Berichten

Heeft u de energietoeslag al aangevraagd? Doe het snel!

Grou – Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag van € 1.300. Maar nog niet iedereen die hier recht op heeft, heeft dit bedrag al aangevraagd. Wat moet u doen om deze toeslag toch te krijgen?

De energietoeslag is er voor mensen die een laag inkomen hebben. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW. Zij krijgen de energietoeslag automatisch. Geldt dat voor u? Dan hoeft u dus niets te doen. Ga wel na of u de toeslag heeft ontvangen. Maar ook als u betaald werk hebt, kunt u een laag inkomen hebben. Is dat het geval? Vraag dan nog dit jaar de energietoeslag zélf aan bij uw gemeente.

Voor wie is de energietoeslag?

Maar wat is een laag inkomen? Voor alleenstaanden tussen 21 en 65 jaar is dat ongeveer € 1.300 per maand. Voor samenwonenden of gehuwden tussen 21 en 65 jaar ongeveer € 1.900 per maand. Voor gepensioneerden zijn de bedragen iets hoger. Ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 1.970 voor samenwonenden of gehuwden. Sommige gemeenten houden iets lagere of hogere bedragen aan. Op de website van uw gemeente vindt u welke bedragen in uw gemeente gelden.

Nog niet gedaan? Vraag het aan! 

In de meeste gemeenten kunt u de energietoeslag nog aanvragen tot eind 2022. Maar er zijn ook gemeenten die de loketten voor de aanvraag eerder sluiten. Vraag de toeslag daarom snel aan, als u dit nog niet gedaan hebt.

Hulp bij de aanvraag

Minister Carola Schouten van  Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “Ik kan mij voorstellen dat u graag hulp krijgt bij de aanvraag. Of om na te gaan of u deze toeslag krijgt. Dat kán. Er zijn mensen om u te helpen. In de eerste plaats bij uw gemeente. Maar ook bij vrijwilligersorganisaties, het buurthuis of de bibliotheek. Vraag deze toeslag hoe dan ook aan, hij is er voor u! En wijs andere mensen in uw omgeving op deze mogelijkheid. Het is enorm belangrijk dat mensen krijgen waar zij recht op hebben. Zeker in deze moeilijke tijd.”

Geen gevolgen voor uitkering(en)

De energietoeslag telt niet mee voor uw inkomen. De toeslag heeft dus geen gevolgen voor uw uitkering. Dat is ook zo voor andere toeslagen en regelingen. Heeft u recht op de toeslag? Dan mag u de toeslag houden. Vraagt u de toeslag van € 1.300 daarom aan als u dit nog niet heeft gedaan.

Hulp nodig? Of kunt u anderen helpen?

Voor sommige mensen is het aanvragen ingewikkeld. Lukt het u niet? Dan kunt u bij uw gemeente terecht. Maar wellicht kan ook een familielid, een vriend of iemand bij een buurtvereniging helpen. Kent u mensen die mogelijk recht hebben op de energietoeslag? Vraag hen dan of zij de energietoeslag al hebben gekregen of aangevraagd. En biedt eventueel uw hulp aan bij de aanvraag.

Meer informatie?

 • Bij uw gemeente: ga naar de website van uw gemeente en zoek op ‘energietoeslag’.
 • Waar heeft u allemaal recht op? Bereken het via www.berekenuwrecht.nibud.nl
 • Heeft u geldzorgen? Kijk op www.geldfit.nl
 • Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Kijk op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘energietoeslag’.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

energiebesparing in huis isolatie grou subsidie

Tips en subsidies voor energiebesparing

Grou – Last van een veel te hoge energierekening? De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog. Maar in een paar slimme stappen kunt je veel energie en dus ook geld besparen.

Om je te helpen je woning te verduurzamen en energie te besparen, hebben we hier een aantal tips voor kleine maatregelen in huis en een kort overzicht welke subsidies beschikbaar zijn.

Kleine maatregelen in huis

In je eigen huis kunt je met kleine maatregelen ook veel energie besparen. Dit kan met een groot of klein budget maar ook zonder budget door verandering van gedrag:

 • CV op 60 graden (laten) zetten; www.zetmop60.nl
 • Korter douchen of kouder douchen
 • Waterbesparende douchekop
 • Alleen de leefruimte verwarmen (bijvoorbeeld de woonkamer)
 • Tochtstrips gebruiken
 • Ledlampen gebruiken
 • Radiatorfolie aanbrengen

Energiecoaches voor minima

Heeft je een klein budget en weet u niet goed hoe u thuis energie kan besparen? Onze energiecoaches helpen u graag! Stuur een mailtje naar energiecoach@leeuwarden.nl

Subsidies

Er zijn een aantal subsidies en leningen, waar u gebruik van kunt maken als u uw woning wilt verduurzamen:

Eigen woning

 • Als je energiebesparende maatregelen in je woning uitvoert, kunt je van de rijksoverheid subsidie krijgen. De ISDE-subsidie. Afhankelijk van welke maatregel u uitvoert en hoeveel, kunt u een subsidie van 15% tot 30% krijgen.
 • Met de Duurzaamheidslening kunt je geld lenen voor energiemaatregelen in je woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of een warmtepomp.
 • Is je woning meer waard dan de hoogte van je hypotheek? Dan biedt gemeente Leeuwarden de verzilverlening aan. Je kunt de aanpassingen aan je woning dan betalen vanuit de overwaarde van je huis, zonder dat uw maandlasten stijgen.

Verenigingen van Eigen woningbezitters (VvE’s)

 • VvE`s kunnen de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. Onder andere voor zonneboilers, warmtepompen en een aansluiting op een warmtenet.
 • Met de regeling energiebesparing eigen woning (SEEH) kunnen VvE’s subsidie krijgen voor: het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas.
 • Wilt u als VvE advies op maat krijgen? Over welke energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor ‘Energieadvies en procesbegeleiding’.

Samen aan de slag met een energie-initiatief

Wilt je zelf een verschil maken in je dorp of wijk dan kun je een energie-initiatief beginnen. Weet je niet waar je moet beginnen? Of juist je bestaande initiatief verder brengen? Vraag dan de subsidie voor duurzame wijken en dorpen aan!

Meer informatie?

Alle tips en subsidies vind je op het Energieloket: www.energieloketleeuwarden.nl

 

subsidie friesland streekwurk

Drie subsidieregelingen open voor initiatiefrijke Friezen

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 12 september 2022 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns, de Europese regeling LEADER en het Regiofonds worden tegelijkertijd opengesteld. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. 

Subsidieregelingen op maat

Voor leefbaarheidsinitiatieven in heel Fryslân komt subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân beschikbaar. In de regio Noordoost-Fryslân wordt daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER opengesteld, voor de versterking van het platteland. Het Regiofonds geldt voor grotere, gemeente-overstijgende projecten in Zuidoost-Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal. Op 12 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 6 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 20 oktober.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk

De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie over de verschillende subsidies is te vinden op www.streekwurk.frl.