Berichten

zwerfaval

Zwerfafval beloningsprogramma Schoon Belonen Leeuwarden van start

Grou – De gemeente Leeuwarden is gestart met een nieuw beloningssysteem om zwerfafval tegen te gaan: ‘Schoon Belonen Leeuwarden’. Alle maatschappelijke organisaties in gemeente Leeuwarden mogen zich inschrijven. Iedere deelnemende partij gaat twee jaar lang zwerfafval opruimen in hun eigen schoongebied(en). Hiervoor krijgen ze een financiële beloning voor hun clubkas.

Het doel van Schoon Belonen Leeuwarden

De aanpak Schoon Belonen Leeuwarden is niet alleen bedoeld om zwerfafval te verminderen, maar ook om de participatie van bewoners uit de buurt te verhogen. Schoon Belonen Leeuwarden is onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027. Effectieve bestaande acties, maar ook veelbelovende nieuwe acties zijn onderdeel van het Uitvoeringsplan.

Vele handen maken licht werk

“Door opschoonacties te organiseren zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval in gemeente Leeuwarden en geven ze een sterk voorbeeld, want het adopteren van een eigen schoongebied roept verantwoordelijkheidsgevoel op” aldus wethouder Gijs Jacobse.

Hoe werkt het?

Maatschappelijke organisaties kunnen zich via de website van gemeente Leeuwarden inschrijven voor Schoon Belonen Leeuwarden. Hier kunnen ze een voorkeur opgeven voor één van de te adopteren ‘schoongebieden’. Tijdens de startavonden op 30 mei of 4 juni wordt de indeling bekend gemaakt. De organisaties gaan vervolgens twee jaar lang zwerfafval opruimen in hun eigen schoongebied.

De vergoeding bedraagt € 750,- per adoptiegebied per jaar. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo organiseert de school of vereniging minimaal één keer per maand een opruimactie. Ook moeten de activiteiten zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via sociale media.

Meer informatie

Alle informatie en voorwaarden van ‘Schoon Belonen Leeuwarden’ zijn te vinden op de website van gemeente Leeuwarden. www.leeuwarden.nl/schoonbelonen

Sint Piterkerk

Nieuwe subsidies voor verduurzamen (monumentale) bedrijfspanden

Grou – Vanaf 28 februari 2024 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen om ondernemers te helpen bij het verlagen van de gestegen energielasten en het verduurzamen van bedrijfspanden. Dit zijn de regelingen ‘Isolatiemaatregelen bedrijven’ en ‘Verduurzaming bedrijven in monumenten’.

Deze subsidies kunnen ondernemers in de gemeente Leeuwarden gebruiken voor verschillende energiebesparende maatregelen. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Inflatiepakket Ondernemers’.

Energiebesparende maatregelen

De subsidie is bedoeld voor ondernemers en bedrijfspanden in de gemeente Leeuwarden. De subsidie kan gebruikt worden voor onder andere vloer-, dak- of gevelisolatie en het plaatsen van isolerend glas (HR++). Voor het gebruik van biobased isolatiematerialen wordt tot 10% extra subsidie per maatregel gegeven. In totaal is er 400.000 euro beschikbaar binnen deze subsidieregelingen. De regelingen zijn te combineren met andere (landelijke) subsidie- en financieringsregelingen voor de verduurzaming van bedrijven.

Uitdagingen

Wethouder Abel Reitsma: “Ondernemers worden geconfronteerd met veel uitdagingen, waarvan het verduurzamen van hun bedrijfspand er slechts één is. Met deze nieuwe subsidieregelingen verlagen we de financiële drempel voor ondernemers om daarmee aan de slag te gaan. Zo streven we ernaar om de gestegen lasten van ondernemers te verlichten door een lagere energierekening mogelijk te maken. Bovendien bieden we met de MKB Energiecoach een onafhankelijk aanspreekpunt om ondernemers te begeleiden in het verduurzamingsproces, waarbij we als gemeente proactief ondersteuning bieden aan ondernemers.”

Extra hulp en advies via Energieloket voor ondernemers

Ondernemers kunnen voor informatie en advies over subsidies en het verduurzamen van hun bedrijfspand terecht bij het Energieloket voor ondernemers via https://ondernemendleeuwarden.nl/support/energieloket/

Voor kosteloos advies kan hier een afspraak met de MKB Energiecoach aangevraagd worden.

De nieuwe subsidies zijn:

– Aan te vragen tot 31 december 2024.

– Voor ondernemers met een (monumentaal) bedrijfspand gevestigd in gemeente Leeuwarden.

– Tot 30% subsidie en maximaal 20.000 euro.

– Voor gebruik biobased isolatiematerialen kan per maatregel tot 10% extra subsidie worden verkregen.

– Voor monumentale panden zijn bijvoorbeeld ook een duurzaam monumenten advies, een architect en benodigde leges te vergoeden.

Meer informatie of subsidie aanvragen?

Meer informatie over de nieuwe subsidies en over de precieze voorwaarden vindt u op: https://www.leeuwarden.nl/subsidies/  (zoek op: isolatiemaatregelen bedrijven)

textiel container

Lancering campagne ‘Sok kapot? Perfect om te recyclen!’

Grou – Veel mensen weten niet dat kapot en versleten textiel, zoals een kapotte sok, in de Textielbak hoort. Kapot textiel wordt vaak gezien als ‘afval’ en daardoor gooien mensen dit bij het restafval. In gemeente Leeuwarden belandt er daardoor 13 kilo textiel per inwoner per jaar in de Sortibak. Dat is zonde, want dan wordt dit textiel niet gerecycled. Dé reden om samen met gemeente Leeuwarden een nieuwe Textielcampagne te lanceren. Geen textielbak in de buurt dan kun je ook terecht bij de milieustraat van Omrin in Grou.

Versleten of kapot? Toch vol waarde!

In deze campagne staat één boodschap centraal: kapot textiel kan worden gerecycled tot nieuwe producten. Een herkenbaar voorbeeld hiervan is de kapotte sok. Van een oude sok wordt bijvoorbeeld een handdoek, vulling voor matras of kussen gemaakt. Daarom is er gekozen voor een kapotte sok als zogenoemde ‘Linking-pin’ in alle campagne uitingen on- en offline. Op tal van plekken in de gemeente is de campagne zichtbaar, zoals op en rond Textielbakken, in de Huis-aan-Huis en natuurlijk op diverse socialmedia kanalen.

sok kapot

Sok versleten of kapot, toch vol waarde.

Uniek: 5 imposant gewrapte containers

Als onderdeel van de campagne zetten we vijf gewrapte containers op openbare plekken in de gemeente Leeuwarden. De vijf textielcontainers zijn gewrapt op een imposante manier om aandacht te vragen van voorbijgangers én gebruikers. 

Luiers

Voor luiers staat er in Grou in de buurt van de ingang van de milieustraat in Grou een aparte container.

luiercontainer

In de buurt de milieustraat in Grou staat een aparte luiercontainer. Foto: Press4All

Waarom deze campagne?

De ambitie is dat er jaarlijks minder dan 30 kilo huishoudelijk afval per inwoner is. En dat 80% van al het huishoudelijk afval wordt gerecycled. Met de Textielcampagne ‘Sok kapot? Perfect om te recyclen!’ worden inwoners van gemeente Leeuwarden extra geprikkeld om kapot en versleten textiel in de Textielbak te doen.

Geen textielbcontainter in de buurt dan is die te vinden in de milieustraat bij Estafette Omrin in Grou.