Berichten

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij dumping in Grou

Dumping afval en asbest bij speeltuin in Grou

Grou – Afgelopen woensdag stuitte handhaving Leeuwarden op een illegale dumping van een grote hoeveelheid afval waaronder asbest aan de Hoxma.

Bij nader inspectering van het gedumpte afval door handhaving Leeuwarden werden losse stukken asbest aangetroffen. De berg afval bestond verder uit circa twintig gebroken platen. Bijzonder aan de dumping was dat deze direct naast een speeltuin was.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou. Foto: Handhaving LWD

Verdachten

Nadat de locatie was afgezet leverde nader onderzoek twee verdachten op. Deze werden gehoord, waarna tegen één verdachte een proces verbaal is opgemaakt van € 2.000,-. Dit voor het dumpen van asbest en overig grofvuil. Tevens worden de gemaakte kosten naar aanleiding van het verwijderen en reinigen op de verdachte verhaald.

Bewegwijzering Oosterveldbuurt Grou

Wijziging bebording verkeer Oosterveldwijk Grou

Grou – Al een aantal jaren krijgt de gemeente Leeuwarden klachten over het parkeren in en bij de Oosterveldwijk in Grou. Het blijkt onduidelijk welke regels waar van toepassing zijn. De gemeente heeft daarom besloten de bebording aan te gaan passen. Tevens komt er een straatgebonden parkeervergunning.

Dronefoto Oosterveldwijk

Dronefoto Oosterveldwijk. Foto: Press4All

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de verkeersbebording in de Oosterveldwijk niet op orde. Op basis van de huidige borden valt de parkeersituatie in deze wijk niet te handhaven. Daarom zal de gemeente de bebording in de Oosterveldwijk aanpassen, zodat deze weer begrijpelijk is voor de bewoners en verkeersdeelnemers.

Handhaving

Met het plaatsen van duidelijke borden kan de afdeling stadstoezicht op de parkeersituatie handhaven. Het is de bedoeling dat de bebording eind maart of begin april is aangepast. De bewoners van de buurt krijgen op termijn ook een parkeervergunning voor eigen straat.

 

Barteles Diner Grou voor bezorgen en afhalen

Bartele’s Diner Grou moet spandoek verwijderen

Grou – In opdracht van de gemeente Leeuwarden moest Bartele’s Diner vandaag het spandoek op het grasveldje voor het restaurant weghalen. 

“We zijn nog steeds open al is het spandoek voor de diner weggehaald in opdracht van de gemeente Leeuwarden. De handhavers kwamen eerder vandaag langs om te kijken of Bartele’s Diner zich wel aan de regels hield. Vanaf onze opening op 6 juli hebben we dit plichtmatig zo goed mogelijk gedaan. We zijn trots dat we in het midden van de corona crisis nog zoveel mensen aan het werk konden houden en dat we nu een nuttige service kunnen bieden door thuis te bezorgen”, laat eigenaar Bartele Santema weten.

Barteles Diner Grou voor bezorgen en afhalen

Het gewraakte spandoek is inmiddels verwijderd. Foto: Press4All

Spandoek

Bartele:  “De handhaving vindt echter niet dat we daar een spandoek voor nodig hebben. In hun opinie is dit storend voor de automobilist. Je blijft je maar afvragen elke keer hoe een Mac Donalds dat wel lukt. In ieder geval heeft Bartele’s Diner nu een extra prikkel om onze diner tot een succes te maken!”

Steun

“De steun van de dorpen in Midden Friesland was tot nu toe overweldigend. Dit soort kleine tegenslagjes zoals het niet mogen plaatsen van een spandoek, stimuleert ons alleen maar meer. En we laten Leeuwarden voorlopig nog maar even buiten de postcodes van ons bezorggebied.”

“Ast net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin”, laat Bartele tot slot weten.