Een energiecoach adviseert huishoudens hoe energie te besparen

Energiebank Fryslân versneld van start door subsidie

Provincie Fryslân verleent een incidentele subsidie ter waarde van € 300.000 aan de Energiebank Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft met deze subsidieaanvraag van de ANBI-stichting ingestemd.

De subsidie stelt de Energiebank Fryslân in staat een vliegende start te maken met projecten om energiearme Friese huishoudens te ondersteunen bij energiebesparing. In totaal wil de stichting ondersteuning bieden aan 9.000 energiearme Friese huishoudens voor het einde van 2023. Er is momenteel een tekort aan energiecoaches. Met de middelen beschikbaar uit de incidentele subsidie leidt de Energiebank Fryslân minstens twaalf nieuwe energiecoaches op. Die kunnen flexibel worden ingezet, om projecten van bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties te ondersteunen.

Samen met ‘de mienskip’

De winter staat voor de deur. De nood is hoog om energiearme huishoudens te ondersteunen bij het besparen van energie. Zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. De Energiebank Fryslân is dit jaar opgericht om elk huishouden dat minstens tien procent van het besteedbaar inkomen kwijt is aan de energierekening, te helpen bij verduurzaming. Dit doen zij op projectmatige wijze, in nauwe samenwerking met de ‘mienskip’, van dorpsbelangen, woningcorporaties tot kerken. Van gemeenten, energiecoöporaties tot fixteams (bestaande uit leden van sportverenigingen).

Energiecoaches en fixteams

Friese energiearme huishoudens worden met name ondersteund middels energiecoaches en fixteams. Energiecoaches brengen per woning in kaart hoe men kan verduurzamen en fixteams passen energiebesparende maatregelen toe. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn tochtstrippen, waterbesparende douchekoppen en radiatorfolie. Aan de hand van informatie van Data Fryslân kan de Energiebank Fryslân de inzet van energiecoaches en fixteams richten op de meest energiearme buurten binnen een gemeente.

Provinciebreed

Met de incidentele subsidieverlening wordt de Energiebank Fryslân versneld actief in de hele provincie. De Energiebank Fryslân opereert onder de vlag van de Energiebank Nederland. De meeste Energiebanken onder deze vlag opereren binnen één gemeente. De werkwijze van de Energiebank Fryslân is daarom opvallend. Er is bewust voor een provinciebrede aanpak gekozen. Omdat de aanpak van energiearmoede wordt vertraagd door een tekort aan energiecoaches, worden er extra mensen voor opgeleid.