Berichten

NK Tegelwippen

Doen we in Grou ook mee met NK Tegelwippen?

De gemeente Leeuwarden doet dit jaar weer mee met de landelijke actie NK Tegelwippen. Het doel dit jaar is om de score van het aantal gewipte tegels uit 2021 te verbeteren. Toen werden er 27631 tegels uit tuinen en gemeentelijke projecten in Leeuwarden vervangen door groen. Het NK Tegelwippen is van 21 maart tot 31 oktober 2023.

Oproep

Iedereen kan meedoen met het NK Tegelwippen. Bijvoorbeeld door onnodige tegels door groen te vervangen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin, op het bedrijventerrein of door met buren een Steenbreekactie in de buurt te organiseren. Daarbij is het belangrijk om het aantal tegels door te geven aan de landelijke Tegelteller via https://nk-tegelwippen.nl/. Zo houdt de organisatie per gemeente bij hoeveel tegels er vervangen worden. Niet alleen tegels tellen mee, maar ook andere soorten verstening, zoals klinkers, grind e.d.

Tegeltaxi

De gemeente Leeuwarden doet met eigen groenprojecten ook mee met het NK Tegelwippen. Daarnaast helpt de gemeente deelnemers aan het NK door de inzet van de Tegeltaxi, de Blauwdruk Steenbreek en verschillende subsidies voor meer groen en slim omgaan met water in de tuin.

  • Tegeltaxi: Wie de tegels zelf niet kan afvoeren, kan de tegels aanmelden voor de Tegeltaxi. Deze vrachtwagen van de gemeente Leeuwarden haalt tegels in de straat op. Meer info over de ophaaldata en voorwaarden volgt en is binnenkort te vinden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • De Blauwdruk Steenbreek is een stappenplan met handige tips over hoe men zelf met de buurt een Steenbreekactie kan organiseren. Dit stappenplan is te downloaden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • Op de website www.leeuwarden.nl staat alle informatie over diverse klimaatsubsidies om een terrein te vergroenen, zoals de subsidie voor het vergroenen van tuinen, korting voor de aanschaf van een regenton, de aanleg van een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

NK Tegelwippen

Bij het NK Tegelwippen draait de strijd om welke gemeente, samen met inwoners en bedrijven, de meeste tegels kan vervangen voor planten. In totaal doen er dit jaar 150 gemeenten mee. Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen – samen met de inwoners. Meer informatie over het NK Tegelwippen is te vinden op www.nk-tegelwippen.nl.

Energiekosten Vergoeding gemeente Leeuwarden

Aanvragen energievergoeding verlengd tot 1 juli

Grou – De gemeente Leeuwarden wil inwoners die moeite hebben om de energierekening te betalen graag helpen. Vanaf december komen daarom ook studenten en inwoners met een iets hoger inkomen in aanmerking voor een vergoeding van de energiekosten. Om zoveel mogelijk inwoners hiervan te laten profiteren, is de aanvraag voor deze vergoeding verlengd naar 1 juli 2023.

Vergoeding tot € 1.300,-

De energievergoeding kan aangevraagd worden door huishoudens met een inkomen van 125% tot 150% van de bijstandsnorm. De vergoeding is € 300,-, € 500,-, of € 800,- en is afhankelijk van het inkomen. Ook studenten kunnen de vergoeding per huishouden aanvragen. Het inkomen moet lager zijn dan 150% van de bijstandsnorm en de vergoeding ligt tussen de € 300,- en € 1300,-. De vergoedingen konden aangevraagd worden tot 1 maart 2023, dit is nu verlengd naar 1 juli 2023.

Eenvoudige check

Wethouder Hein Kuiken moedigt inwoners aan om te checken of ze recht hebben op energievergoeding: ‘Lang niet alle inwoners hebben door dat ze een vergoeding kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben. Vaak klopt dit niet. We zien dat veel inwoners geld voor energiekosten laten liggen. Dat is zo zonde. We willen als gemeente graag helpen.’

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die willen weten of ze voor een vergoeding in aanmerking komen, kunnen dit eenvoudig checken op www.leeuwarden.nl/energiecheck.

Vergoeding voor lage inkomens

De huishoudens met een laag inkomen (onder 125% van de bijstandsnorm) hebben over 2022 recht op een energietoeslag van € 1.300,-. Plus een extra bedrag van € 500,-. Deze huishoudens krijgen ook in 2023 een vergoeding, als zij nog aan de voorwaarden voldoen. De uitkering van de energietoeslag 2023 loopt wel vertraging op. Deze toeslag mag pas worden uitgekeerd als het wetgevingstraject in de Tweede Kamer is afgerond. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten hierop moeten wachten.

Leeuwarden sluit zich aan bij Convenant Lokale Overheid om schulden inwoners te beheersen.

Gemeente Leeuwarden helpt inwoners sneller en beter bij schulden

Leeuwarden sluit zich als eerste Friese gemeente per 1 maart 2023 aan bij het Convenant Lokale Overheid. Dat betekent dat de organisatie actief samenwerkt aan schuldenrust en sneller zaken regelt bij vragen over schulden.

Verantwoordelijkheid nemen als schuldeiser

Als inwoners schulden hebben, heeft een gemeente soms een dubbelrol: aan de ene kant die van schuldhulpverlener en aan de andere kant die van schuldeiser. Wethouder Hein Kuiken geeft aan dat de gemeente Leeuwarden inwoners beter en sneller wil helpen bij schulden: ‘Problematische schulden zijn meestal een enorme last op iemands schouders. We hebben als schuldhulpverlener al een belangrijke rol om inwoners hierbij te helpen. Maar in de rol van schuldeiser kunnen we ook een grote bijdrage leveren. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we graag.’

Convenant Lokale Overheid

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) sluit convenanten af met schuldeisers. In het Convenant Lokale Overheid zijn afspraken opgenomen over schuldregelen. En over de intakefase en de stabilisatiefase van het schuldhulpverleningsproces.