Berichten

Drankrijder verliest na botsing kentekenplaat in Grou

Drankrijder in Grou verliest kentekenplaat na botsing

Grou – De politie Leeuwarden kreeg vandaag rond één uur middernacht een melding dat een auto tegen een paaltje was gereden. Het voorval deed zich voor op de Gedempte Haven, waarna de auto zonder kentekenplaat was doorgereden.

Drankrijder verliest na botsing kentekenplaat in Grou

Drankrijder verliest na botsing kentekenplaat in Grou.

Na het incident bleek dat de kentekenplaat was verloren. Voor de politie was het dus niet moeilijk om de doorrijder op te sporen. De bestuurder, een 30-jarige inwoner van de gemeente Leeuwarden werd thuis bezocht. De beginnend bestuurder werd door de politie mee naar het bureau genomen. Daar blies de automobilist 480 Ug/l, zodat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Bij insluiting bleek de verdachte ook een busje pepperspray bij zich te hebben. Deze werd in beslag genomen. Van de feiten werd door Politie Leeuwarden een proces verbaal opgemaakt.

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage

Ter inzage legging ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’

Grou – Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden ter inzage. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Het ontwerp is met ingang van 23 december in te zien op de website www.leeuwarden.nl/wonen. Reageren kan tot en met woensdag 2 februari.

Recordhoogte

Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen zoals Grou in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. In de huurwoningmarkt is minder doorstroming, met name de jongvolwassenen kunnen geen zelfstandige woning vinden of betalen. Dit vindt de gemeente Leeuwarden een ongewenste situatie.

Inzicht

Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1.946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage. Dronefoto: Press4All

Analyse

Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.

Ruimte

Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting. Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt. In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.

Van onderop

“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners, dorpsbelangen en andere betrokkenen op maandag 17 januari 2022 om 19.30 uur.  Men kan aansluiten bij de digitale informatiebijeenkomst via de link https://online.mhbav.nl/wonenindorpen. Meer informatie staat met ingang van 23 december 2021 op de website www.leeuwarden.nl/wonen.

Overgangsjaar voor nieuw afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’

Grou – Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ ingevoerd. Het eerste jaar wordt een overgangsjaar voor alle inwoners, Omrin en de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging.

Goede voorbereiding is het halve werk

“Komend jaar wordt een overgangsjaar. Hierdoor krijgen onze inwoners inzicht in de kilo’s afval die zij weggooien,” aldus wethouder Bert Wassink. Wethouder Bert Wassink vindt een goede voorbereiding van dit beleid essentieel: “Het is belangrijk dat iedereen inzicht heeft in zijn eigen hoeveelheid restafval. Daarmee worden mensen zich meer bewust van de mogelijkheden die men heeft om minder afval te krijgen.” Dat is het doel van  ‘Goed terecht in Leeuwarden’. Door afval zo goed mogelijk te scheiden, blijft minder restafval over. Op deze manier verkleinen we met z’n allen de afvalberg in Leeuwarden en komt ons afval goed terecht.

Waarom het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’?

In Nederland betalen we met z’n allen voor de verwerking van afval. En de kosten voor het verbranden van restafval stijgen steeds sneller in ons land. Door de hoeveelheid restafval te verminderen en goed te scheiden, blijft er minder afval over om te verbranden. Zo wordt onze afvalberg steeds kleiner. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Goed voor het milieu: dat kan nu al

In september hebben alle inwoners een brief ontvangen met de aankondiging van het nieuwe beleid. Bert Wassink: “We hebben gemerkt dat veel inwoners hun afval al heel goed scheiden. Daar zijn we erg blij mee! Als we nu al beter gaan scheiden, heeft het milieu daar profijt van. De gemeente heeft al zuilen voor het groenafval bij hoogbouw geplaatst. Hierdoor kunnen inwoners nog makkelijker hun afval scheiden. Het overgangsjaar geeft inwoners de tijd om te kijken hoe  ze het restafval kunnen verminderen. Met behulp van de Omrin afvalapp is dit gewicht van het restafval in de Sortibak (grijze container) gemakkelijk te bekijken.”

Wat betekent het overgangsjaar voor de afvalstoffenheffing?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In 2022 zal op de oude, bekende manier nog een vast tarief voor elk huishouden gelden. In financiële zin verandert er in 2022 nog niets. De gemeenteraad zal het tarief voor 2022 in december vaststellen.

Vanaf 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Op dit variabele bedrag hebben inwoners zelf invloed. Het is afhankelijk van hoe vaak een inwoner afval in de ondergrondse container weggooit. Of hoe vaak ze de Sortibak (grijze container) aan de weg zetten en hoeveel kilogram het afval in de Sortibak weegt. Het is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: als inwoner betaal je voor wat je verbruikt.