Glasvezel in Grou

Glasvezel aanbieders in Grou moeten straten netjes opleveren

Grou – De aanbieders van glasvezelkabel in Grou zijn verantwoordelijk voor een nette herbestrating in het dorp. Dit laat het college van B&W in een schriftelijk antwoord op vragen van de FNP weten.  Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van een snelle glasvezelverbinding.

Zowel Glaspoort met oranje kabels, als Delta Netwerk met groene glasvezel leggen op dit ogenblik kabels in het dorp aan.  De FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situaties die dit op kan leveren voor voetgangers en stelde hierover vragen aan de gemeente.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. ‘Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is’, aldus de FNP. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

Er is tevens een verlengde garantietermijn met de kabelmaatschappijen afgesproken. Daarbij zal voor het eind van de garantietermijn de toestand van de trottoirs en bermen worden gecontroleerd. Mocht deze tekort schieten dan zijn de herstelkosten voor de aanbieders.

Eén keer graven

De gemeente is er in Grou deels in geslaagd, om te bewerkstelligen dat de straat maar één keer open gaat. Daarnaast zal er voortaan een ‘graafrust’ van zes maanden gehanteerd worden.