Molens op eiland de Burd bij Grou. Foto: Press4All

Molen de Bird bij Grou te bezichtigen op Friese Molendag

Grou / Friesland – De organisatie is heel blij dat er weer een Friese Molendag georganiseerd kan worden. ‘Héhé…..eindelijk’ staat er op hun website te lezen. De molendag wordt gehouden op zaterdag 9 oktober. Molen De Bird op eiland De Burd bij Grou doet ook mee.

De organisatie is blij dat de Friese molens bezocht kunnen worden. “Stap binnen in onze monumentale fabrieken werkend op de wind. Van poldermolens tot korenmolens, van kleine spinnekopjes tot grote houtzagers. Allemaal werkend bij voldoende wind”, laat de organisatie weten.

Friese Molendag

Dus iedereen van jong tot oud is welkom op deze unieke monumentale Friese Molendag, waar wind en geschiedenis hand in hand gaan. Molen de Bird is van 14:00 – 16:00 te bezichtigen. Eventueel water afmalen vindt plaats bij genoeg wind. Naast molen de Bird zijn er nog twee andere molens op het eiland. Dat zijn de Haansmolen en de Borgmolen.

Spinnekopmolen de Bird op de Burd bij Grou

Spinnekopmolen de Bird op eiland de Burd bij Grou. Foto: Willem Jans.

De Bird

De Bird werd gebouwd in de achttiende eeuw, maar het exacte bouwjaar is onbekend. De molen komt echter al voor op een kaart uit 1718. De Bird werd geplaatst voor de bemaling van polder De Burd, de voormalige Koopmanspolder. Tot wanneer deze spinnenkopmolen als zodanig dienst deed is eveneens niet bekend, maar in 2004 was hij zo vervallen dat hij gedeeltelijk werd afgebroken. De voormalige gemeente Boarnsterhim, die de molen in eigendom had, besloot daarop tot restauratie, waarbij niet alleen de molen werd teruggeplaatst, maar ook de waterloop werd gerestaureerd. In november 2005 was de restauratie voltooid. Sindsdien doet De Burd dienst als hulpgemaal. Op 10 mei 2008 werd de molen officieel geopend.

Molens op eiland de Burd

De Haansmolen op de nieuwe locatie op eiland De Burd nabij Grou. Foto: Press4All

De Haansmole

De Haansmole is gebouwd in 1895 en gerestaureerd in 2007. Dit is ook een Spinnenkopmolen en had tevens de functie van poldermolen. De ondertoren is gedekt met dakpannen en de kap met houten delen. De molen bemaalde voorheen de Gallelannen.

Vanouds was de molen gelegen aan de Haanskrite, op de hoek van de Pikmar en het Prinses Margrietkanaal. In de nacht van 9 op 10 januari 2004 werd deze molen slachtoffer van een nogal bizar ongeval. Een uit de koers gelopen binnenvaarttanker liep op de wal en overvoer daarbij de molen, die als gevolg vrijwel geheel werd vernield. Duidelijk werd dat de herbouw op een andere locatie moest plaatsvinden. Stichting De Fryske Mole had al eerder voorstellen hiertoe gedaan. Herbouw vond plaats aan de noordwestkant van het eiland De Bird, bij de inham van de Biggemar. Met een nieuw bovenhuis en een houten as werd de molen op 1 oktober 2007 op zijn nieuwe locatie geplaatst.

De Borgmolen op eiland De Burd bij Grou

De Borgmolen op eiland De Burd bij Grou. Foto: Press4All

De Borgmolen

Dit is één van de weinige achtkantige molens rond Grou en Earnewâld en bemaalde de polder De Nije Borgkrite. Het is een monnikmolen. Door de herkaveling van De Burd is er een elektrisch gemaal geplaatst en is de molen sinds 1954 niet meer maalvaardig. De molen heeft een grenen achtkant, gedekt met riet en met stenen veldmuren.  De kap is gedekt met riet. Door het dempen van de boezemsloot klonk de grond sterk in en kwam de molen steeds schever te staan. In 2008 is de molen gerestaureerd en 500 meter verplaatst.

De molens zijn ondergebracht in de Stichting Poldermolens De Lege Midden en op afspraak te bezoeken.

Bron Historische teksten: Rijksmonumenten / Wikipedia