Grou omringd door water. Dronefoto: Press4All

Versoepelingen maken aanvraag subsidie uit Dorpsbudget Grou direct mogelijk

Grou – Omdat er door de coronaversoepelingen weer veel meer mogelijk is, roept Dorpsbudget Grou initiatiefnemers op nu plannen concreet te maken en subsidie aan te vragen. “Wij zijn zo blij dat er eindelijk weer meer mogelijk is en daarom willen we Grousters zoveel mogelijk helpen bij hun plannen voor verbeteringen in ons dorp of in jouw eigen buurt”, zegt commissielid Harold Kramer. 

Dorpsbudget voor Geveltuintjes De Baai.

Dorpsbudget voor Geveltuintjes De Baai.. Foto: PB Grou

De commissie Dorpsbudget is onderdeel van het Pleatslik Belang Grou. De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven. Dit jaar werden bijvoorbeeld geveltuinen aangelegd bij De Baai. Een voorbeeld om de verstening van de leefomgeving in Grou tegen te gaan.

Voorwaarden

“Er zijn wel voorwaarden gesteld natuurlijk. Die lees je allemaal op de website van Pleatslik Belang Grou. Door de corona is er tijdelijk minder subsidie aangevraagd omdat er minder initiatieven zijn ontwikkeld. Dus kom maar op met die ideeën”, zegt Harold uitnodigend. “We zijn heel nieuwsgierig naar alle aanvragen die hopelijk binnen zullen komen.” Het gaat om aanvragen die uit het nog beschikbare budget van dit jaar gefinancierd kunnen worden. Half december worden alle subsidieaanvragen behandeld.

Initiatieven

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen.

Klik hier en vul het aanvraagformulier in.

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Maandag 4 oktober jaarvergadering Pleatslik Belang Grou in Hotel Oostergoo

Grou – Graag nodigt het bestuur van Pleatslik Belang Grou haar leden uit voor de ledenvergadering van 2021. Ook niet leden zijn na de pauze om 20:45 uur welkom.

Tijdens de jaarvergadering zal er worden teruggeblikt op het jaar 2020 en wordt het desbetreffende jaarverslag besproken. Na de pauze kunnen ook niet leden de bijeenkomst bijwonen. In dit tweede gedeelte dat start om 20:45 gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder.”

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou rekent op een grote opkomst.

Jaarvergadering PB Grou in hotel restaurant Oostergoo. Foto: Press4All

UITNODIGING: MAANDAG 4 oktober 2021 | HR OOSTERGOO – AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Wietse Witteveen en Dick Willemsen
 6. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend Wietse Witteveen
 7. Verslag Dorpsbudget 2019 en 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • In 2020 was Drieseréé Dijkstra aftredend en herkiesbaar, Rienk Leenstra was in 2020 statutair ook aftredend en niet herkiesbaar.
 • 2021: Elske Kinderman is aftredend en herkiesbaar, Hendrik Snip is aftredend en niet herkiesbaar
 • Fenna Bijlstra is aftredend, maar blijft aan tot er een opvolger is
 • Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Dirk Willem Wolters

Namen van tegenkandidaten kunnen t/m dinsdag 28 september 2021 schriftelijk of via de mail worden

ingediend bij het secretariaat, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van PBG.

 1. Rondvraag
 2. PAUZE
 3. Na de pauze gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Robert Landstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder”
 4. Sluiting en informeel samenzijn.

 

Dronefoto Young Solar Challenge in Grou

Zonneboot Drachtster Lyceum Nederlands Kampioen in Grou

Grou / Video – De tweede en laatste fysieke wedstrijd van de Young Solar Challenge is dit weekend gestreden in het Friese watersport dorp Grou. De Nederlands kampioen van 2021 is het Solarboot team van het Drachtster Lyceum.

Met uiteindelijk 16 teams is er gestreden in het zonnige Grou. Beter kon het niet, je weet nooit wat september brengt qua weer, iedereen inclusief de organisatie was hier blij mee.
Dronefoto Young Solar Challenge in Grou

Dronefoto Young Solar Challenge in Grou tussen de Sint Piterkerk en Hotel Oostergoo. Foto: Press4All

Duurzaamheid

Ivo Krikke – voorzitter van Business Club Grou: ‘Mooi om te zien hoe de toekomstige ondernemers bezig zijn met duurzaamheid en laten zien wat er allemaal mogelijk is. We hebben deze jongeren heel hard nodig om in de toekomst ervoor te zorgen dat we op deze planeet kunnen blijven leven.’

Na de Online Challenge en de fysieke race in Franeker werd het klassement geleid door het Drachtster Lyceum. De grote vraag die hen gesteld werd, kon dit worden vast gehouden?

Zonneboot Drachtster Lyceum Nederlands Kampioen in Grou

Zonneboot Drachtster Lyceum Nederlands Kampioen in Grou. Foto: YSC

Time Trial

De dag begon met een zogenaamde Time Trial, hierbij werd er iedere 30 seconden gestart en moesten alle zonneboten dezelfde afstand afleggen richting Irnsum. Daar werd de boei gerond en is er na de track & trace uitgelezen ter hebben de volgende top 3 uitgekomen:

Time Trial Grou Top 3:
1. Maritieme Academie – Harlingen
2. d’Oultremont College – Waalwijk
3. Baanderherencollege – Boxtel

Match Race

Na een pauze van een paar uur, zodat de accu’s weer konden worden opgeladen door de zon was het tijd voor twee keer een Match Race. Een spannend onderdeel omdat er twee teams tegelijk varen en een parcours rondom de boeien moeten afleggen. Dit vergt stuurmanskunsten en ook respect voor het andere team. Zodat alle boten heel blijven.

Match Race I Grou Top 3:
1. Drachtster Lyceum – Drachten
2. d’Oultermont College – Waalwijk
3. Baanderherencollege – Boxtel

Match Race II Grou Top 3:
1. Drachtster Lyceum – Drachten
2. d’Oultermont College – Waalwijk
3. Baanderherencollege – Boxtel

Young Solar Challenge in Gtou

Young Solar Challenge in Grou. Dronefoto: Press4All

Dennis Carton – projectdirecteur Young Solar Challenge: ‘Super goede race, de teams waren goed voorbereid en helpen enorm mee om het evenment goed neer te zetten. Sportief en behulpzaam naar elkaar toe en een hele mooie afstluiting van het 2021 seizoen en mooi

Drachtster Lyceum: ‘Dankzij teamwork en vooral heel goed rekenen is het ons gelukt om Nederlands Kampioen te worden, tot volgend jaar!’

Grou Top 3 uitslag: 
1. Drachtster Lyceum – Drachten
2. d’Oultremont College – Waalwijk
3. Baanderherencollege – Boxtel

Klik hier voor de overall uitslagen voor de Grou race.

NK Top 3 uitslag:
1. Drachtser Lyceum – Drachten
2. Baanderherencollege – Boxtel
3. d’Oultremont College – Waalwijk

Klik hier voor de overall uitslagen van het Nederlands Kampioenschap 2021

Tussen de wedstrijdonderdelen hebben we ook nog bezoek gehad van de prof zonneboten. Zij zijn voor een aantal deelnemers de volgende stap. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Bedankt HAN Solarboat, Sunflare & Clafis Solarboat Team voor jullie bezoek en het enthousiast maken van de jeugdige teams.