Berichten

Dronefoto van de Nijdjipstrjitte in Grou

(dronevideo) Het gaat in Grou deze week over wonen

Grou – Deze week stond het onderwerp woningen en wonen hoog op agenda van de Leeuwarder gemeenteraad. Eén van de punten is het herstructureren van de woningbouw in de Nijdjipstrjitte. In dit gebied zijn inmiddels al een aantal nieuwe woningen gerealiseerd. Door een aangepast bestemmingsplan kan woningbouwcorporatie Elkien verder met de sloop en het bouwen van nieuwe woningen en appartementen. Dat heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen maandag middels een amendement unaniem besloten.

Nieuwbouw 

In het gebied rond het Wilhelminapark zijn en worden oude woningen afgebroken. Daarvoor in de plaats komen 40 nieuwe appartementen en 75 woningen. In het noordelijke deel zouden bovendien tachtig openbare parkeerplaatsen moeten komen. ‘Dat laatste was echter tegen het zere been van de inwoners en ondernemers van Grou’, laat Gemeentebelangen Leeuwarden op facebook weten. Diverse groeperingen in Grou zijn namelijk bezig met een ‘Visie Grou’. Een parkeeronderzoek moet mede bepalen of en waar er eventueel parkeerplaatsen in het dorp nodig zijn.

Wachten

Gemeentebelangen Leeuwarden laat op facebook weten dat ‘woningcorporatie Elkien zo snel mogelijk wil starten met de woningbouw omdat de huidige huurders hier al jaren op wachten en hun huidige woningen in slechte staat verkeren.’

Aangepaste situatie Nijdjip zonder parkeerplaatsen

Aangepaste kaart Nijdjip waarbij rode lijn grens niet vastgesteld deel bestemmingsplan is.

Compromis

Nu onder aanvoering van Gemeentebelangen Leeuwarden, middels een compromis de ingetekende parkeerplaatsen buiten het huidige bestemmingsplan valt kan de woningbouw doorgaan.  Bovendien kan de verdere ontwikkeling van de rest van het gebied onderdeel uit blijven maken van de ‘Visie Grou’. Het ingediende amendement werd afgelopen maandag unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

FNP vraagt uitstel ontwikkelingsplan Groene Kruis locatie

Grou – De FNP fractie van de gemeente Leeuwarden heeft vandaag gevraagd de presentatie van het voorontwerp van het ontwikkelingsplan Groene Kruis terrein uit te stellen.

De vraag werd vandaag schriftelijk voorgelegd aan wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden. De presentatie van het voorontwerp ontwikkelingsplan zou op 7 januari plaatsvinden. FNP wil de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan Grou – herstructurering woningbouw Nijdjip graag opschuiven.

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

Actuele situatie bij het terrein voormalig Groene Kruis gebouw – Foto: Press4All

Betrokkenheid

De FNP fractie Leeuwarden is van mening dat het onderwerp meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners van Grou verdient. Omdat de informatiebijeenkomst van 14 januari is afgelast, vanwege Covid-19, kunnen Grousters niet hun visie of mening geven over het terrein. Ook meent de FNP dat Plaatselijk Belang Grou het recht heeft om hun visieplannen voor te leggen aan de inwoners van het dorp

Informatiebijeenkomst

De FNP fractie Leeuwarden is dan ook van mening dat er eerste een informatiebijeenkomst moet komen over dit onderwerp. Daarna kan het voorontwerp van het genoemde ontwikkelingsplan ter inzage komen te liggen.