pramenregatta

Pramenregatta in Grou zeilt voor Zomerzotheid

Grou – Op dit ogenblik is de 18e Pramenregatta van Rotaryclub Drachten de Wouden op het water van het Pikmeer te vinden. Met deze historische zeilschepen wordt er gestreden om de Pije Bokaal in het hart van Fryslân te Grou. Voor goede doelen, sensatie, plezier en gezelligheid. De stralende weersomstandigheden met een stevige wind zorgen voor een fantastische zeildag voor het goede doel. Evenals de vorige edities gaat de opbrengst naar het kinderoncologisch kamp Zomerzotheid in de Veenhoop, een zomerkamp voor kinderen met kanker. www.skov.org/zomerzotheid

Een tiental teams van bedrijven en organisaties uit Noord-Nederland, waaronder de gemeente Smallingerland en zelfs eentje uit Harderwijk hebben zich ingeschreven voor de regatta om samen met medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties te strijden om de felbegeerde Pije Bokaal.

Fryske Preamen

Het bijzondere aan deze wedstrijd op het Grouster Pikmeer is dat er gezeild wordt met authentieke Fryske preamen. De prachtige platbodem vrachtscheepjes werden vroeger door de boeren in Friesland voor transport over water gebruikt. Volgens de uit Earnewâld afkomstige wedstrijdleider en schipper Age Veldboom kunnen er zo’n twaalf koeien in een praam vervoerd worden. Vandaag hoefden er geen koeien vervoerd te worden maar stapten in elke platbodem twaalf mensen. De deelnemende bedrijven huren een praam inclusief schipper en bemanningslid van leden van de vereniging De Fryske Boerepream.

Kinderoncologische vakantiekampen

Twintig jaar geleden kreeg Borg het idee voor de regatta. “Ik hou van wedstrijdzeilen. Wij hebben toen de regatta georganiseerd en daar een goed doel bij gezocht. Hoewel we meestal elk jaar voor een ander goed doel kiezen hebben we besloten om deze editie weer te gaan zeilen voor het kinderoncologisch kamp Zomerzotheid in de Veenhoop.” Het zomerkamp dat op dit ogenblik gaande is wordt georganiseerd door Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen. Veertig kinderen kunnen tijdens de vakantie even hun ziekte vergeten, en weer gewoon kind zijn. Ze beleven nu een zomerzotte zeilvakantie in Friesland. Op en in het water: zeilen, kanoën, zwemmen en duiken. En op het land: spelletjes, disco, bonte avond en chillen bij een kampvuur! Ze kunnen het allemaal beleven tijdens Zomerzotheid.

Blik van boven op Eiland de Burd met de draaiende Borgmolen. Foto: Press4All

Friese Staten: Geen nieuwe vaarweg van Grou naar Drachten

Een grote meerderheid in de Friese Staten wil geen nieuwe vaarweg van Grou door de Burd en door de Hegewarren naar Drachten. Dat blijkt uit het debat dat woensdagmiddag 21 september 2022 in de Statenzaal gehouden is. Alleen de fracties van Forum voor Democratie, ChristenUnie en mevrouw Wymenga-Kooistra (ex-FvD) willen een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet uitsluiten. Mevrouw Wymenga is er zelfs vlak voor.

Onvoldoende synergie

De meeste fractiewoordvoerders bleken de argumenten van het college van Gedeputeerde Staten (GS) te delen: een nieuwe vaarweg door de Hegewarren levert onvoldoende ‘synergie’ op, met name voor de (toekomstige) recreatieve ontwikkeling en voor de natuur. “De kosten fan de ynfestearring weagje net op tsjin it geunstige effekt foar de ekonomy”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), die haar (zieke) collega Avine Fokkens (VVD) verving.

De Hegewarren

De Friese Staten debatteren vanaf circa 15:40 uur over de eventuele herinrichting van de Hegewarren, nu nog een grotendeels agrarisch (schier-)eiland ten noordwesten van de Veenhoop. Daarbij gaat het om twee alternatieven: ‘iepen en natuerlik’ of ‘polderakwarel’.

Bron: Dit artikel is in samenwerking met Actief Media tot stand gekomen

VaarsnelwegNee plaatst spandoek tegen kanaal door natuur bij Grou

Grou / Oudega – Belangengroep ‘VaarsnelwegNee’ wil een duidelijk tegengeluid laten horen omtrent een nieuw te realiseren kanaal van Drachten langs Grou. Deze week maakten ze een statement door een groot spandoek te plaatsen. Op www.vaarsnelwegnee.nl worden de standpunten van de actiegroep nader toegelicht.  “We moeten duidelijk laten horen dat we tegen zo’n groot kanaal zijn waar straks schepen tot 110 meter doorheen kunnen varen”, laat woordvoerder Pier Houtsma van de actiegroep weten.

Spandoek

Deze week hebben de initiatiefnemers van het protest een groot spandoek geplaatst naast hotel-restaurant Ie-Sicht te Oudega. Ook veel inwoners van Grou zijn verontrust over het initiatief om een groot kanaal te maken door natuurgebied nabij Grou.  Niet alleen de natuur met weidevogels komt hierdoor onder druk te staan, ook de kleinschalige recreatie en watersport zal hier de dupe van worden. Zo liet voorzitter van GrouBreed Gerard Bouma onlangs aan Grousters.nl weten. VaarSnelwegNee sluit zich volledig aan bij de standpunten van GrouBreed.

Protesten

Kort geleden stuurde voorzitter Gerard Bouma van GrouBreed een verontrustend schrijven naar provinsje Fryslân. Hij was namelijk onaangenaam verrast door provinciale aankoop van land rond eiland Trije Hûs. “Vooruitlopend op een beslissing over een vaarweg vanaf Drachten is de provincie Fryslân overgegaan tot aankoop van grond bij eiland Trije Hûs.” De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Compilatie vaarsnelweg nee

Compilatie vaarsnelweg nee. Foto: VaarSnelwegNee

VaarsnelwegNee

Zo is ook Pier Houtsma meer dan ongerust over de plannen die Provinsje Fryslân nu toch door probeert te zetten met de realisatie van een groot kanaal. Pier Houtsma: “‘Vaarweg Burd/Hegewarren Nee’ is een samenwerkingsverband van bewoners, recreanten en natuurliefhebbers. Velen van ons komen al tientallen jaren – zo niet al een heel leven lang – in het gebied in en rond de Burd en de Hegewarren, in Midden Friesland. We zijn geen professionele actievoerders of fundamentalisten, maar gewone, bezorgde burgers. We zijn bezorgd om de onherstelbare schade die het vaarwegproject zou toebrengen aan de unieke natuur en recreatiemogelijkheden in dit gebied en de afbreuk die het zou doen aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde daarvan. Ook zijn we bezorgd omdat de vaarweg naar onze mening onnodig is, het plan slecht is onderbouwd en verkeerd gebruik van overheidsgeld zou zijn.”

Dubbel tonnage

“Waar we ons vooral zorgen over maken is het feit dat er straks misschien miljoenen gemeenschapsgeld aan deze vaarweg besteed gaan worden. Dit ten koste van de natuur en bijvoorbeeld het woongenot van arkbewoners. Als er straks schepen van 110meter lang en 11 meter breed met een tonnage van 3000 ton langs varen heeft dit zeker negatieve invloed op de omgeving”, aldus Houtsma. “Met onze groep en acties willen we duidelijk onze stem laten horen naar de provinsje Fryslân en betrokken gemeentes. Het kanaal moet er gewoon niet komen.”

Voor meer informatie kijk op www.vaarsnelwegnee.nl