Berichten

Wilhelminapark Grou

Groene markt in Wilhelminapark Grou

Grou – Op zondag 4 juni organiseert Grou2030 een groene markt en picknick in het Wilhelminapark. Een evenement om te verbinden en inspireren. Zo’n twintig aanbieders en organisaties laten vol trots zien hoe ze werken aan een groene toekomst.

Thema Vervoer en Energie

Iedereen Fietst samen met Kringloopwinkel Grou

In Nederland is een fiets een onmisbaar vervoermiddel. Zeker kinderen kunnen niet zonder. Het project Iedereen Fietst zamelt samen met de Kringloopwinkel Grou fietsen in, repareert ze en geeft ze uit. Er is op deze dag ook de mogelijkheid om fietsen in te leveren.

Deelauto

Gaat Grou aan de deelauto? Evenals Akkrum en Heeg wil de werkgroep Energie een aantal deelauto’s in Grou hebben. Er wordt een auto getoond, wordt geworven voor de auto en voorlichting gegeven.

Ekotil

Steeds meer huizen worden verduurzaamd. Dat is voor de bewoners fijn maar betekent voor veel vogels juist dat de holletjes of gaatjes waar ze vaak inzitten, dicht worden gemaakt. Daarvoor is er een alternatief gevonden, de zogenaamde ‘Ekotil. Een model is in het park te zien.

Fixteam Grou 2030

Het Fixteam heeft zich de afgelopen winter met raad en daad ingezet om de energierekening van menige Grouster te verlagen. Hier presenteert ze zich en is er de mogelijkheid om advies te krijgen en aan te melden voor een fix.

Thema Biodiversiteit

Fûgelwacht Grou

De Fugelwacht Grou presenteert haar activiteiten en neemt haar drone mee, waarmee ze tegenwoordig inspecties uitvoert. Zo mogelijk worden demonstraties met deze drone gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om nestkastjes te timmeren. Deze zullen na de markt in en rond Grou worden opgehangen.

Groene daken

Daken kunnen een belangrijke factor zijn in de vergroeningsopgave. Grouster Dicky Jonker laat zien op welke wijze daken kunnen worden vergroend.

Tuinboeken

Madelon Oostwoud staat in het park met haar tuinboeken. Als je in je tuin of op je perceel aan de slag wilt met eetbare vaste planten, kun je haar om raad vragen.

Tuin van de Toekomst

In de Tuin van de Toekomst te Jorwert wordt volgens de permacultuur methode geteeld, daarnaast wordt de wol verwerkt en worden houten lepels zelf gesneden. Pytsje van der Hem gaat hier graag over in gesprek, terwijl ze lepels snijdt. Producten uit haar tuin waaronder theekruiden zijn te koop.

Werkgroep Biodiversiteit Grou 2030

De werkgroep wil Grou nog groener maken en deelt zaailingen uit.

Thema Voedsel

Picknick met ideeënbus

Na het succes van de dorpspicknick van vorig jaar is deze ook weer van de partij. Neem je eten mee en ga zitten op de strobalen. Haal er nog wat bij bij de Heer van Zuylen. En laat je gedachten gaan over ons dorp en toekomst. Ideeën kunnen in de ideeënbus.

Yn’e Sinne Farm

Lekkker Lokaal Streekmarkt Grou

Kraam Yn’e Sinne Farm op streekmarkt Lekker Lokaal Grou 2021. Foto: Press4All

Yn ‘e Sinne Farm kweekt de groenten volgens de permacultuur methode nabij Grou. Mogelijkheid om kennis te maken met de boer, het CSA-gedachtegoed, het oogstaandeel en groenten te kopen. Joel en zijn team staan er met een kraam.

Heer van Zuylen

De heer van Zuijlen

De Heer van Zuijlen tijdens de plantjesmarkt van Yn’e Sinne Farm. Foto: Press4All

Jeroen is een kok met een kunstenaars­opleiding. Dit leidt tot verrassende combinaties van gerechten, opmaak van schalen en tafels en inrichting van locaties binnen en buiten. Heer van Zuylen bereidt heerlijke hapjes en gerechten. Mogelijkheid om gerechten te kopen voor de picknick en zo mogelijk wat te proeven. Veelal gemaakt met de groente van Yn ‘e Sinne Farm.

Imker Tinus Bijlsma

De imker laat zien op welke wijze hij de honing samen met de bijen produceert en verkoopt natuurlijk zijn honing.

Stichting Ik ben bio

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een meer biologische wijze van omgaan met onze aarde. De stichting geeft aandacht voor ieder zijn rol.

Land van ons

Door de Coöperatie Land van ons worden meerdere landerijen beheerd.  Ze geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen ze de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is makkelijk. Ruim 24.000 deelnemers gingen je voor.

Thema Bloeizone

Spelen in het park

Wat is te ontdekken in het park? Parkvrijwilliger Sabine laat de jeugd middels spellen het park en de natuur daar ontdekken.

Kim Hatha yoga

Demonstraties Hatha Yoga. Lekker buiten kennis maken met deze yoga vorm.

Handwerkcafé

Leden van het café komen hun vaardigheden demonstreren en vertellen graag over hun club.

Huntington duofiets

De duofiets van de Huntington poli wordt veel gebruikt, maar kan nog meer gebruikt worden. Ga in gesprek met de vrijwilligers over de fiets en Huntington.

Doarpskeamer Amaryllis 

Toe aan een kop koffie of thee. Deze kan gehaald worden bij Amaryllis. Ze laten zien wat ze voor het dorp en haar inwoners kunnen betekenen en hebben ook een grabbelton.

Werkgroep Bloeizone Grou 2030

De werkgroep presenteert haar visie op gezond ouder worden en geeft voorlichting over haar activiteiten.

deelauto buurtbestuurder

Grou sluit aan bij deelauto project Fossielvrij Fryslân

Het idee van de elektrische deelauto is afkomstig van Fossylfrij Fryslân, dat dit idee samen met Friesland Lease in Drachten en Energie van Ons uitdraagt. De Dorpen Akkrum, IJlst en Balk lopen voorop en onlangs werd Jirnsum geïnformeerd over de mogelijkheid met een deelauto zelf een ‘buurtbestuurder’ te worden. Ook wil Grou 2030 aan dit project van Fossylfrij Fryslân mee doen. 

Ambassadeur Johan ten Brinke van Fossylfrij Fryslân heeft onlangs Grou2030 geïnformeerd omtrent de opzet en de mogelijkheden om het deelautoproject ook in Grou te lanceren. Inwoners van Grou kunnen een deelauto bekijken op de Groen Markt van Gou2030 op zondag 4 juni.

Handschoen

De Werkgroep Energie van Grou2030 heeft de handschoen opgepakt en wil graag samen met de initiatiefnemers de elektrische deelauto in Grou introduceren. Want ook in Grou staan (vaak tweede) auto’s een groot deel van de tijd stil. Dat is duur omdat de kosten van onderhoud, afschrijving en verzekering gewoon doorlopen en op jaarbasis fors zijn. Maar het is ook zonde van grondstoffen die nodig zijn voor de auto’s.

Ambitieus

Uiteindelijk is het doel om binnen vijf jaar 500 elektrische deelauto’s in verschillende wijken en dorpen in heel Friesland gestationeerd te krijgen. Daarvoor zijn 5000 deelnemers nodig, die binnenkort voor per deelnemer voor 25 euro per maand, vrij kunnen gaan en staan waar ze willen. “Wij willen mobiliteit middels een elektrische auto voor een veel grotere groep mensen bereikbaar maken. Nu ligt die drempel nog behoorlijk hoog omdat de instapprijs van een nieuwe elektrische auto tussen de € 35.000 en € 40.000,- ligt. Hoe mooi is het als je voor slechts 25 euro over je ‘eigen’ buurtauto kunt beschikken”, klinkt het enthousiast uit de mond van Johan ten Brinke. Er zijn en waren in Friesland veel soortgelijke initiatieven. Toch zijn een hoop daarvan inmiddels ter ziele gegaan. 

Eerst de mens

Voor commerciële partijen lijkt Friesland geen aantrekkelijk provincie om winstgevend te draaien. Op dit ogenblik draait er alleen van Greenwheels in Leeuwarden een pilot. De insteek van Fossylfrij Fryslân is anders. “Kenmerkend voor onze pilot is dat we beginnen met organiseren van mensen. Wij starten met het mobiliseren van mensen. Het is een simpele formule waarbij tien mensen bij elkaar komen die een auto willen delen en dan regelen wij een auto en alles wat erbij hoort.

Aanjager

Hierin is Fossylfrij Fryslân de aanjager en Friesland Lease de uitvoerende partij. Daarbij zal het aanbod bestaan uit verschillende merken elektrische auto’s”, aldus Jan ten Brinke. Hierdoor werk je meteen met een betaalbaar project. “De aanvraag van laadpalen zal op openbare grond via de gemeentes gaan, terwijl we de plaatsing op privéterrein zelf kunnen faciliteren. Daarbij werken we samen met Energie van Ons. Laadkracht B.V., een Freon fan Fossylfrij Fryslân, zal die laadpalen uiteindelijk gaat plaatsen.

Veel tweede auto’s

Een heel belangrijke motivatie om het deelautoproject nu groots in Friesland uit te rollen heeft als eerste reden dat er veel tweede auto’s in Friesland zijn. “In verhouding zijn dat er veel meer dan in de grote steden elders in Nederland. Dat komt omdat de af te leggen afstanden hier groter zijn, slechter openbaar vervoer is en we kunnen hier de auto’s makkelijk op de opritten en erven kwijt.” Deze vaak benzine auto’s stoten veel co2 uit en staan zo’n 95% van de tijd stil. Als je middels een tool bij de ANWB berekent wat zo’n auto per kilometer kost dan komt dat ver boven de kilometerprijs van 20 cent uit waarvoor je met een elektrische deelauto rijdt.

Samenwerking

“Wat heel belangrijk is om die tien mensen bij elkaar te krijgen is de samenwerking met energiecoöperaties en dorpsbelangen. Dat zijn de organen in het dorp, die dit soort initiatieven aan kunnen zwengelen. Die energiecoöperaties zijn aan het nadenken wat ze met hun geld en duurzaam opgewekte energie kunnen doen. Juist die clubs helpen ons om die tien mensen bij elkaar te krijgen.”

Groen Markt

Op zondag 4 juni is een deelauto te bewonderen op de Groen Markt van Grou2030 in het Wilhelminapark. Kom gerust kennismaken en praktische informatie ophalen. Wilt je meer weten over de introductie van de deelauto in Grou neem dan contact op via het mailadres info@grou2030.nl Ook inwoners die willen helpen bij de uitvoering van dit plan zijn altijd van harte welkom.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Grou.

(video) Meer biodiversiteit bij waterzuivering (rwzi) Grou

Grou / Video – Het verbeteren van de biodiversiteit krijgt een prominente plaats in het werk van Wetterskip Fryslân. Op eigen grond, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringsintallaties (rwzi’s) zoals bij Grou, wil het waterschap een goed voorbeeld geven.

Dat staat in het ‘Utfieringsplan bioferskaat’ dat het dagelijks bestuur onlangs heeft vastgesteld. Het is gemaakt in opdracht van het algemeen bestuur, dat hier 200.000 euro voor uittrok. Dit geld besteedt Wetterskip Fryslân de komende drie jaar aan de uitvoering en aanstelling van een aanjager, die het belang van biodiversiteit (rijkdom aan planten- en dierensoorten) bewaakt bij grote projecten en in de dagelijkse praktijk.

‘Oanjager’ 

“Yn ús behears- en ûnderhâldswurk lizze in protte kânsen om ek daliks wat te dwaan foar it fergrutsjen fan it bioferskaat. Om derfoar te soargjen dat sokke kânsen herkend wurde, stelle wy no dizze oanjager oan”, zegt dagelijks bestuurslid Frank Jorna.

Passende zaadmengsels 

Rond de 27 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties is winst te behalen. De meeste staan op terreinen van een paar hectare die eerder vooral regelmatig werden gemaaid. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Die zijn ook te gebruiken op polderdijken wanneer hieraan wordt gewerkt. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Natuurvriendelijke oevers 

Als het gaat om de biodiversiteit in en om het water, wil Wetterskip Fryslân onderscheidend zijn. In Fryslân en het Groningse Westerkwartier zijn al veel maatregelen toegepast voor de Europese Kaderrichtlijn Water die bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is er meer dan 100 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en kregen meren ondiepe zones, waar het goed toeven is voor planten en dieren.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media