Berichten

Have Halberstma Grou

Eerste contouren van het plan Have Halbertsma Grou gereed na inloopbijeenkomst bewoners

Grou / Video – De projectontwikkelaars van Have Halbertsma zijn volop bezig met het uitwerken van een plan voor woningen op het voormalige Halbertsmaterrein in Grou. In april was er een eerste inloopbijeenkomst. Deze is massaal bezocht. Het project is nu weer een stap verder zodat er een vervolg inloopbijeenkomst op donderdag 13 juli tussen 16.00 en 20.00 uur is in Grootcafé Treemter in Grou.

Wat ging vooraf?

Tijdens de inloopbijeenkomst op 6 april zijn er samen met de Dorpscoöperatie (in oprichting) en de gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk ideeën, wensen en opletpunten verzameld. Daarnaast zijn de mensen met belangstelling voor een woning in het gebied uitgenodigd deel te nemen aan een vragenlijst. Ongeveer 125 personen hebben deze ingevuld. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid en belangstelling uit het dorp bij deze ontwikkeling heel groot is.

3 bureaus hebben samen een visie en ontwerpplan gemaakt

Met de uitkomsten van de vragenlijst, de opbrengsten van de inloopavond en de kaders van de gemeente Leeuwarden, zijn drie deskundige bureaus aan de slag gegaan. Zij hebben daarbij uiteraard ook de thema’s uit de Dorpsvisie meegenomen. Met alle informatie zijn de contouren van een ontwerpschets gemaakt van de mogelijk ruimtelijke toekomstige structuur van de wijk.

Eerste indruk

Een uitgewerkt stratenplan en/of een verkoopbrochure met type woningen, oppervlakte en prijzen is nog niet in te zien. Wel wordt er een eerste indruk gegeven van hoe de nieuwe wijk qua sfeer (vlekkenplan) eruit kan komt te zien en vanuit welke visie er is gewerkt. Dat verhaal gaan de mensen van Have Halbertsma groepsgewijs vertellen. Ook zijn ze uiteraard benieuwd naar uw reactie. Nu al nieuwsgierig hoe we hebben gewerkt?  Bekijk dan deze film op youtube.

Tweede bijeenkomst

De tweede bewonersbijeenkomst staat gepland op donderdag 13 juli tussen 16.00 en 20.00 uur in Grootcafé Treemter Daarbij is iedereen in Grou van harte welkom. Elk half uur starten er een korte presentatie ingeleid door één van de deskundigen. Daarna kun je op verschillen plekken je vragen stellen en reacties geven.

Aanmelden

Wel even aanmelden via www.havehalbertsma.nl/bijeenkomst. Kun je niet langs komen? Dan kun je altijd mailen met ideeën of opmerkingen via info@paiva.nl.

Heb je als inwoner van Grou vragen over de verhoogde energietarieven?

Grou / Video – Momenteel is er veel te doen over de fors stijgende energietarieven. Ook de Energiecoaches van gemeente Leeuwarden krijgen veel vragen hierover. Heb je als inwoner van Grou vragen over de verhoogde energietarieven dan kun je die stellen tijdens het inloopspreekuur van woensdag 10 november. Dit inloopspreekuur in Grou is bij de Sociale Inloop Ouderen in Friesmastate (Oostergoostraat 52) van 09:30 tot 11:00 uur. Ook kun je hier tips krijgen over wat je zelf kunt doen om energieverbruik te verminderen.

Energiecoach Klaas gaat in dit artikel alvast in op de meest gestelde vragen. Hoe houd je grip je energierekening?

Overstappen op een ander contract, of toch niet?

Veel mensen krijgen bericht van hun energiemaatschappij dat het maandelijkse voorschot wordt verhoogd. Dat heeft te maken met de gestegen gasprijzen en. Hierdoor gaan ook de energietarieven omhoog.  Met name voor mensen met een wat lager inkomen zijn de stijgende vaste lasten, zoals voor energie, een probleem. Zij vragen zich af wat ze kunnen doen. Is overstappen handig? Is een andere energieleverancier/aanbod beter? Energiecoach Klaas Hofman en zijn collega coaches krijgen hierover veel vragen.  Klaas; “Op dit moment adviseren wij de mensen om geen nieuwe contracten af te sluiten. Loopt je contract af, gewoon het variabele tarief accepteren. Dus geen nieuw jaar- of meerjarig contract afsluiten. Niemand weet wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen. Maar het vastleggen op het hoge tarief van dit moment, is niet verstandig.”

Inloopspreekuur energierekening of -contract

Mensen zijn soms onzeker over de energierekening. Kloppen de bedragen wel? Wat zijn de verschillende bedragen eigenlijk? Wat staat er precies in (de kleine lettertjes van) mijn energiecontract? “We merken dat, als we bij mensen thuis komen, ze het heel fijn vinden als wij als coach even meekijken naar de energierekening. Of het nieuwe contract wat ze gekregen hebben. Omdat veel mensen vanwege de gestegen energietarieven met deze vragen zitten gaan we  inloopspreekuren organiseren. We zijn daarvoor in verschillende buurt- & dorpskamers te vinden om mensen te helpen. Neem je energierekening of -contract mee en kom bij ons langs.”, aldus Klaas.

Energie besparen in Grou. Foto: Pixabay

Is er financiële hulp?

Wat kan er aan hulp worden geboden zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen? Klaas; “Vanuit de landelijke overheid is aangekondigd dat er per 1 januari 2022 een tegemoetkoming komt voor de gestegen energieprijzen. Dit komt voor een gemiddeld huishouden neer op ongeveer 400 euro (voor het gehele jaar).  Dit is vanaf januari terug te zien op de energierekening, het voorschot bedrag zal dan lager zijn. Ook komt er extra geld beschikbaar voor woningisolatie. Gemeenten kunnen dat in de vorm van een tegoedbon verdelen onder bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Met die tegoedbon kunnen mensen energiebesparende maatregelen aanschaffen. “

Wacht niet

De 400 euro tegemoetkoming van de overheid dekt de gestegen energiekosten niet helemaal. Klaas; “De gemeente kan helaas de extra kosten niet financieel compenseren. Ook geldt de tegemoetkoming pas vanaf 2022.  Voor mensen die door de gestegen energiekosten financieel in de problemen komen, is vanaf nu hulp beschikbaar. Daarvoor kan men contact opnemen met het wijk- of dorpsteam van Amaryllis. Door tijdig aan de bel te trekken, kan hopelijk erger worden voorkomen. Wacht daarom niet te lang met het inroepen van hulp.”

Hulp van de gratis Energiecoach voor minima

In Leeuwarden zijn naast Klaas nog 5 andere Energiecoaches actief. “Wij gaan op bezoek bij mensen thuis en bekijken samen met ze hoe zij energie kunnen besparen. Én daarmee de energierekening omlaag kunnen brengen. We brengen daarbij in kaart wat in hun huis verborgen energieslurpers zijn. En kijken bijvoorbeeld met ‘cv-dokters’ of de cv en radiatoren wel goed zijn afgesteld. Ook helpen we met kleine energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, Ledlampen en tochtstrips. Kleine maatregelen die toch al een groot verschil voor de mensen kunnen maken. Zowel in de portemonnee als voor het comfort thuis. Als coach bezoeken we de mensen 3 keer per jaar. En mensen kunnen ons altijd benaderen als er tussendoor vragen zijn. De vele positieve reacties die we krijgen van de mensen die wij bezoeken maken dit werk het leukste wat er is. En vooral nu willen we met onze inzet zo veel mogelijk mensen helpen om grip te houden op de Energierekening”.

Wil je ook een gratis afspraak met de Energiecoach? Bel met 14 058.

Heeft u vragen over de verhoogde energietarieven? Of wilt u tips over wat u zelf kunt doen om energieverbruik te verminderen? Kom dan naar het inloopspreekuur van de Energiecoach! Deze is in Grou op woensdag 10 november bij de Sociale Inloop Ouderen in Friesma state (Oostergostraat 52) Van 09:30 – 11:00

Iedereen is van harte welkom!” Voor meer informatie kijk ook op www.energieloketleeuwarden.nl

Inloopbijeenkomst Hegewarren in Grou en Oudega

Grou – De provinsje Fryslân organiseert op donderdag 23 mei of vrijdag 24 mei inloopbijeenkomsten over de toekomst van de veenpolder de Hegewarren en omgeving.

In de veenpolder de Hegewarren en omgeving liggen verschillende opgaven en kansen. Denk aan het tegengaan van bodemdaling, het verminderen van CO2-uitstoot als gevolg van oxidatie van veen en een klimaatproof waterbeheer. Maar ook het verminderen van de recreatiedruk op de Alde Feanen, het verbeteren van de veiligheid op het water voor recreatievaart en de mogelijkheid voor een nieuwe vaarweg naar Drachten.

Mogelijk vaartraject de Burd – Hegewarren. Illustratie: Provincie Fryslân.

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland en LTO-Noord, gaan daarom graag met u als inwoner of ondernemer in het gebied, in gesprek over de toekomst van de Hegewarren en wat dit betekent voor de omgeving. Het gaat dan grofweg om het gebied tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten; Nationaal Park de Alde Feanen, De Burd, De Veenhoop, Oudega, Grou en Drachten.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inloopbijeenkomsten horen we graag van u welke opgaven en kansen u ziet. Met welke zaken moeten wij volgens u rekening houden? Hoe wilt u betrokken zijn bij een eventueel vervolg? Er zijn twee inloopbijeenkomsten gepland:

  • Donderdag 23 mei, tussen 16:00-20:00 uur. De Vrijheid, Seinpôlle 4, 9001 ZS Grou.
  • Vrijdag 24 mei, tussen 16:00-20:00 uur. Skippersseal, Op ‘e Wâl 4, 9216 WP Oudega.

Meer informatie over mogelijke toekomstperspectieven voor de Hegewarren en omgeving vindt u op onze website: www.fryslan.frl/hegewarren