Berichten

GrouBloeit

Fryslân Bloeit creëert een ‘Bloei-golf’ in Akkrum, Grou, Wergea, Eastermar, Wâldsein en Berltsum

Grou – Dorpsbewoners uit Akkrum kijken positief terug op hun Bloeiweek, de eerste uit een reeks van in totaal zes Bloeiweken die dit jaar georganiseerd worden door dorpsbewoners tijdens Fryslân Bloeit. Op zondag 2 juni wordt het stokje overgedragen aan Grou. Dorpsbewoners organiseren vanaf die zondag een week lang diverse activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen.

Zes Friese dorpen vormen elk een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming tijdens Fryslân Bloeit. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Grou Bloeit 

Van een dagelijkse verfrissende ochtendduik om 7 uur bij het strandje bij Zeilcentrum Grou tot een buitenspeelmiddag voor kinderen bij de Play & Skate, van de Grouster Wandelvierdaagse tot een ‘Plastic Soup Project’ om het dorp schoner te maken: Grou legt van 2 t/m 9 juni de nadruk op het actief betrekken van haar mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Het complete programma in Grou is te vinden op www.grou.bloeit.frl

Fryslân Bloeit

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. Initiatiefnemer Bouwe de Boer van Freonen fan Fossylfrij Fryslân: ‘We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.’

Bloeiweken in 2024

Akkrum-Nes Bloeit: 12 t/m 18 mei – Grou Bloeit: 2 t/m 9 juni Wergea Bloeit: 17 t/m 23 juni Eastermar Bloeit: 24 t/m 30 augustus Wâldsein Bloeit: 9 t/m 15 september Berltsum Bloeit: 23 t/m 28 september

Het is groen en gezellig in Grou

Geveltuintjes bij winkelpanden Grou

Grou wordt steeds groener. Hoe mooi is dat. Binnen enkele weken zal dat in de Hoofdstraat en Raadhuisstraat te zien zijn in de vorm van geveltuintjes.

Dus de straatstenen gaan er uit en zullen plaatsmaken voor geveltuintjes op maar liefst zes adressen in de Hoofdstraat en Raadhuisstraat. Dit is een initiatief van winkeliers en bewoners van deze panden. Ze zochten bij realisatie van deze vergroeningsactie samenwerking met Grou2030. 

Zelf vergroening regelen

De werkgroep Biodiversiteit was direct enthousiast en heeft het initiatief gecoördineerd. Alhoewel, zoveel werk was het niet. Elke burger kan dit met onze gemeente super eenvoudig zelf regelen. Dus als je dit ook wil, ga dan naar deze link op de website van de gemeente Leeuwarden

Juichen

Dat bij deze panden straks groen verschijnt, juichen ze bij Grou2030 van harte toe. Met dank aan de winkeliers en bewoners!

Bron tekst en foto: Grou2030

Groubloeit

Grouster mienskip ziet volop kansen tijdens inspiratiesessie GrouBloeit

Grou – Op een veelbelovende bijeenkomst bij de basisscholen in Grou zijn de eerste stappen gezet voor de GrouBloeit-week 2024, die van 3 t/m 9 juni 2024 plaatsvindt. Daarbij zullen inwoners van Grou betrokken zijn om samen met verschillende organisaties en verenigingen een duurzame en gezonde leefomgeving in de spotlights te zetten. Een week vol gezonde, groene, sportieve, duurzame maar vooral gezellige activiteiten omkleed met kunst, muziek en lifestyle.

Het is uniek, dat zoveel verschillende organisaties uit Grou tijdens een inspiratiesessie bij elkaar kwamen. Bouwe de Boer, vertegenwoordiger van Freonen fan Fossylfrij Fryslân  en mede-initiatiefnemer van Fryslân Bloeit, deelde de inspiratie vanuit het succesverhaal van Wergea in 2023. In Wergea werden duurzame activiteiten als zwemmen, fietstochten, gezonde lunches en een elektrisch deelauto-project georganiseerd en het enthousiasme van Wergea resulteerde in onder andere een cheque van 5000 euro voor de verduurzaming van hun dorpshuis.

Betrokkenheid

Arcadia (een initiatief vol creativiteit en cultuur red.) ondersteunt deze groene golf financieel en op procesniveau. Dit jaar sluiten Grou, Berltsum, Eastermar, Akkrum, Wergea, en Woudsend zich aan bij FryslânBloeit in 2024. Elk dorp krijgt hierbinnen een eigen periode om duurzame activiteiten te organiseren die bijdragen aan het welzijn van de lokale mienskip. De brede betrokkenheid van allerlei organisaties in Grou zoals diverse sportverenigingen, koren, scholen, en ondernemers toont het unieke van dit initiatief tijdens deze eerste avond.

Kernteam

Het kernteam onder voorzitterschap van Pleatslik Belang Grou, is verantwoordelijk voor coördinatie en grote lijnen en stimuleert projectmatig de Grouster verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers en  buurtverenigingen om aan GrouBloeit deel te nemen. Ideeën variëren van gezonde kinderopvanglocaties tot kunstprojecten, een interactieve Merenloop, opening van de volière in het Wilhelminapark en ook ludieke evenementen.

Belangrijk is ook de samenwerking tussen jong en oud, met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ondernemers worden ook aangespoord om deel te nemen aan de Bloeiweek, met suggesties als bijvoorbeeld duurzame lunches in die week.

Zwembad

Daarnaast werd er tijdens de bijeenkomst een belangrijk signaal gegeven, namelijk dat er behoefte is aan veilig zwemwater in Grou voor alle kinderen. Als opmaat naar een zeer gewenst ‘natuur’ zwembad voor alle bewoners in Grou heeft Pleatslik Belang Grou het initiatief daartoe aan zichzelf geadresseerd en geformuleerd als een belangrijke stip op de horizon. De Mienskip Grou (bewoners en organisaties) zal hierbij vanzelfsprekend nauw worden betrokken.

Vervolg

De bijeenkomst werd afgesloten met de aankondiging van een vervolgsessie over vier weken, waarin de ingebrachte ideeën verder zullen worden uitgewerkt. Met behulp hiervan zullen de eerste contouren van een basisprogramma voor de Bloeiweek kunnen worden vastgesteld. Voor vragen, ideeën of deelname aan het kernteam kunnen geïnteresseerden contact opnemen via groubloeit@gmail.com. Deze eerste bijeenkomst, volledig fairtrade verzorgd, belooft een bloeiende week in juni vol inspiratie en gemeenschapszin. Als symbool zal aan het einde van de bloeiweek plant Strúner worden overgebracht naar het volgende dorp dat zich aansluit bij FryslânBloeit.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GrouBloeit, Pleatslik Belang Grou, Grou 2030 en tal van andere organisaties, instellingen en verenigingen in Grou. Dit artikel en foto’s mag ongewijzigd worden overgenomen door derden.