Glaspoort glasvezelnetwerk Grou

Zorgen over slordige herbestrating na aanleg glasvezelkabel Grou

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. Delta Netwerk heeft haar werkzaamheden vorig jaar afgerond. De huidige werkzaamheden zorgen voor een slordige herbestrating na aanleg van de betreffende kabels. FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situatie die dit op kan leveren voor voetgangers.

De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen. Na Delta Netwerk met de groene kabel is nu Glaspoort druk bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente liet in oktober aan de redactie van Grousters.nl weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

De FNP vraagt zich af wie de herstelkosten van de bestrating in de zomer moet betalen als de toestand van trottoirs en straten door de kabelaanleg slecht is geworden. Zijn deze kosten bijvoorbeeld ook contractueel vastgelegd? Verder dringt de partij erop aan dat de gemeente actie onderneemt zodat de verantwoordelijke partijen voor eventuele kosten van herbestrating aangesproken kunnen worden.