het dagelijks bestuur onlangs heeft vastgesteld. Het is gemaakt in opdracht van het algemeen bestuur, dat hier 200.000 euro voor uittrok. Dit geld besteedt Wetterskip Fryslân de komende drie jaar aan de uitvoering en aanstelling van een aanjager, die het belang van biodiversiteit (rijkdom aan planten- en dierensoorten) bewaakt bij grote projecten en in de dagelijkse praktijk.

‘Oanjager’ 

“Yn ús behears- en ûnderhâldswurk lizze in protte kânsen om ek daliks wat te dwaan foar it fergrutsjen fan it bioferskaat. Om derfoar te soargjen dat sokke kânsen herkend wurde, stelle wy no dizze oanjager oan”, zegt dagelijks bestuurslid Frank Jorna.

Passende zaadmengsels 

Rond de 27 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties is winst te behalen. De meeste staan op terreinen van een paar hectare die eerder vooral regelmatig werden gemaaid. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Die zijn ook te gebruiken op polderdijken wanneer hieraan wordt gewerkt. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Natuurvriendelijke oevers 

Als het gaat om de biodiversiteit in en om het water, wil Wetterskip Fryslân onderscheidend zijn. In Fryslân en het Groningse Westerkwartier zijn al veel maatregelen toegepast voor de Europese Kaderrichtlijn Water die bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is er meer dan 100 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en kregen meren ondiepe zones, waar het goed toeven is voor planten en dieren.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

Sint Piter Kerk karavaan nei de takomst met logo oranje

Karavaan nei de takomst bezoekt Grou

Grou – Grou loopt voorop met visie op de toekomst. Daarom mag die toekomstvisie van Grou gezien en gehoord worden tijdens de “Karavaan nei de Takomst”. Deze karavaan heeft op 26 mei Grou als finishplaats uitgekozen. De Karavaan nei de Takomst, is een zwerftocht door Fryslân van en door vooroplopers op het gebied van een duurzame toekomst. 

Karavaan nei de takomst

Gratis

De Karavaan nei de Takomst zet bestaande duurzame initiatieven in het zonnetje door ze op hun tocht een podium te bieden. De wandel- en vaartocht op deze Hemelvaartsdag is de startdag van het evenement. Er wordt gewandeld van Leeuwarden “Bosk” via Goutum en Wirdum naar Reduzum en vandaar gevaren naar Grou. Deelname is gratis en staat open voor iedereen; opgeven kan via De Karavaan nei de Takomst.

Projecten

Het programma in Grou wordt verzorgd door vrijwilligersorganisatie Grou2030. De Karavaan komt om 15 uur aan op de Nieuwe Kade; vrijwilligers van werkgroep Groen/ Biodiversiteit leiden de deelnemers vervolgens langs een aantal geslaagde projecten. Grousters worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze rondgang. Het wordt zeker interessant als we op het plein tussen Parkstraat en Hoofdstraat aankomen. Hier zal namelijk rond 16 uur, in samenwerking met Businessclub Grou, een verrassende vergroenactie plaatsvinden.

Lezing Jan Terlouw

Grousters worden ook uitgenodigd om hun ideeën over een groene toekomst mee te geven aan de bus van de Friese Milieu Federatie die daar ook aanwezig is en die de middag vanaf 14 uur al een ronde door Grou maakt. De dag wordt afgesloten met een lezing door Jan Terlouw, nestor van de duurzaamheidsbeweging in Nederland, in de Sint Piterkerk. Deze lezing start om 16:30 uur. Gezien de beperkte capaciteit van de kerk wordt verzocht om u hiervoor aan te melden via info@grou2030.nl

De Karavaan trekt op zaterdag 28 mei alweer van Grou naar Akkrum waar dan de traditionele Reuzedei plaatsvindt. De overige tochten vinden verspreid over de zomer plaats als onderdeel van het cultureel festival Arcadia.

Uitreiking eerste ‘Better Led Als Net’ – Led-box door wethouder Bert Wassink aan Catrinus Spinder ©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Meer dan 3000 gratis LED-boxen uitgereikt via Better LED As Net

Grou – Gemeente Leeuwarden heeft meer dan 3.000 inwoners kunnen helpen met energiebesparing via de Better LED as Net actie. De actie met gratis LED-boxen was hiermee ook in Grou een groot succes. Via de actie Better LED as net konden inwoners van de gemeente Leeuwarden 8 gratis Ledlampen krijgen en zo tot wel 200 euro per jaar op hun energierekening besparen. Vanwege het grote succes komt er ook een vervolg.

Meer dan 3000 gratis Ledlampen-pakketten

Vorig jaar augustus ontving de eerste inwoner van gemeente Leeuwarden de Beter LED as Net-box uit handen van wethouder Bert Wassink. Het doel was om minimaal 3.000 inwoners een gratis ledlampen-pakket aan te bieden. De gemeente had van het Rijk hiervoor een (RRE-)subsidie gekregen. Maar door groot succes van de actie heeft gemeente Leeuwarden bijna 3.500 inwoners kunnen helpen aan het led-pakket en komt er een vervolgactie. De gemeente heeft opnieuw via het Rijk (de RREW-)subsidie gekregen. Met de nieuwe subsidie kan de gemeente naast woningbezitters ook huurders helpen en zorgen voor een lagere energierekening. Mensen die in aanmerking komen voor de nieuwe actie, krijgen hierover binnenkort bericht.

Better LED as Net

 

Wethouder Bert Wassink “We zijn zeer tevreden over het verloop van deze actie en dat we zelfs meer inwoners hebben kunnen helpen, dat is boven verwachting! Er is uitgerekend dat inwoners met dit led-pakket gemiddeld tot wel 200 euro per jaar kunnen besparen op hun energierekening. We laten hiermee zien dat energiebesparing niet moeilijk hoeft te zijn. En dat ook kleine maatregelen hierbij kunnen helpen. Hopelijk wordt de nieuwe actie vanuit de RREW een even groot succes.”

Samenwerking met lokale ondernemers

In het led-pakket zaten 8 Ledlampen waarmee mensen hun gloeilampen in huis konden vervangen, om zo snel en gemakkelijk energie te besparen. Deze lampen waren gratis te verkrijgen via de actie ‘Better Led as Net’. De actie voor de led-pakketten werd (voor meerdere Friese gemeenten) opgezet door MVO Connect uit Leeuwarden. Na de aanvraag konden inwoners de pakketten afhalen bij lokale ondernemers in de buurt. Voor de lokale ondernemers een welkome extra toeloop naar de verschillende winkels. En ook de Energiecoaches van de gemeente hebben een hoop led-pakketten langsgebracht bij inwoners toen sommige winkels door Corona tijdelijk gesloten waren. De actie had zonder deze samenwerkende partijen, niet zo succesvol kunnen verlopen. De gemeente bedankt hen daarom voor hun inzet.