Berichten

lege terrassen in zonnig Grou

Terrassen zo vlug mogelijk open zonder kosten

Grou – De FNP wil dat er zo snel mogelijk een datum wordt vastgesteld om de terrassen in de gemeente Leeuwarden weer te openen. Verder moet de mogelijkheid bestaan om extra terrassen te realiseren. Ook wil de partij de de precariobelasting voor 2021 en 2022 laten vervallen

Zoals ook vandaag in Nederland al bleek is de druk groot om de terrassen van de horeca te openen. En hoewel diverse uitbaters in Grou de tafeltjes en stoeltjes al buiten hebben staan, blijven de terrassen leeg.

Het lege terras bij Amicaal Grou.

Het lege terras bij Amicaal Grou. Foto: Press4All

Horeca

De horeca heeft sinds half oktober haar deuren moeten sluiten. Een duidelijk perspectief wanneer cafés en restaurant weer open mogen is er nog niet. 

Geen belasting

De FNP zal in de gemeenteraad vragen om extra terras uitbreidingen mogelijk maken. Verder zou de gemeente Leeuwarden in 2021 en 2022 moeten afzien van de zogenaamde precariobelasting. De term precariobelasting duidt op de vergoeding die gemeenten kunnen heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Veel terrassen bevinden zich namelijk op trottoirs of betegelde grond van de gemeente.

Wonen in Grou

Vragenlijst over woonwensen bewoners Grou

Grou – Het is fijn wonen in de dorpen van gemeente Leeuwarden. Toch wil of moet je soms een volgende woonstap in je wooncarrière zetten. Gemeente Leeuwarden wil graag middels een vragenlijst in beeld krijgen welke woonwensen de inwoners van de Leeuwarder dorpen hiervoor hebben. 

Actueel woonbeleid

Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Zij vragen bewoners deze in te vullen en op die manier mee te denken aan een actueel woonbeleid. Met de informatie uit de vragenlijsten wil de gemeente het woonbeleid actueel maken. Dat is nodig, want in het bestaande beleid zijn de dorpen nog onvoldoende meegenomen. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. De uitwerking van het beleid gaat de gemeente samen met de dorpen en woningcorporaties bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. De dorpsbelangen kunnen de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente.

Wolkom in Grou

Wolkom in Grou. Foto: Press4All

Dorpsbewoners én geïnteresseerden

Een dezer dagen valt een brief met het verzoek om de digitale vragenlijst in te vullen op de deurmat bij een groot aantal dorpsbewoners. Thuis of uitwonende meerderjarige kinderen mogen de vragenlijst ook invullen. Net als mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in een dorp.

Voor uw (t)huis

“Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen. “Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Daarom nodig ik dorpsbewoners van harte uit, mede namens de dorpsbelangen, om de vragenlijst in te vullen.”

Dronefoto dorpsgezicht Grou

Dronefoto dorpsgezicht Grou. Foto: Press4All

Samen met dorpsbelangen

De vragenlijst is opgesteld In samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

 Vragenlijst

De vragenlijst kan men van 1 februari tot 1 maart invullen, ook als iemand geen brief heeft ontvangen. De vragenlijst is te vinden op de volgende manieren:

Aanleg Tiny Forest bij basisschool Grou

Leerlingen basisscholen planten Tiny Forest in Grou en Leeuwarden

Grou – Leerlingen van basisscholen in Grou (CBS Nijdjip en OBS De Twa Fisken ) en Leeuwarden (RKBS De Sprong, IKC Dr. Algra, IKC Trianova, IKC De Wielen) planten op donderdag 3 en 10 december, samen met IVN Natuureducatie en Snoek Puur Groen, het tweede en derde Tiny Forest in gemeente Leeuwarden.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Bij het bosje komt een buitenlokaal waar de kinderen les kunnen krijgen over de Nederlandse natuur en dat ze ook kunnen gebruiken voor reken- en taallessen. Ook zorgt het minibos voor meer biodiversiteit in de wijk en gaat het hittestress en wateroverlast tegen.

Tennisbaan

Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger en moeten het bosje ook mede onderhouden. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. 

Het terrein achter de basisscholen in Grou is plantklaar gemaakt. Foto: Margriet Brinkman / Press4All

De leerlingen zetten samen zo’n 25 verschillende soorten bomen in de aarde. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode en zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien en er over 10 jaar al een volwassen bos zal staan.

Groene Roerdompstraat

De aanleg van de Tiny Forests is niet het enige initiatief tot vergroening in de gemeente. Op 3 december wordt ook de Roerdompstraat in Grou vergroend. Hier worden in 12 tuinen bomen of fruitstruiken geplant. Dit gebeurt op initiatief van twee bewoners en in samenwerking met Grou 2030 en Snoek Puur Groen. Deze actie is de eerste stap voor nog meer groene straten. Zo wil Grou 2030 het dorp straat voor straat vergroenen.

Verbinden

Groen in de buurt is belangrijk, omdat door onder andere verstedelijking en mediagebruik de afstand tussen mens en natuur groter is dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen Tiny Forest krijgt, zodat de natuur in steden en dorpen steeds dichterbij komt. Ook lokale initiatieven van buurtbewoners voor meer groen in wijken, zoals dat in Grou gebeurt, dragen bij aan het verbinden van mens en natuur. Samen creëren we zo fijne plekken om in te leven voor zowel mens als dier.

De Tiny Forests in gemeente Leeuwarden zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en IVN.

Fotografie: Margriet Brinkman / Press4All