Vogelgriep gesignaleerd in Grou

Grou – Er komen berichten bij de Fûgelwacht Grou binnen dat er ook in Grou vogelgriep is gesignaleerd. Voormalig dierenarts Erik Havik uit Grou heeft al een eend uit zijn lijden verlost. Zie je in Grou op dezelfde plek één of twee zieke wilde eenden, zwanen of ganzen meld dit dan bij de  Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Kom in geen geval in de buurt en raak beslist geen zieke vogels aan.

Eend met vogelgriep gevonden in Grou. Foto: Freepik – License Press4All

In de winter van 2020/2021 zijn in Fryslân veel (water)vogels gestorven door vogelgriep. Ook eind 2021 en begin 2022 is de vogelgriep helaas weer in Fryslân geconstateerd. Raak gevonden dode vogels niet aan, meld de vondst en laat gebieden met watervogels met rust.

Vogelgriep

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Ook honden kunnen deze ziekte oplopen als ze in aanraking komen met een zieke vogel. Hierover valt meer te lezen op Nature ToDay.

Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland. Je vindt hier of vogelgriep weer in het land is. Je leest daar ook of er maatregelen gelden om de ziekte te bestrijden, zoals een ophokplicht voor pluimveebedrijven, een afschermplicht voor hobbyhouders of een vervoersverbod.

Foto: Freepik – License Press4All

Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden? 

Heb je op dezelfde plek één of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij de dierenarts in Grou.

Fryslân

In Fryslân werken onder andere de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Wilt je meer weten over vogelgriep of hoe u zieke of dode vogels kunt melden? Kijk dan op www.veiligheidsregiofryslan.nl.

Actuele landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt je een overzicht van alle landelijke maatregelen. Bij een uitbraak zijn verschillende overheidsorganisaties betrokken. Lees meer over wie wat doet bij een uitbraak.